Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Dr inż. Jakub Kupecki otrzymał stopień doktora habilitowanego

2019 / 04 / 06

W dniu 26 marca 2019 Rada Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej nadała dr. inż. Jakubowi Kupeckiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie energetyka.

Więcej

Wizyta przedstawiciela Federal Institute of Sao Paulo (Brazylia) w Zakładzie Wysoko temperaturowych Procesów Elektrochemicznych IEn

2019 / 04 / 06

Dania 15 marca 2019 gościem Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) był dr. Huyra Estevao, profesor The Federal Institute of Sao Paulo (IFSP) w Brazylii. Dr. Huyra zajmuje się wytwarzaniem i badaniami stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych o przewodności protonowej, w szczególności w zakresie spiekania warstw ogniw.

Więcej

Prezentacja wyników projektu Era-Net Bioenergy w czasie „World Sustainable Energy Days” w Austrii

2019 / 03 / 21

W dniach 27-28 lutego 2019 w Wels w Austrii w ramach World Sustainable Energy Days odbyła się międzynarodowa konferencja pt. European Pellet Conference.  W czasie sesji panelowej pt. Solutions for the combustion of challenging biomass fuels poświęconej wynikom oraz podsumowaniu realizacji projektu badawczego Era-Net Bioenergy pt. Clean and flexible use of new difficult biomass fuels in small to medium-scale combustion – BIOFLEX! dr inż Paweł Bocian (Zakład Procesów Cieplnych) wygłosił referat pt. Burner design for difficult pulverised biomass fuels.

Więcej

Zajęcia praktyczne w ramach studiów podyplomowych „Instalacje i urządzenia elektryczne – projektowanie i eksploatacja”

2019 / 03 / 13

W dniach 8-10 marca 2019 w laboratoriach Pionu Elektrycznego IEn w Warszawie odbywały się zajęcia praktyczne w ramach semestru letniego studiów podyplomowych „Instalacje i urządzenia elektryczne – projektowanie i eksploatacja” organizowanych wspólnie przez Instytut Energetyki i Politechnikę Warszawską.

Więcej

Nowe możliwości wykorzystania rejestratorów wyposażonych w odbiornik GPS

2019 / 03 / 10

W ubiegłorocznym październikowym numerze Wiadomości Elektrotechnicznych ukazał się artykuł pt. Wyświetlanie pomiarów na mapach trójwymiarowych, którego autorem jest mgr inż. Jacek Barański, pracownik Laboratorium Automatyki Zabezpieczeń.

Więcej

Nowa publikacja dotycząca badania układów energetycznych z ogniwami SOFC

2019 / 03 / 05

W wysoko punktowanym czasopiśmie International Journal of Energy Research (IF 3.009, 40 pkt MNiSW) ukazał się artykuł pt. “Kinetic model of a plate fin heat exchanger with catalytic coating as a steam reformer of methane, biogas, and dimethyl ether”, którego współautorami są pracownicy Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) – dr inż. Jakub Kupecki i mgr inż. Konrad Motyliński.

Więcej

Czwarte Polsko-Japońskie Seminarium Czystych Technologii Węglowych

2019 / 03 / 02

W dniu 15 lutego 2019 w Warszawie odbyła się czwarta edycja Poland-Japan Clean Coal Technologies Seminar. W seminarium brali udział dr inż. Marek Skrzypkiewicz oraz dr inż. Jakub Kupecki z Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE).

Więcej

Spotkanie projektu BALANCE w Lozannie

2019 / 02 / 23

W dniach 28-29 stycznia 2019 w Politechnice Federalnej w Lozannie (EPFL - École polytechnique fédérale de Lausanne), Oddział w Sion, Szwajcaria odbywało się spotkanie projektu BALANCE. W wydarzeniu brali udział dr Yevgeniy Naumovich i mgr inż. Konrad Motyliński z Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych Instytutu Energetyki.

Więcej

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego w pobliżu słupów kablowych oraz degradacja warystorów ZnO pochodzących z wysokonapięciowych liczników zadziałań

2019 / 02 / 16

W roku 2018 w październikowym zeszycie Przeglądu Elektrotechnicznego ukazały się dwie publikacje, których autorami lub współautorami są pracownicy Instytutu Energetyki prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz, mgr inż. Piotr Papliński i mgr inż. Hubert Śmietanka.

Więcej