Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Spotkanie kick-off projektu VETNI

2021 / 10 / 13

30 września 2021 roku odbyło sie spotkanie kick-off, rozpoczynające nowy projekt VETNI z udziałem Instytutu Energetyki. Grupa LOTOS, w konsorcjum z Instytutem Energetyki oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, uruchomiła nowy projekt wodorowy o wartości blisko 10 mln zł. Jego celem jest skonstruowanie pilotażowej instalacji w oparciu o elektrolizery stałotlenkowe (SOE). W spotkaniu udział wzięła Dyrekcja Instytutu Energetyki, zespół Centrum Technologii Wodorowych (CTH2) w składzie pracowników oddelegowanych z ramienia Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) oraz Oddziału Ceramiki CEREL.

Celem projektu jest opracowanie i konstrukcja instalacji pilotażowego systemu wytwarzania wodoru w elektrolizerach stałotlenkowych (SOE), pozwalających na wysokosprawną produkcję wodoru (do 30% lepsza efektywność od obecnie dostępnych) o wysokiej czystości.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace B+R zorientowane na opracowanie, budowę i badania w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych systemu z elektrolizerem zintegrowanym z procesem rafineryjnym, który dostarczać będzie parę procesową do produkcji wodoru. ​ Parametry elektrolizera pozwolą na produkcję ok. 16 kg wodoru na dobę o czystości 99,999%, co umożliwi zatankowanie kilku samochodów zasilanych wodorem.  

VETNI jest przedsięwzięciem unikalnym na skalę światową, ze względu na głęboką integrację elektrolizerów SOE z istniejącym procesem przemysłowym. Wykorzystanie obiektu rafineryjnego jako źródła pary w instalacji wytwarzania wodoru pozwoli nie tylko na poprawę efektywności procesu, ale także na zagospodarowanie aktywów przemysłowych w nowych zastosowaniach, w tym dla potrzeb wytwarzania wodoru i paliw pochodnych. W dłuższej perspektywie, projekt VETNI wyznacza nowe kierunki modernizacji obiektów przemysłowych, obejmujące ich przystosowanie do nowych celów, które będą wynikały z sukcesywnego rozwoju gospodarki wodorowej.

Projekt charakteryzuje się wysokim stopniem innowacyjności i, co ważne, bazuje na polskich rozwiązaniach technologicznych i materiałowych. Długoczasowa stabilność pracy oraz wysoka efektywność działania elektrolizera zostaną zapewnione m.in. poprzez wykorzystanie nowej grupy opracowywanych w AGH materiałów do konstrukcji elektrody powietrznej, w których zminimalizowana zostanie zawartość toksycznego i drogiego kobaltu. Realizacja przedsięwzięcia będzie niewątpliwe ważnym krokiem na drodze transformacji energetycznej w kierunku zwiększenia wykorzystania źródeł niskoemisyjnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Szybka ścieżka, konkurs 1/1.1.1/2021).

Projekt realizowany jest przez Grupę LOTOS S.A. w konsorcjum z Instytutem Energetyki oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 – 31.12.2023
Koszty kwalifikowane projektu: 9 555 114,63 PLN
Wysokość dofinansowania: 7 804 534,52 PLN

Więcej o projekcie: https://www.lotos.pl/322/n,5311/projekt_vetni_wystartowal

tl_files/zdjecia/Aktualnosci 2021/2021-10-13 Spotkanie nowego projektu IEn VETNI/IMG_994355.jpeg

Wróć