Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Oddział Techniki Cieplnej „ITC” Instytutu Energetyki uhonorowany podczas Konferencji „Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce” w Licheniu

2018 / 12 / 15

Podczas uroczystej gali, w trakcie odbywającej się w Licheniu XI konferencji „Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce” dyrektor Oddziału Techniki Cieplnej IEn w Łodzi dr inż. Jacek Karczewski odebrał statuetkę przyznaną za działalność naukową Oddziału na rzecz polskiej energetyki. Nagrodę wręczył Adam Grzeszczuk, prezes Wydawnictwa BMP. Statuetkę przyznano z okazji jubileuszu 70-lecia pracy OTC IEn na rzecz energetyki.

Więcej

XI Konferencja „Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce” w Licheniu

2018 / 12 / 14

W dniach 28-29 listopada 2018 r. odbyła się w Licheniu XI konferencja „Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce”. Patronat naukowy nad konferencją sprawował Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki. Dyrektor OTC IEn dr inż. Jacek Karczewski prowadził sesję dotyczącą modernizacji elektrowni, wziął również udział w debacie ekspertów „Zarządzanie majątkiem w czasie zmian”.

Więcej

Posiedzenie Rady Naukowej IEn

2018 / 12 / 13

Dnia 10 grudnia 2018 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Energetyki. Rada Naukowa zatwierdziła plan finansowy IEn na rok 2019 oraz listę tematów do zadań badawczych zgłoszonych do realizacji ze środków dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2019 roku.

Więcej

XII Środkowoeuropejska Konferencja Energetyczna (CEEC 2018)

2018 / 12 / 06

W dniach 18-20 listopada 2018 roku w Bratysławie odbyła się XII Środkowoeuropejska Konferencja Energetyczna (CEEC 2018) zorganizowana przez Słowackie Stowarzyszenie Polityki Zagranicznej (SFPA). Na zaproszenie organizatorów w Konferencji uczestniczył dyrektor Instytutu Energetyki dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn, który w ramach sesji Research and Innovation in Energy przedstawił prezentację osiągnięć Instytutu, w szczególności w dziedzinie spalania niskoemisyjnego i technologii wodorowych.

Więcej

Symulacja układów automatyki bloków energetycznych

2018 / 12 / 05

W numerze 11/2018 czasopisma „Elektronika” ukazał się artykuł pracowników Oddziału Techniki Cieplnej IEn dr inż. Jacka Karczewskiego i inż. Pawła Szumana pt: „Symulacja układów automatyki bloków energetycznych”.

Więcej

Mgr inż. Marek Skrzypkiewicz uzyskał stopień doktora nauk technicznych

2018 / 11 / 20

Mgr inż. Marek Skrzypkiewicz, pracownik Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE), uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Publiczna obrona jego pracy doktorskiej pt. „Generator energii elektrycznej oparty na technologii węglowych ogniw paliwowych” miała miejsce 8 listopada 2018 na Wydziale Energetyki i Paliw AGH w Krakowie. Promotorem pracy była dr hab. inż. Magdalena Dudek (Wydział Energetyki i Paliw AGH), a recenzentami - dr hab. inż. Jarosław Milewski, prof. PW (Politechnika Warszawska) i prof. dr hab. inż. Mirosław Miller,  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Promotorem pomocniczym pracy był dr inż. Michał Stępień. Praca doktorska została obroniona z wyróżnieniem.

Więcej

V Medialna Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Decyzje w sytuacjach zagrożeń”

2018 / 11 / 14

Dnia 21 listopada 2018 odbędzie się V Medialna Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Decyzje w sytuacjach zagrożeń”. Organizatorem konferencji jest Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, a jednym z pięciu współorganizatorów – Instytut Energetyki. Wśród członków Komitetu Naukowo-Programowego Konferencji są dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn, dyrektor Instytutu Energetyki oraz prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz, doradca dyrektora IEn ds. naukowych.

Więcej

Ocena stanu technicznego złożonych obiektów przez ewaluację pośrednich symptomów diagnostycznych

2018 / 11 / 13

Nakładem wydawnictwa IntechOpen Ltd. w Londynie ukazała się monografia  pt.. Structural Health Monitoring from Sensing to Processing. W książce zamieszczony został rozdział pt. Evaluation of diagnostic symptoms for object condition diagnosis and prognosis, którego autorem jest dr hab. inż Tomasz Gałka, dyrektor IEn.

Więcej

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EERA w Brukseli

2018 / 11 / 09

Dnia 31 października 2018 w Brukseli odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA. W spotkaniu wzięli udział członkowie Komitetu Wykonawczego EERA reprezentujący największe centra badawcze w obszarze energetyki z 15 krajów Europy. Instytut Energetyki, reprezentowany był przez dr. inż. Andrzeja Sławińskiego, zastępcę dyrektora IEn ds. współpracy i rozwoju.

Więcej