Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

XII Środkowoeuropejska Konferencja Energetyczna (CEEC 2018)

2018 / 12 / 06

W dniach 18-20 listopada 2018 roku w Bratysławie odbyła się XII Środkowoeuropejska Konferencja Energetyczna (CEEC 2018) zorganizowana przez Słowackie Stowarzyszenie Polityki Zagranicznej (SFPA). Na zaproszenie organizatorów w Konferencji uczestniczył dyrektor Instytutu Energetyki dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn, który w ramach sesji Research and Innovation in Energy przedstawił prezentację osiągnięć Instytutu, w szczególności w dziedzinie spalania niskoemisyjnego i technologii wodorowych.

Więcej

Symulacja układów automatyki bloków energetycznych

2018 / 12 / 05

W numerze 11/2018 czasopisma „Elektronika” ukazał się artykuł pracowników Oddziału Techniki Cieplnej IEn dr inż. Jacka Karczewskiego i inż. Pawła Szumana pt: „Symulacja układów automatyki bloków energetycznych”.

Więcej

Mgr inż. Marek Skrzypkiewicz uzyskał stopień doktora nauk technicznych

2018 / 11 / 20

Mgr inż. Marek Skrzypkiewicz, pracownik Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE), uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Publiczna obrona jego pracy doktorskiej pt. „Generator energii elektrycznej oparty na technologii węglowych ogniw paliwowych” miała miejsce 8 listopada 2018 na Wydziale Energetyki i Paliw AGH w Krakowie. Promotorem pracy była dr hab. inż. Magdalena Dudek (Wydział Energetyki i Paliw AGH), a recenzentami - dr hab. inż. Jarosław Milewski, prof. PW (Politechnika Warszawska) i prof. dr hab. inż. Mirosław Miller,  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Promotorem pomocniczym pracy był dr inż. Michał Stępień. Praca doktorska została obroniona z wyróżnieniem.

Więcej

V Medialna Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Decyzje w sytuacjach zagrożeń”

2018 / 11 / 14

Dnia 21 listopada 2018 odbędzie się V Medialna Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Decyzje w sytuacjach zagrożeń”. Organizatorem konferencji jest Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, a jednym z pięciu współorganizatorów – Instytut Energetyki. Wśród członków Komitetu Naukowo-Programowego Konferencji są dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn, dyrektor Instytutu Energetyki oraz prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz, doradca dyrektora IEn ds. naukowych.

Więcej

Ocena stanu technicznego złożonych obiektów przez ewaluację pośrednich symptomów diagnostycznych

2018 / 11 / 13

Nakładem wydawnictwa IntechOpen Ltd. w Londynie ukazała się monografia  pt.. Structural Health Monitoring from Sensing to Processing. W książce zamieszczony został rozdział pt. Evaluation of diagnostic symptoms for object condition diagnosis and prognosis, którego autorem jest dr hab. inż Tomasz Gałka, dyrektor IEn.

Więcej

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EERA w Brukseli

2018 / 11 / 09

Dnia 31 października 2018 w Brukseli odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA. W spotkaniu wzięli udział członkowie Komitetu Wykonawczego EERA reprezentujący największe centra badawcze w obszarze energetyki z 15 krajów Europy. Instytut Energetyki, reprezentowany był przez dr. inż. Andrzeja Sławińskiego, zastępcę dyrektora IEn ds. współpracy i rozwoju.

Więcej

Seminarium projektu HyLAW

2018 / 11 / 06

Dnia 21 listopada 2018 odbędzie się organizowane przez Instytut Energetyki seminarium projektu HyLAW „Identification of legal rules and administrative processes applicable to Fuel Cell and Hydrogen technologies’ deployment, identification of legal barriers and advocacy towards their removal poświęcone statusowi technologii wodorowych i  propozycjom przezwyciężenia krajowych barier, które spowalniają ich rozwój w Polsce i w Europie.

Więcej

Zaproszenie do udziału w publicznej obronie pracy doktorskiej mgr inż. Marka Skrzypkiewicza

2018 / 11 / 05

Dnia 8 listopada 2018 r. o godz. 12:00 na Wydziale Energetyki i Paliw AGH w Krakowie (al. A. Mickiewicza 30, budynek D-4, sala nr 08-09) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marka Skrzypkiewicza (CPE) pt. Generator energii elektrycznej oparty na technologii węglowych ogniw paliwowych. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Magdalena Dudek (Wydział Energetyki i Paliw AGH).

Więcej