Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Nowy numer Newslettera CENERG

2018 / 01 / 12

Ukazał się pierwszy w Nowym Roku 2018 kolejny 49. numer Newslettera wydawanego przez Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG. W Newsletterze m.in. informacja o przyjęciu przez rząd projektu ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz, a także o oczekiwaniach i nowych możliwościach wykorzystania OZE niezależnie od sieci energetycznej oraz nowej technice produkcji ogniw fotowoltaicznych.

Więcej

Konferencja European Fuel Cell Technology & Applications

2017 / 12 / 18

W dniach 12-15 grudnia 2017 w Neapolu odbyła się konferencja European Fuel Cell Technology & Applications - Piero Lunghi Conference. Podczas wydarzenia prezentowane były wyniki prac realizowanych w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) w ramach projektu PRELUDIUM NCN oraz prac statutowych CPE/1/STAT/17 i CPC/36/STAT/16. W konferencji w roli prelegenta brał udział mgr inż. Konrad Motyliński z Zakładu CPE.Więcej

Monografia "Techniczno-organizacyjne aspekty inzynierii produkcji"

2017 / 12 / 16

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Politechniki Łódzkiej ukazała się monografia pt. Techniczno-organizacyjne aspekty inżynierii produkcji. Oddany do rąk Czytelników zbiór artykułów tworzą teksty napisane przez studentów i naukowców reprezentujących krajowe ośrodki naukowe z obszaru technicznego. Jednym z redaktorów naukowych monografii jest dr inż. Joanna Kopania z Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” IEn w Łodzi, a jednym z recenzentów dyrektor OTC IEn dr inż. Jacek Karczewski, który jest również autorem rozdziału podsumowującego monografię pt: Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań a komercjalizacja wyników badań naukowych.

Więcej

Posiedzenie Rady Naukowej IEn

2017 / 12 / 15

Dnia 12 grudnia 2017 miało miejsce drugie w bieżącej kadencji posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Energetyki.  W czasie posiedzenia Rada Naukowa m. in. podjęła uchwałę w sprawie zmiany w Statucie IEn oraz pozytywnie zaopiniowała zmiany w Regulaminie Organizacyjnym IEn. Rada przyjęła plan rzeczowo-finansowy oraz listę tematów zadań statutowych IEn na rok 2018.

Więcej

Future Energy Forum

2017 / 12 / 11

W dniach 29-30 listopada 2017 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena, odbyła się pierwsza edycja ogólnopolskiego wydarzenia energetycznego Future Energy Forum. Przedstawiciele OC CEREL IEn zaprezentowali dotychczasowe osiągnięcia Oddziału w zakresie opracowania ogniw paliwowych. W ramach Panelu OZE W REGIONIE dr inż. Mariusz Krauz wystąpił z prezentacją pt. „Ogniwa paliwowe – nowoczesne źródło energii”.

Więcej

Badania poprawności pracy UAR bloku energetycznego z wykorzystaniem symulatora rzeczywistego obiektu regulacji

2017 / 12 / 05

W numerze 11/2017 czasopisma „Elektronika” ukazał się artykuł pracowników IEn Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Jacka Karczewskiego i Pawła Szumana pt. Badania poprawności pracy UAR bloku energetycznego z wykorzystaniem symulatora rzeczywistego obiektu regulacji.

Więcej

X Jubileuszowa Konferencja: „Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce” w Licheniu

2017 / 11 / 29

W dniach 16-17 listopada 2017 roku odbyła się w Licheniu X Jubileuszowa Konferencja: „Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce”. Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki sprawował nad Konferencją patronat naukowy, a Dyrektor OTC IEn dr inż. Jacek Karczewski uhonorowany został w tym roku tytułem i statuetką „Przyjaciel Redakcji” magazynu „Energetyka Cieplna i Zawodowa”.

Więcej

Ocena kosztów zakłóceń dostaw energii elektrycznej w Polsce

2017 / 11 / 27

Dnia 23 listopada 2017 miała miejsce IV Międzynarodowa Medialna Konferencja Naukowa z serii „Decyzje w sytuacjach zagrożenia”. W trakcie konferencji dr Hanna Bartoszewicz Burczy (Pracownia Ekonomiki Energetyki IEn) wygłosiła referat pt. Ocena kosztów zakłóceń dostaw energii elektrycznej i ich wpływ na system elektroenergetyczny, gospodarkę oraz społeczeństwo w Polsce.

Więcej

Sterowanie ogniwami SOFC z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych

2017 / 11 / 26

W czasopiśmie International Journal of Hydrogen Energy (IF 3.582) ukazał się artykuł ANN–supported control strategy for a solid oxide fuel cell working on demand for a public utility building dotyczący systemu sterowania ogniwami SOFC bazującego na sztucznych sieciach neuronowych (ang. ANN – artificial neural network). Współautorem publikacji jest dr inż. Jakub Kupecki z Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE).

Więcej