Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności /

Zmarł mgr inż. Piotr Papliński

2021 / 04 / 20

Dnia 6 kwietnia 2021 w wyniku choroby COVID-19 zmarł mgr inż. Piotr Papliński, długoletni pracownik Instytutu Energetyki.

Mgr inż. Piotr Papliński pracował w Instytucie od roku 1979, początkowo w Zakładzie Wysokich Napięć (EWN), a od roku 1997 w nowo utworzonej Pracowni Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej (EOS). Od roku 2007 do 31 stycznia 2021 był kierownikiem EOS.

Był autorem i wykonawcą wielu projektów przyrządów pomiarowych, analizatorów i  układów do badań pól elektrycznych pochodzących od linii wysokiego napięcia, jak i do analizy parametrów ograniczników przepięć.

Wśród jego prac należy wspomnieć mierniki natężenia pola elektrycznego 50 Hz serii DMP, CMP i ZCMP, jak i osobiste dozymetry pola elektrycznego dla pracowników elektroenergetyki. Mierniki serii CMP jako jedyne w kraju uzyskały zatwierdzenie typu GUM  (ZT 984/97), a ZCMP-1 otrzymał w 2014 srebrny medal na targach ENERGETAB w Bielsku-Białej. Mierniki te stosowane są przy wykonywaniu pomiarów na terenie stacji i pod liniami wysokiego napięcia 110 - 750 kV. Był współautorem i wykonawcą analizatora parametrów prądu upływu płynącego przez ogranicznik napięciem sieciowym typu APPU. Metodą tą wykonano badania ponad 500 szt. ograniczników różnych typów pracujących w sieciach o napięciach 110 - 750 kV. Dzięki zastosowanej metodzie pomiarowej udało się wyeliminować ograniczniki, które nie nadawały się do dalszej eksploatacji.

Był współautorem wielu patentów i wysoko punktowanych artykułów naukowych.

Był na końcowym etapie przygotowania rozprawy doktorskiej dotyczącej niestandardowych metod badania ograniczników przepięć, która ostatecznie miała przyjąć tytuł: „Polepszenie efektywności procedur diagnostycznych ograniczników przepięć i liczników zadziałań z wykorzystaniem metod niestandardowych”. Praca realizowana była z wykorzystaniem wyników badań materiałowych wykonanych we współpracy z IPPT PAN.

Piotr Papliński był jednym z polskich autorytetów w dziedzinie wyznaczania pól elektromagnetycznych w energetyce, budowy przyrządów pomiarowych oraz wykonywania analiz z tym związanych, a także w dziedzinie projektowania i oceny ograniczników przepięć.

Nie do przecenienia są korzyści dla gospodarki związane z działalnością Pana Piotra Palińskiego. Wykonywał prace o dużym znaczeniu dla energetyki krajowej. W roku 1996 został odznaczony Złotą Odznaką Zasłużony dla Energetyki, a w roku 2004 Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Był człowiekiem otwartym, ciepłym i serdecznym.

Rodzinie Pana Piotra Paplińskiego oraz Jego wszystkim współpracownikom składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Pogrzeb Pana Piotra Paplińskiego odbędzie się o godz. 14:00 w piątek 23 kwietnia 2021 w kościele Św. Wojciecha, w Warszawie, ul. Wolska 76.

Wróć