Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Jubileusz 65-lecia Instytutu Energetyki

2019 / 06 / 06

Dnia 6 czerwca 2019 miała miejsce uroczystość 65-lecia Instytutu Energetyki. W uroczystości, która odbyła się w Hali Najwyższych Napięć Instytutu w Warszawie, wzięło udział ponad 250 osób. Mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli instytutów badawczych, wyższych uczelni, spółek energetycznych, firm i wielu innych instytucji współpracujących z Instytutem Energetyki. Gośćmi specjalnymi byli prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych i Adel El Gammal, Sekretarz Generalny European Energy Research Alliance EERA z Brukseli.

Więcej

Nowa publikacja dotycząca badań sposobu zastąpienia gazu ziemnego gazem syntezowym w piecach przemysłowych

2019 / 05 / 23

W międzynarodowym, wysoko punktowanym czasopiśmie Energy (IF 4.968, 45 punktów MNiSW) ukazał się artykuł pt. „CFD analysis of natural gas substitution with syngas in the industrial furnaces”, którego autorami są mgr inż. Piotr Jóźwiak, dr inż. Jarosław Hercog, dr inż. Aleksandra Kiedrzyńska (Zakład Procesów Cieplnych, CPC) oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda (Instytut Techniki Cieplnej PW).

Więcej

Konferencja „Energetyka – problemy i wyzwania"

2019 / 05 / 22

W dniach 15-17 maja 2019 w Hotelu Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie odbyła się konferencja pt. „Energetyka – problemy i wyzwania". Organizatorem konferencji był Urząd Dozoru Technicznego Oddział we Wrocławiu, a uczestnikami m.in. naukowcy z Zakładu Badań i Diagnostyki Materiałów Instytutu Energetyki.

Więcej

XIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztaty Techniczne”

2019 / 05 / 22

W dniach 2-4 kwietnia 2019 odbyła się XIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztaty Techniczne” - Diagnostyka obiektów energetycznych - badania turbin wiatrowych w Rymaniu, zorganizowana przez Pracownię MDT (Pracownia Diagnostyki Technicznej i Modernizacji Urządzeń Energetycznych Instytutu Energetyki). Wzorem poprzednich edycji, spotkanie nastawione było na swobodną wymianę doświadczeń użytkowników obiektów, środowisk naukowych i dostawców aparatury pomiarowej.

Więcej

Biuletyn „Prace Instytutu Energetyki” nr 1/2019 w miesięczniku Energetyka

2019 / 05 / 16

W kwietniowym zeszycie miesięcznika „Energetyka” zamieszczony został pierwszy tegoroczny numer biuletynu „Prace Instytutu Energetyki”. Biuletyn zawiera dwa artykuły pracowników Instytutu Energetyki.

Więcej

Nowa publikacja dotycząca badań awarii stosów stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC)

2019 / 05 / 06

W wysoko punktowanym czasopiśmie International Journal of Hydrogen Energy  (IF 4.229, 35 pkt MNiSW) ukazał się artykuł pt. Numerical analysis of an SOFC stack under loss of oxidant related fault conditions using a dynamic non-adiabatic model dotyczący badań awarii stosów ogniw SOFC, w szczególności związanych z utratą utleniacza. Autorami publikacji są pracownicy Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) dr hab. inż. Jakub Kupecki, mgr inż. Konrad Motyliński, dr inż. Agnieszka Żurawska, mgr inż. Magdalena Kosiorek i mgr inż. Leszek Ajdys.

Więcej

Monografa Yevgeniya Naumovicha - drugi tom w serii Monografie Instytutu Energetyki

2019 / 04 / 27

W kwietniu 2019 ukazała się monografia pracownika Zakładu Wysokotemperaturowych Procesow Elektrochemicznych (CPE) Yevgeniya Naumovicha pt. Quantitative description of oxygen non-stoichiometry in mixed ionic and electronic conductors based on a non-ideal solution approach. Jest to drugi tom z serii Monografie Instytutu Energetyki.

Więcej

Nowa publikacja dotycząca badań alternatywnych materiałów elektrod ogniw SOFC

2019 / 04 / 26

W międzynarodowym czasopiśmie publikującym najważniejsze artykuły dotyczące chemii nieorganicznej Dalton Transactions wydawanym przez Royal Society of Chemistry (IF 4.099) ukazał się artykuł pt. "Non-uniform electron conduction in weakly ordered SrFe1−xMoxO3−δ", którego współautorem jest dr Yevgeniy Naumovich z Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE).

Więcej

Dr inż. Jakub Kupecki otrzymał stopień doktora habilitowanego

2019 / 04 / 06

W dniu 26 marca 2019 Rada Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej nadała dr. inż. Jakubowi Kupeckiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie energetyka.

Więcej