Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztaty Techniczne” – Perspektywy rozwoju OZE - Diagnostyka turbin wiatrowych

2022 / 01 / 04

W dniach 28 - 30 września 2021 odbyła się w Rymaniu  XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztaty Techniczne” – Perspektywy rozwoju OZE - Diagnostyka turbin wiatrowych, zorganizowana przez Instytut Energetyki - Pracownię Diagnostyki Technicznej i Modernizacji Urządzeń Energetycznych MDT we współpracy z dystrybutorami aparatury badawczej. Referat zatytułowany „Energia wiatru, rozwój i eksploatacja siłowni wiatrowych” wygłosił  kierownik Pracowni MDT, Dariusz Mężyk. Wzorem poprzednich edycji, spotkanie nastawione było na swobodną wymianę doświadczeń użytkowników obiektów, środowisk naukowych i dostawców aparatury pomiarowej.  Program spotkania, oprócz wykładów i prezentacji multimedialnych obejmował także warsztaty RVI wykorzystania technik boroskopowych w procesie diagnostycznym z zastosowaniem zaawansowanych urządzeń pomiarowych oraz prezentacje możliwości diagnostyki nowej generacji UT elementów kompozytowych jakimi są łopaty wirników generatorów wiatrowych ulegające uszkodzeniom mechanicznym i delaminacji. W trakcie warsztatów zaprezentowano również zastosowania nowego defektoskopu UT i kamery Dolphicam przybliżające możliwości i korzyści płynące z wdrożenia tej techniki badań oraz nowatorski sposób oceny złączy spawanych. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele energetyki odnawialnej sprawujący nadzór eksploatacyjny obiektów reprezentujący kilka farm wiatrowych z terenu całego kraju i konsultanci producentów aparatury badawczej. Spotkanie zaowocowało cenną wymianą doświadczeń zebranych w trakcie dotychczasowej eksploatacji turbin i jest pierwszym krokiem do sprecyzowania spójnego systemu nadzoru diagnostycznego dla tego typu obiektów energetycznych  zacieśnieniem współpracy Pracowni MDT zarówno z przemysłem, jak i ośrodkami naukowymi.

 

Wróć