Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Lizera

2017 / 04 / 21

Dyrektor Instytutu Energetyki oraz Komisja ds. Przeprowadzenia Przewodów Doktorskich (KPD) Rady Naukowej Instytutu, uprzejmie zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Lizera zatytułowanej: „Impedancyjne zabezpieczenia rezerwowe elektroenergetycznych jednostek wytwórczych w czasie zakłóceń zewnętrznych”. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 10 maja 2017 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku B Instytutu Energetyki w Warszawie na ul. Mory 8.

Więcej

Drugie warsztaty projektu europejskiego CERMAT2

2017 / 04 / 11

Dnia 7 kwietnia 2017 w Hotelu Grand w Rzeszowie odbyły się drugie warsztaty projektu europejskiego CERMAT2 zatytułowane "Manufacturing technologies, properties and applications of advanced structural ceramic materials". Organizatorem warsztatów był Oddział Ceramiki CEREL w Boguchwale k. Rzeszowa. Pracownicy Instytutu Energetyki z Oddziału Ceramiki CEREL oraz Zakładu Procesów Cieplnych (CPC) w Warszawie byli autorami i współautorami  sześciu wygłoszonych prezentacji.

Więcej

Koncepcja nowego typu instalacji energetycznej z ogniwami SOFC realizującej obieg CRR

2017 / 04 / 03

W czasopiśmie Journal of CO2 utilization (IF 4.778, 40 pkt. na liście czasopism MNiSW)  ukazała się nowa publikacja, której współautorami są pracownicy Zakładu Procesów Cieplnych – dr inż. Bartosz Świątkowski, mgr inż. Paweł Kuczyński oraz dr inż. Jakub Kupecki.

Więcej

Spotkanie TOTeM i projekt VULKANO

2017 / 03 / 23

W dniach 14-15 marca 2017 r. delegacja z Instytutu Energetyki (IEn) wzięła udział w 44 spotkaniu IFRF’s ‘Topic-Orientated Technical Meeting’ (TOTeM). Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez Gas-und Wärme-Institut Essen e. V. (GWI) i IFRF, w Essen w Niemczech. Tegoroczny TOTeM 44 poświęcony był tematyce paliw gazowych dla przemysłu i wytwarzania energii: wyzwania i szanse.

Więcej

Nowy numer Newslettera CENERG

2017 / 03 / 10

Ukazał się kolejny 44. numer Newslettera wydawanego przez Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG. W Newsletterze m.in. informacje o podpisaniu przez prezydenta nowelizacji ustawy o instytutach badawczych, rozwoju technologii jądrowych w Polsce, nowych pomysłach rozwiązań technologicznych w zakresie sztucznej fotosyntezy, ogniw fotowoltaicznych oraz problemach walki ze smogiem.

Więcej

Wystawa na temat stałotlenkowych ogniw paliwowych w Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie

2017 / 02 / 23

Dnia 22 lutego 2017 w Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie zainaugurowana została wystawa „Stałotlenkowe ogniwa paliwowe (SOFC) – innowacyjna technologia produkcji czystej energii”. Organizatorem wystawy jest Instytut Energetyki oraz Muzeum Techniki i Przemysłu. Wystawa prezentuje osiągnięcia Instytutu Energetyki w obszarze ogniw SOFC, w szczególności Zespołu Ogniw Paliwowych Zakładu Procesów Cieplnych (CPC) w Warszawie i Oddziału Ceramiki CEREL w Boguchwale k. Rzeszowa.

Więcej

Biuletyn „Prace Instytutu Energetyki” nr 1/2017 w miesięczniku Energetyka

2017 / 02 / 22

W lutowym zeszycie miesięcznika „Energetyka” zamieszczony został pierwszy tegoroczny numer biuletynu „Prace Instytutu Energetyki”. Biuletyn zawiera trzy artykuły pracowników Instytutu Energetyki: Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi, Oddziału Techniki Sanitarnej i Grzewczej OTGiS w Radomiu oraz Zakładu Procesów Cieplnych (CPC) w Warszawie.

Więcej

Stan badań w obszarze wysokotemperaturowych ogniw paliwowych w Polsce

2017 / 02 / 13

W czasopiśmie International Journal of Hydrogen Energy ukazał się artykuł przeglądowy opisujący stan badań nad wysokotemperaturowymi ogniwami paliwowymi – stałotlenkowymi (SOFC – Solid Oxide Fuel Cells) oraz węglanowymi (MCFC – Molten Carbonate Fuel Cells) w Polsce. Publikacja przedstawia główne obszary prac 16 krajowych zespołów badawczych, w tym Zespołu Ogniw Paliwowych Zakładu Procesów Cieplnych i Oddziału Ceramiki CEREL Instytutu Energetyki.

Więcej

Kick-off projektu europejskiego BALANCE

2017 / 01 / 31

Dnia 25 stycznia 2017 w VTT w Finlandii odbyło się spotkanie kick-off projektu europejskiego BALANCE: Increasing penetration of renewable power, alternative fuels and grid flexibility by cross-vector electrochemical processes (Konkurs H2020: LCE-2016-2017: LCE-33-2016). W spotkaniu brali udzial dr Yevgeniy Naumovich oraz dr inż. Jakub Kupecki z Zespołu Ogniw Paliwowych Zakładu Procesów Cieplnych IEn.

Więcej

Monografia „Urządzenia szczotkowe generatorów synchronicznych. Zagadnienia eksploatacyjne”

2017 / 01 / 13

W grudniu 2016 roku nakładem wydawnictwa Instytutu Energetyki ukazała się monografia pt. Urządzenia szczotkowe generatorów synchronicznych.  Zagadnienia eksploatacyjne. Autorem monografii jest dr hab. inż. Jerzy Przybysz, prof. IEn, kierownik Pionu Elektrycznego IEn.

Więcej