Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Seminarium "Technologia MVC (medium voltage cleaning) czyszczenia urządzeń elektro-energetycznych"

2017 / 05 / 15

Instytut Energetyki wraz z firmą 3N Solutions zapraszają do udziału w seminarium pt.

Technologia MVC (medium voltage cleaning) czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych.

Seminarium organizowane jest w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii MVC (medium voltage cleaning) czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych pod średnim napięciem do 60 kV” finansowanego ze środków NCBR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 1.2).

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii czyszczenia instalacji elektro-energetycznych średniego napięcia do 60 kV z zachowaniem ciągłości pracy urządzeń.

Dla podmiotów sektora energetycznego oraz większości podmiotów produkcyjnych problem stanowią przestoje, których częstą przyczyną są kumulujące się różnego pochodzenia zabrudzenia, wpływające negatywnie na instalacje – generują straty, obniżają żywotność podzespołów, wymuszają konieczność czasochłonnych i kosztownych wyłączeń, co z kolei negatywne oddziałuje na czynnik ekonomiczny przedsiębiorstw.

Wyzwaniem technologicznym jest dopracowanie, przebadanie i certyfikowanie technologii czyszczenia, która wyeliminuje przestoje w działaniu instalacji podczas jej czyszczenia pod średnim napięciem do 60 kV. Rezultatem projektu będzie technologia czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych pod napięciem średnim do 60 kV z wykorzystaniem mieszanki suchych gazów oraz prototyp urządzenia służącego do czyszczenia instalacji pod średnim napięciem do 60 kV.

Koordynatorem projektu jest 3N Solutions Sp. z o.o., a część prac badawczo-testowych będzie realizowana w Zakładzie Wysokich Napięć Instytutu Energetyki.

Seminarium odbędzie się w środę 24 maja 2017 (początek o godz. 11:30) w sali konferencyjnej Instytutu Energetyki (Warszawa, ul. Mory 8, budynek B). W programie seminarium przewidziano m.in. pokaz zastosowania technologii suchych gazów do czyszczenia wybranego urządzenia elektroenergetycznego oraz pokazy przeskoków udarowych w Laboratorium Wysokich Napięć IEn.

Pełny program seminarium.

Wróć