Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Publikacja dotycząca eksploatacji ogniw SOFC zasilanych produktami zgazowania biomasy

2020 / 12 / 30

W wysokopunktowanym czasopiśmie Energy (IF 6,082, 200 pkt. MNiSW) ukazał się artykuł pt. Analysis of H2S-related short-term degradation and regeneration of anode- and electrolyte supported solid oxide fuel cells fueled with biomass steam gasifier product gas przedstawiający wyniki badań eksperymentalnych stałotlenkowych ogniw paliwowych dwóch typów. Współautorami publikacji są pracownicy Instytutu Energetyki: dr inż. Marek Skrzypkiewicz (Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych – CPE) i dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn (CPE).

Ogniwa były zasilane gazem pochodzącym z reaktora zgazowania biomasy, zawierającym H2S. Celem badań było określenie możliwości regeneracji ogniw i uzyskania wyjściowej gęstości mocy po eksploatacji w warunkach zatruwania związkami siarki. W ramach prac, analizowane były dwa rodzaje ogniw: o podłożu elektrolitowym (ES-SOFC) oraz o podłożu anodowym (AS-SOFC). Ogniwa AS-SOFC zostały wytworzone w Oddziale Ceramiki CEREL Instytutu Energetyki. W publikacji omówiony został wpływ związków siarki na degradację ogniw obu typów oraz wyznaczone zostały stałe czasowe regeneracji osiągów. Przeprowadzone badania miały na celu pozyskanie danych wsadowych do rozwoju modelu biznesowego układów ko- i poligeneracyjnych z ogniwami SOFC zasilanymi gazami pochodzącymi z reaktorów zgazowania biomasy.

Badania prowadzone były w ramach projektu BIO-CCHP Nowoczesne instalacje trójgeneracyjne oparte na zgazowaniu biomasy, ogniwach paliwowych i chłodziarkach absorpcyjnych (2018-2021) XI konkursu ERA-NET Bioenergy, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Pongratz G., Subotić V., Schroettner H., Hochenauer C., Skrzypkiewicz M., Kupecki J., Anca-Couce A., Scharler R., Analysis of H2S-related short-term degradation and regeneration of anode- and electrolyte supported solid oxide fuel cells fueled with biomass steam gasifier product gas, Energy, 2021;218:119556 https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.119556

Wróć