Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Międzynarodowa Medialna Konferencja „Decyzje w sytuacjach zagrożenia”

2017 / 11 / 15

Dnia 23 listopada 2017 odbędzie się IV Międzynarodowa Medialna Konferencja Naukowa  z serii „Decyzje w sytuacjach zagrożenia”. Jednym ze współorganizatorów konferencji jest Instytut Energetyki, a wśród członków Komitetu Organizacyjnego konferencji są dr hab. inż. Tomasz Gałka, dyrektor IEn i prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz, doradca dyrektora ds. naukowych. Konferencja zostanie przeprowadzona metodą wideokonferencyjną, a jedną z sal konferencyjnych będzie sala IEn na Morach.

Więcej

Inauguracja programu „Doktoraty wdrożeniowe”

2017 / 11 / 13

Dnia 10 listopada 2017 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się gala inaugurująca program „Doktoraty wdrożeniowe”. W rozpoczynającej się pierwszej edycji „Doktoratów wdrożeniowych” czterech pracowników IEn: Arkadiusz Baran, Maciej Boiski, Piotr Jóźwiak oraz Michał Wierzbicki zakwalifikowało się do programu i rozpoczęło studia doktoranckie na Wydziale MEiL PW.

Więcej

Materiały kontaktowe dla katod ogniw paliwowych SOFC pracujących w obniżonej temperaturze

2017 / 11 / 02

W czasopiśmie International Journal of Hydrogen Energy (IF 3.582) ukazał się artykuł pt.(La,Sr)(Fe,Co)O3-based cathode contact materials for intermediate-temperature solid oxide fuel cells dotyczący materiałów kontaktowych dla katod stałotlenkowych ogniw paliwowych pracujących w obniżonej temperaturze (ang. IT-SOFC – intermediate temperature solid oxide fuel cells). Współautorami publikacji są pracownicy Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE): dr Yevgeniy Naumovich oraz dr Szymon Obrębowski.

Więcej

Redukcja hałasu z instalacji przemysłowych - rozdział w monografii „Postępy Akustyki 2017 – Advances In Acoustics"

2017 / 10 / 29

W ramach LXIV Konferencji OSA (Otwarte Seminarium z Akustyki – Open Seminar on Acoustics), która odbyła się w dniach 11-15 września 2017 r. w Piekarach Śląskich, ukazała się monografia pod redakcją dr hab. inż. Dariusza Bismora pt: „Postępy Akustyki 2017 – Advances In Acoustics”. Współautorami jednego z rozdziałow monografii pt: „Redukcja hałasu z instalacji przemysłowych – tłumiki wydmuchu pary” są pracownicy OTC - Oddziału Techniki Cieplnej ITC w Łodzi – dr inż. Jacek Karczewski oraz dr inż. Joanna Kopania.

Więcej

Posiedzenie Rady Naukowej IEn

2017 / 10 / 25

Dnia 24 października 2017 odbyło pierwsze posiedzenie Rady Naukowej IEn w nowym składzie wybranym i powołanym przez Ministra Energii w roku 2017. W trakcie obrad dokonano wyboru Prezydium i członków stałych komisji Rady. Nowym Przewodniczącym Rady Naukowej został wybrany prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera, Politechnika Warszawska, Zastępcą Przewodniczącego Rady prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz, IEn, Sekretarzem Rady dr inż. Andrzej Sławiński, IEn, a członkami Prezydium Rady dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW, Politechnika Warszawska oraz mgr inż. Edward Słoma, Ministerstwo Energii.

Więcej

Wykorzystanie nośników tlenu na bazie popiołu lotnego wzbogaconych miedzią, w procesie spalania paliw stałych w tlenkowych pętlach chemicznych

2017 / 10 / 23

W najnowszym wydaniu czasopisma Fuel Processing Technology ukazała się publikacja dotycząca wykorzystania nośników tlenu na bazie popiołu lotnego wzbogaconych miedzią, w procesie spalania paliw stałych w tlenkowych pętlach chemicznych. Współautorami pracy są dr inż. Agnieszka Celińska, mgr inż. Mariola Pławecka, dr inż. Jarosław Hercog (Zakładu Procesów Cieplnych, CPC) i dr inż. Mariusz Krauz (Oddział Ceramiki CEREL).

Więcej

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EERA w Brukseli

2017 / 10 / 19

W dniach 17-18 października 2017 w Brukseli miało miejsce 30-te posiedzenie Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA. Instytut Energetyki, który jest członkiem Komitetu nieprzerwanie od roku 2009, reprezentowany był przez dr. hab. inż. Tomasza Gałkę, dyrektora IEn i dr. inż. Andrzeja Sławińskiego, pełnomocnika ds. współpracy międzynarodowej.

Więcej

Modelowanie hybrydowej instalacji energetycznej z ogniwami SOFC

2017 / 10 / 17

W czasopiśmie International Journal of Hydrogen Energy (IF 3.582) ukazał się artykuł pt. Modeling of a SOFC-HT battery hybrid system for optimal design of off-grid base transceiver station dotyczący modelowania hybrydowej instalacji energetycznej z ogniwami SOFC zintegrowanymi cieplnie z wysokotemperaturową baterią pracującą jako magazyn energii elektrycznej i ciepła. Współautorami publikacji są pracownicy Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE): mgr inż. Marcin Błesznowski, mgr inż. Konrad Motyliński oraz dr inż. Jakub Kupecki.

Więcej

Artykuł dotyczący wpływu technologii wytwarzania na wydajność membran rurowych separujących tlen w czasopiśmie Ceramics International

2017 / 10 / 11

W wysokopunktowanym czaso-piśmie Ceramics International ukazał się artykuł pt. Effect of forming techniques on efficiency of tubular oxygen separating membranes”, którego współautorami są dr inż. Magdalena Gromada (Oddział Ceramiki CEREL w Boguchwale) oraz mgr inż. Michał Wierzbicki (Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych, CPE) IEn.

Więcej

Współpraca Instytutu Energetyki z National Fuel Cell Research Center, University of California, Irvine, USA

2017 / 10 / 10

W dniu 6 października 2017 miała miejsce prezentacja pierwszych wyników współpracy Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) Instytutu Energetyki z National Fuel Cell Research Center, University of California, Irvine (NFCRC UCI) w ramach projektu badawczego Evaluation of application of solid oxide electrochemical conversion systems for the dynamic dispatch to complement intermittent renewable power finansowanego poprzez Komisję Fulbrighta ze środków Departamentu Stanu US oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej