Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Publikacja wyników badań układów Power-to-Gas z elektrolizerami SOE

2019 / 08 / 28

W wysoko punktowanym czasopiśmie Energy Conversion and Management (IF 7,181, 45 pkt MNiSW) ukazał się artykuł przedstawiający wyniki badań instalacji Power-to-Gas (P2G) bazującej na stałotlenkowym elektrolizerze (SOE). Publikacja powstała w ramach współpracy pomiędzy Zakładem Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) Instytutu Energetyki a National Fuel Cell Research Center, University of California, Irvine w USA (NFCRC UCI). Współautorami publikacji są Jakub Kupecki, Konrad Motyliński, Stanisław Jagielski, Michał Wierzbicki, Yevgeniy Naumovich oraz Marek Skrzypkiewicz z Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) oraz Prof. Jack Brouwer z NFCRC UCI.

Wyniki zawarte w publikacji obejmują badania eksperymentalne ogniw stałotlenkowych wytworzonych w Instytucie Energetyki oraz analizy numeryczne instalacji P2G o mocy znamionowej 10 kW. W toku realizacji pracy statutowej CPE/17/STAT/18 Badania eksperymentalne stosu SOFC w alternatywnych trybach pracy, w tym DIR-SOFC, SOEC i SR-SOFC dokonano szeroko zakrojonej charakteryzacji działania stałotlenkowego elektrolizera w zmienionych warunkach pracy. Dane te zostały następnie wykorzystane jako podstawa obliczeń systemowych przeprowadzonych dla kilku wariantów pracy instalacji do wytwarzania wodoru w elektrolizerach stałotlenkowych. Metodologia badań układów P2G z SOE została rozwinięta w ramach grantu Evaluation of application of solid oxide electrochemical conversion systems for the dynamic dispatch to complement intermittent renewable power, który był finansowany w latach 2017-2018 dzięki finansowaniu Departamentu Stanu USA oraz MNiSW poprzez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta. W efekcie badań, wykazano, że instalacja P2G skali 10 kW bazująca na ogniwach SOE wytworzonych w Instytucie Energetyki może osiągnąć sprawność wytwarzania wodoru powyżej 74%.

Kupecki J., Motylinski K., Jagielski S., Wierzbicki M., Brouwer J., Naumovich Y., Skrzypkiewicz M., Energy analysis of a 10 kW-class power-to-gas system based on a solid oxide electrolyzer (SOE), Energy Conversion and Management, 2019(199):111934 (IF 7.181)

Publikacja dostępna jest pod adresem: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890419309252

Wróć