Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Prestiżowa nagroda Królewskiego Towarzystwa Chemicznego przyznana pracownikom Instytutu Energetyki

2018 / 10 / 02

W dniach 17-20 września 2018 w Warszawie, odbywała się jesienna edycja międzynarodowej konferencji European Materials Research Society (EMRS) – Fall Meeting 2018. W wydarzeniu brali udział pracownicy Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) Instytutu Energetyki: mgr inż. tl_files/zdjecia/Aktualnosci 2018/2018-10-02 Nagroda KTCh/FallMeeting-1.jpgMarek Skrzypkiewicz, dr inż. Agnieszka Żurawska i dr inż. Jakub Kupecki. W tegorocznej edycji wydarzenia, pracownicy CPE prezentowali wyniki badań dotyczących produkcji wodoru i paliw syntetycznych, w szczególności wyniki realizacji prac statutowych.

Podczas konferencji Royal Society of Chemistry (Królewskie Towarzystwo Chemiczne), wydawca czasopisma Energy & Environmental Science (IF 30.067), nagrodziło prezentację podsumowującą wyniki badań degradacji stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych (SOC) podczas pracy w trybie elektrolizera (SOE) nagrodą Energy & Environmental Science Prize, którą odebrał mgr inż. Marek Skrzypkiewicz.

Konferencja EMRS jest największym na świecie wydarzeniem dotyczącym badań i nowych technologii w zakresie wytwarzania, charakteryzacji, badań i zastosowań wszelkiego rodzaju materiałów, w tym do celów energetycznych i w procesach chemicznych. Wydarzenie podzielone jest na 19 równoległych sesji, w których uczestniczy łącznie kilka tysięcy osób.

Skrzypkiewicz M, Motylinski K., Wierzbicki M., Solid Oxide Electrolysis Cell degradation during mid-term operation - experimental and numerical analysis, European Materials Research Society (EMRS) – Fall Meeting 2018, Symposium B: Battery and energy storage devices, Warsaw, Poland, September 17-20 2018 

Kupecki J., Energy storage systems based on solid oxide electrolysis (SOE) - key aspects of modeling and simulation, European Materials Research Society (EMRS) – Fall Meeting 2018, Symposium B: Battery and energy storage devices, Warsaw, Poland, September 17-20 2018 

Wróć