Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Kick-off meeting projektu DC-SOFEC - Novel approach to Power-to-Fuel: comprehensive studies of anodic processes in Direct Carbon Solid Oxide Fuel-assisted Electrolysis Cell

2019 / 08 / 19

W dniach 16-18 lipca 2019 r. w University of Aveiro w Portugalii (UoA) miało miejsce spotkanie kick-off projektu Novel approach to Power-to-Fuel: comprehensive studies of anodic processes in Direct Carbon Solid Oxide Fuel-assisted Electrolysis Cell (DC-SOFEC). Otrzymał on finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach 10. konkursu programu HARMONIA. W ramach projektu koordynowanego przez Instytut Energetyki, badane będą procesy zachodzące w części elektrody powietrznej stałotlenkowego elektrolizera wspomaganego paliwem stałym – DC-SOFEC (ang. Direct Carbon Solid Oxide-Fuel Assisted Electrolysis Cell).

Więcej

Oddział Techniki Cieplnej „ITC” Instytutu Energetyki w Łodzi wyróżniony w czasie XXXIII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji

2019 / 08 / 09

Dnia 14 czerwca 2019 roku w Łodzi w Pałacu Poznańskich miało miejsce XXXIII Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji – wydarzenie organizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego pod patronatem Konsula Honorowego Wielkiej Brytanii. W kategorii „Organizacja Innowacyjna” wyróżniony został Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki. Odpowiedni certyfikat wręczył Dyrektorowi OTC IEn Jackowi Karczewskiemu, Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak.

Więcej

Nowy projekt Instytutu Energetyki mający na celu redukcję zanieczyszczeń powstałych podczas spalania paliw kopalnych

2019 / 08 / 08

Instytut Energetyki rozpoczął realizację projektu pt. Innowacyjna technologia SeNeX ograniczania emisji zanieczyszczeń z kotłów rusztowych na węgiel kamienny (akronim SeNeX). Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (programy krajowe – prace rozwojowe i komercjalizacja B+R – Regionalne Agendy Badawcze - 2017).

Więcej

Artykuł z okazji Jubileuszu 65-lecia IEn w Wiadomościach Elektrotechnicznych

2019 / 07 / 31

W czerwcowym numerze czasopisma Wiadomości Elektrotechniczne został opublikowany artykuł z okazji Jubileuszu 65-lecia Instytutu Energetyki. Autorem publikacji jest dr inż. Andrzej Sławiński, zastępca dyrektora IEn ds. współpracy i rozwoju.

Więcej

Nowy projekt NCBR w Instytucie Energetyki

2019 / 07 / 31

Instytut Energetyki rozpoczyna realizację nowego projektu zatytułowanego Rozwój i wdrożenie do produkcji innowacyjnego sposobu intensyfikacji spalania paliw stałych (Modyfikator Spalania). Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, program krajowy – prace rozwojowe i komercjalizacja B+R – Regionalne Agendy Badawcze/2017. Celem projektu Modyfikator Spalania jest przygotowanie do wdrożenia elementów technologii zapewniającej zwiększenie elastyczności bloków węglowych poprzez intensyfikację spalania paliw stałych.

Więcej

Dwóch pracowników Instytutu Energetyki zostało laureatami XXIV Konkursu o Nagrodę Siemensa

2019 / 07 / 19

W dniu 25 czerwca w Politechnice Warszawskiej odbyła się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych, połączona z wręczeniem Medalu Politechniki Warszawskiej, medalu Młodego Uczonego i rozstrzygnięciem XXIV Konkursu o Nagrodę Siemensa. W tegorocznej edycji konkursu, dwóch pracowników Instytutu Energetyki otrzymało Nagrody Promocyjne – dr inż. Marcin Błesznowski za pracę doktorską Termodynamika i procesy transportowe w ogniwach paliwowych oraz dr hab. inż. Jakub Kupecki za osiągnięcie habilitacyjne i cykl publikacji pt. Zastosowanie koncepcji wirtualnych eksperymentów do badań stosów stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych (SOC).

 

Więcej

14. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-14”

2019 / 07 / 16

W dniach 17-22 czerwca 2019 r. odbyła się w Kościelisku XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-14”. Uczestnicy konferencji organizowanej od roku 1997 przez Oddział Warszawski PTETiS reprezentowali najważniejsze ośrodki naukowe w Polsce. W konferencji wzięli udział pracownicy IEn z Laboratorium Wielkoprądowego (EWP), Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych (EUR) oraz Oddziału Techniki Cieplnej ITC w Łodzi. Referaty te uzyskały pozytywne opinie i zostaną opublikowane w czasopismach naukowych.

Więcej

Międzynarodowa konferencja dotycząca zastosowania nowoczesnych materiałów ceramicznych oraz kompozytowych w Białowieży

2019 / 07 / 16

16. konferencja Composites and Ceramic Materials - Technology, Application and Testing organizowana jest cyklicznie co dwa lata. Tegoroczne spotkanie odbyło sie w dniach 5-7 lipca 2019 roku w Białowieży. Uczestnikami konferencji byli naukowcy z Instytytu Energetyki: z Pracowni Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej (EOS), z Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) oraz z Oddziału Ceramiki CEREL w Boguchwale.

Więcej

Nowy projekt w Instytucie Energetyki

2019 / 07 / 15

Instytut Energetyki rozpoczął realizację nowego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest zatytułowany: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytutu Energetyki – Instytutu Badawczego w Warszawie.

Więcej

Nowa publikacja pracowników IEn i Politechniki Turyńskiej dotycząca badań ogniw SOFC

2019 / 07 / 08

W wysoko punktowanym czasopiśmie International Journal of Hydrogen Energy  (IF 4,229, 35 pkt MNiSW) ukazał się artykuł dotyczący ogniw SOFC wytwarzanych metodą wtrysku wysokociśnieniowego. Współautorami publikacji są Jakub Kupecki z Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) oraz Ryszard Kluczowski, Michał Kawalec i Mariusz Krauz z Oddziału Ceramiki CEREL.

Więcej