Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Zjawiska ferrorezonansowe w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia

2018 / 02 / 12

W zeszycie 11/2017 czasopisma Przegląd Elektrotechniczny ukazał się artykuł pt. Zjawiska ferrorezonansowe w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia, którego współautorami są dr inż. Janusz Karolak i dr hab. inż. Jerzy Przybysz, prof. IEn.

W artykule  opisano zagadnienia związane z występowaniem zjawisk ferrorezonansowych w stacjach wysokiego napięcia, uwarunkowanych konfiguracjami układowymi stacji oraz jej  wyposażeniem w wieloprzerwowe wyłączniki i indukcyjne  przekładniki napięciowe. Podano metodę oceny układu stacyjnego na możliwość występowania ferrorezonansu. Zamieszczono przykładowe wyniki symulacji komputerowych i analiz podatności ferrorezonansowej układu stacyjnego 110 kV. Podano wskazówki dotyczące sposobów eliminacji i tłumienia drgań ferrorezonansowych w układach rozdzielni wysokich napięć.

Karolak J., Przybysz J., Wiśniewski J., Zjawiska ferrorezonansowe w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia, Przegląd Elektrotechniczny 2017, 93, 11, 79-83

Wróć