Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Publikacja IEn dotycząca wyznaczania charakterystyk off-design stosów elektrolizerów SOE

2021 / 04 / 24

W wysokopunktowanym czasopiśmie Renewable Energy (IF 6,274, 140 pkt. MNiSW) ukazał się artykuł pt. Investigation of off-design characteristics of solid oxide electrolyser (SOE) operating in endothermic conditions, przedstawiający wyniki prac obliczeniowych służących wyznaczaniu charakterystyk stałotlenkowych elektrolizerów (SOE), pracujących poza parametrami znamionowymi (ang. off-design). Autorami artykułu są pracownicy Instytutu Energetyki, Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE): mgr inż. Konrad Motyliński, mgr inż. Michał Wierzbicki, dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn oraz mgr inż. Stanisław Jagielski.

W ramach prac badawczych opracowany został model pozwalający na symulację działania elektrolizerów SOE w skali od pojedynczych ogniw do pełnowymiarowych stosów. Model ten przeszedł dokładny proces kalibracji i walidacji w oparciu o dane pomiarowe z wykorzystaniem danych zamierzonych w laboratoriach CPE w Instytucie Energetyki. Następnie, przygotowane narzędzie numeryczne zostało wykorzystane do wygenerowania map osiągów jednego z badanych stosów ogniw SOC. Zaproponowane podejście pozwala na wyznaczanie charakterystyk stosów z małym błędem predykcji. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest określenie charakterystyk danego urządzenia elektrochemicznego w szerokim zakresie, bez konieczności prowadzenia kosztownych i czasochłonnych eksperymentów.

Prace badawcze były finansowane w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki SONATA pt. Eksperymentalne i numeryczne badania wpływu mikrostruktury ceramicznych przewodników jonowych na przebieg procesu wytwarzania wodoru w stałotlenkowych ogniwach elektrochemicznych (SOC) (nr projektu: 2018/31/D/ST8/00123) oraz ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach pracy statutowej CPE/094/STAT-MN/20.

Motylinski K., Wierzbicki M., Kupecki J., Jagielski S., Investigation of off-design characteristics of solid oxide electrolyser (SOE) operating in endothermic conditions, Renewable Energy, 2021, in press, DOI: https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.01.097

 

Wróć