Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Ocena stanu technicznego złożonych obiektów przez ewaluację pośrednich symptomów diagnostycznych

2018 / 11 / 13

Nakładem wydawnictwa IntechOpen Ltd. w Londynie ukazała się monografia  pt.. Structural Health Monitoring from Sensing to Processing. W książce zamieszczony został rozdział pt. Evaluation of diagnostic symptoms for object condition diagnosis and prognosis, którego autorem jest dr hab. inż Tomasz Gałka, dyrektor IEn.

Więcej

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EERA w Brukseli

2018 / 11 / 09

Dnia 31 października 2018 w Brukseli odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA. W spotkaniu wzięli udział członkowie Komitetu Wykonawczego EERA reprezentujący największe centra badawcze w obszarze energetyki z 15 krajów Europy. Instytut Energetyki, reprezentowany był przez dr. inż. Andrzeja Sławińskiego, zastępcę dyrektora IEn ds. współpracy i rozwoju.

Więcej

Seminarium projektu HyLAW

2018 / 11 / 06

Dnia 21 listopada 2018 odbędzie się organizowane przez Instytut Energetyki seminarium projektu HyLAW „Identification of legal rules and administrative processes applicable to Fuel Cell and Hydrogen technologies’ deployment, identification of legal barriers and advocacy towards their removal poświęcone statusowi technologii wodorowych i  propozycjom przezwyciężenia krajowych barier, które spowalniają ich rozwój w Polsce i w Europie.

Więcej

Zaproszenie do udziału w publicznej obronie pracy doktorskiej mgr inż. Marka Skrzypkiewicza

2018 / 11 / 05

Dnia 8 listopada 2018 r. o godz. 12:00 na Wydziale Energetyki i Paliw AGH w Krakowie (al. A. Mickiewicza 30, budynek D-4, sala nr 08-09) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marka Skrzypkiewicza (CPE) pt. Generator energii elektrycznej oparty na technologii węglowych ogniw paliwowych. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Magdalena Dudek (Wydział Energetyki i Paliw AGH).

Więcej

V międzynarodowa konferencja Contemporary Problems in Thermal Engineering

2018 / 10 / 20

W dniach 18-21 września 2018 w Gliwicach w Politechnice Śląskiej odbywała się V międzynarodowa konferencja Contemporary Problems in Thermal Engineering (CPOTE 2018). W konferencji wziął udział dr inż. Jakub Kupecki z Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) prezentując dwa referaty dotyczące realizowanych w CPE badań związanych z poprawą osiągów układów z ogniwami SOFC poprzez zastosowanie układów chłodniczych do odzysku zubożonego paliwa z gazów wylotowych stosów ogniw paliwowych oraz analizy sprawności instalacji power-to-gas z elektrolizerem SOE.

Więcej

Posiedzenie Rady Naukowej IEn

2018 / 10 / 11

Dnia 9 października 2018 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Energetyki. W czasie posiedzenia Rada wybrała nowego sekretarza, którym został dr inż. Jacek Karczewski. Odbyła się też dyskusja na temat możliwości intensyfikacji współpracy z Instytutem Energetyki jednostek naukowych i firm, których przedstawiciele zasiadają w Radzie Naukowej IEn. Na koniec posiedzenia Rada wysłuchała referatu dr inż. Jakuba Kupeckiego na temat pobytu w National Fuel Cell Research Center (NFCRC), University of California, Irvine (USA) w ramach stypendium Fulbrighta.

 

Więcej

Zmiana na stanowisku Kierownika Zakładu Wysokich Napięć w Instytucie Energetyki

2018 / 10 / 03

Z dniem 1 października 2018 na stanowisko Kierownika Zakładu Wysokich Napięć (EWN) została powołana pani mgr inż. Joanna Czupryńska.

Jednocześnie informujemy, że pan dr hab. inż. J.L. Mikulski, profesor IEn od dnia 1 października 2018 objął stanowisko eksperta (DZE-4) w Zespole Ekspertów IEn.

Więcej

Prestiżowa nagroda Królewskiego Towarzystwa Chemicznego przyznana pracownikom Instytutu Energetyki

2018 / 10 / 02

W dniach 17-20 września 2018 w Warszawie, odbywała się jesienna edycja międzynarodowej konferencji European Materials Research Society (EMRS) – Fall Meeting 2018. W wydarzeniu brali udział pracownicy Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) Instytutu Energetyki: mgr inż. Marek Skrzypkiewicz, dr inż. Agnieszka Żurawska i dr inż. Jakub Kupecki. W tegorocznej edycji wydarzenia, pracownicy CPE prezentowali wyniki badań dotyczących produkcji wodoru i paliw syntetycznych, w szczególności wyniki realizacji prac statutowych.

Więcej