Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Szkolenie dla weryfikatorów badających i opiniujących sprawozdania przedsiębiorstw energetycznych występujących o uzyskanie świadectw pochodzenia z kogeneracji

2012 / 12 / 15

Instytut Energetyki informuje o przygotowywaniu szkolenia dla weryfikatorów opiniujących prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu rocznym przedsiębiorstw energetycznych występujących o uzyskanie świadectw pochodzenia z kogeneracji. Szkolenie będzie zawierało 16 godzin wykładów i będzie zakończone egzaminem testowym.

Szkolenie obejmie swoim zakresem metodykę wykonania opinii potwierdzającej dane dotyczące możliwej do uzyskania ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, stwierdzenie prawidłowości tych danych zawartych w sprawozdaniu składanym przez przedsiębiorstwa oraz zasadność składania wniosku o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji dla energii elektrycznej wytworzonej w poprzednim roku kalendarzowym.Z uwagi na konieczność spełnienia wymagań przepisów prawa z tego zakresu i potrzebę zdobywania aktualnej wiedzy merytorycznej w szkoleniu powinni uczestniczyć specjaliści techniczni związani z rozliczeniami energii i handlem energią elektryczną, służby kontroli eksploatacji, oraz inni delegowani pracownicy przedsiębiorstw posiadających aktualną koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji.

Dodatkowe informacje otrzymają Państwo u dr Hanny Burczy
tel.: +48 22 3451158, +48 602 681704, e-mail: hanna.burczy@ien.com.pl

Przewidywany termin szkolenia - I kwartał 2013 r.

Wróć