Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Referaty pracowników IEn podczas 10th International Exergy, Energy and Environment Symposium w Katowicach.

2018 / 07 / 11

W dniach 2-4 czerwca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach odbywała się X konferencja International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-10). Podczas wydarzenia prezentowane były dwa referaty dotyczące badań prowadzonych w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) IEn.

Dr inż. Marcin Błesznowski przedstawił wyniki realizacji europejskiego projektu HyLAW zorientowanego na identyfikacje i działania służące zniesieniu barier we wdrażaniu technologii wodorowych w krajach Unii Europejskiej. Dr inż. Jakub Kupecki przedstawił wyniki badań sprawności instalacji power-to-gas klasy 10 kW opartej na stałotlenkowych ogniwach elektrochemicznych pracujących w trybie elektrolizera SOE. Omówione zostały zagadnienia integracji stałotlenkowych elektrolizerów z reaktorem Sabatiera, syntezą Fishera-Tropscha oraz procesem Habera-Boscha, odpowiednio do produkcji metanu, paliw ciekłych oraz amoniaku.

Sympozjum IEEES-10 obejmowało szeroki zakres tematów, w tym czyste technologie węglowe, technologie energii odnawialnej, inteligentne systemy energetyczne, paliwa alternatywne, technologie wodorowe i ogniwa paliwowe, energię jądrową, technologie odsalania i technologie środowiskowe. Specjalna sesja Sympozjum poświęcona będzie ekonomii wodoru, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru, jako nowego i przyjaznego dla środowiska nośnika energii.

Program konferencji dostępny jest na stronie: http://www.ieees-10.gig.eu/

Kupecki J., Motylinski K., Skrzypkiewicz M., High Temperature Solid Oxide Cells as the Key Component of the Power-to-X Systems, The 10th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-10), Katowice, Poland, 2-4 VI 2018

Blesznowski M., Kupecki J., Identification and removal of barriers to enable new hydrogen technologies for future sustainable communities (HyLAW), The 10th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-10), Katowice, Poland, 2-4 VI 2018

Wróć