Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Wytwarzanie paliw gazowych i ciekłych oraz amoniaku w instalacjach bazujących na stałotlenkowych elektrolizerach (SOE) w układach P2X

2018 / 12 / 09

W najnowszym numerze czasopisma Nowa Energia ukazał się artykuł pracowników Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) dotyczący wytwarzania paliw gazowych i ciekłych oraz amoniaku w instalacjach bazujących na stałotlenkowych elektrolizerach (SOE).

Wytwarzanie wodoru w elektrolizerach budowanych na bazie stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych otwiera szereg możliwości, w tym zagospodarowanie i wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł o niestabilnym charakterze pracy do wytwarzania paliw gazowych w układach P2G (ang. power-to-gas), płynnych w instalacjach P2L (ang. power-to-liquid), amoniaku w P2A (ang. power-to-ammonia), klasyfikowanych łącznie jako układy P2X. Proces wytwarzania wodoru w SOE prowadzony jest w temperaturze powyżej 700°C co umożliwia uzyskanie wyższej sprawności w porównaniu do niskotemperaturowych elektrolizerów, które są obecnie stosowane na rynku.

W pracy omówiona została referencyjna instalacja o mocy znamionowej 10 kW, która uzyskuje sprawność wytwarzania wodoru bliską 78%. Badania numeryczne omawianego układu P2G prowadzone były w ramach pracy statutowej realizowanej w CPE.

Kupecki J., Koziński G., Zastosowanie wysokotemperaturowej elektrolizy opartej na stałotlenkowych ogniwach elektrochemicznych (SOC) w układach P2X, Nowa Energia 2018, 5-6, 28-33.

Wróć