Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Nowa publikacja dotycząca poprawy osiągów stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC)

2019 / 10 / 14

W najnowszym numerze wysoko punktowanego czasopisma Journal of Energy Resources Technology (IF 2,759, 100 pkt MNiSW) ukazał się artykuł dotyczący możliwości zastosowania technik chłodniczych i kriogenicznych do poprawy osiągów stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC). Badania eksperymentalne ogniw SOFC wytworzonych w Instytucie Energetyki, zorientowane na odzysk paliwa resztkowego, prowadzone były w laboratoriach Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, zaś cześć obliczeniowa pracy wykonana została w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) Instytutu Energetyki.

Więcej

Spotkanie General Assembly projektu VULKANO

2019 / 10 / 02

W dniach 18-19 września 2019 odbyło się kolejne spotkanie General Assembly partnerów projektu VULKANO. Gospodarzem spotkania był partner z Hiszpanii - TORRECID. Uczestnicy spotkania przedstawili zarówno rezultaty dotychczasowych działań, jak i plany na ostatnie trzy miesiące trwania projektu. Działania Instytutu Energetyki były szczegółowo omówione przez zespół wykonujący zadania w dwóch pakietach pracy.

Więcej

Nagroda dla IEn na Międzynarodowych Targach Energetycznych ENERGETAB

2019 / 10 / 01

W dniach 17-19 września 2019 odbyły się w Bielsku-Białej 32. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2019. Jest to największa impreza targowa z zakresu: nowoczesnych urządzeń,  aparatury i technologii  dla przemysłu energetycznego. Instytut Energetyki reprezentowały zakłady z  Jednostki  Centralnej, Oddział Gdańsk i Zakład Doświadczalny z Białegostoku. Jedną z najbardziej prestiżowych nagród konkursu targowego - Puchar Ministra Energii - otrzymał rozłącznik napowietrzny RPZ-24, zgłoszony przez Zakład Doświadczalny Instytutu Energetyki w Białymstoku.

Więcej

Palnik pyłowy do spalania w kotłach energetycznych zmielonej biomasy o koncentracji powyżej 2 kg/m³

2019 / 09 / 16

Instytut Energetyki, Instytut Badawczy zaprasza do składnia ofert na zakup licencji niewyłącznej na okres 5 lat do Patentu nr 219679, pt.: „Palnik pyłowy do spalania w kotłach energetycznych zmielonej biomasy o koncentracji powyżej 2 kg/m³”. Szczegółowe informacje o postępowaniu zawierają załączone dokumenty.

Umowa Licencyjna
Formularz Ofertowy
Ogłoszenie

Więcej

Sposób i gazogenerator do zgazowania biopaliwa zwłaszcza biomasy

2019 / 09 / 16

Instytut Energetyki, Instytut Badawczy zaprasza  do składnia ofert na zakup licencji niewyłącznej na okres 5 lat do Patentu nr 219483, pt.: „Sposób i gazogenerator do zgazowania biopaliwa zwłaszcza biomasy”. Szczegółowe informacje o postępowaniu zawierają załączone dokumenty.

Umowa Licencyjna
Formularz Ofertowy
Ogłoszenie

 

Więcej

Raport roczny IEn 2018

2019 / 09 / 10

Na stronie https://ien.com.pl/raport-roczny-2018 zamieszczona została elektroniczna wersja wydanego w tym roku Raportu rocznego IEn za rok 2018. Raport zawiera najważniejsze informacje o strukturze i jednostkach badawczych Instytutu (ich zakres działań i metody badań) oraz na temat działalności Instytutu w roku 2018. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Raportu, który stanowi najnowsze kompendium wiedzy o Instytucie Energetyki.

Więcej

Publikacja wyników badań układów Power-to-Gas z elektrolizerami SOE

2019 / 08 / 28

W wysoko punktowanym czasopiśmie Energy Conversion and Management (IF 7,181, 45 pkt MNiSW) ukazał się artykuł przedstawiający wyniki badań instalacji Power-to-Gas (P2G) bazującej na stałotlenkowym elektrolizerze (SOE). Publikacja powstała w ramach współpracy pomiędzy Zakładem Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) Instytutu Energetyki a National Fuel Cell Research Center, University of California, Irvine w USA (NFCRC UCI). Współautorami publikacji są Jakub Kupecki, Konrad Motyliński, Stanisław Jagielski, Michał Wierzbicki, Yevgeniy Naumovich oraz Marek Skrzypkiewicz z Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) oraz Prof. Jack Brouwer z NFCRC UCI.

Więcej

Kick-off meeting projektu DC-SOFEC - Novel approach to Power-to-Fuel: comprehensive studies of anodic processes in Direct Carbon Solid Oxide Fuel-assisted Electrolysis Cell

2019 / 08 / 19

W dniach 16-18 lipca 2019 r. w University of Aveiro w Portugalii (UoA) miało miejsce spotkanie kick-off projektu Novel approach to Power-to-Fuel: comprehensive studies of anodic processes in Direct Carbon Solid Oxide Fuel-assisted Electrolysis Cell (DC-SOFEC). Otrzymał on finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach 10. konkursu programu HARMONIA. W ramach projektu koordynowanego przez Instytut Energetyki, badane będą procesy zachodzące w części elektrody powietrznej stałotlenkowego elektrolizera wspomaganego paliwem stałym – DC-SOFEC (ang. Direct Carbon Solid Oxide-Fuel Assisted Electrolysis Cell).

Więcej

Oddział Techniki Cieplnej „ITC” Instytutu Energetyki w Łodzi wyróżniony w czasie XXXIII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji

2019 / 08 / 09

Dnia 14 czerwca 2019 roku w Łodzi w Pałacu Poznańskich miało miejsce XXXIII Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji – wydarzenie organizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego pod patronatem Konsula Honorowego Wielkiej Brytanii. W kategorii „Organizacja Innowacyjna” wyróżniony został Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki. Odpowiedni certyfikat wręczył Dyrektorowi OTC IEn Jackowi Karczewskiemu, Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak.

Więcej

Nowy projekt Instytutu Energetyki mający na celu redukcję zanieczyszczeń powstałych podczas spalania paliw kopalnych

2019 / 08 / 08

Instytut Energetyki rozpoczął realizację projektu pt. Innowacyjna technologia SeNeX ograniczania emisji zanieczyszczeń z kotłów rusztowych na węgiel kamienny (akronim SeNeX). Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (programy krajowe – prace rozwojowe i komercjalizacja B+R – Regionalne Agendy Badawcze - 2017).

Więcej