Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Publikacja IEn w monografii Wydawnictwa Naukowego TYGIEL

2021 / 01 / 29

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL wydało we wrześniu 2020 roku monografię naukową „Rozwiązania i optymalizacje techniczne jako przedmiot badań naukowych” ISBN:978-83-66489-24-0, w której autorem rozdziału pt „ Zastosowanie endoskopii przemysłowej w procesie zdalnych badań wizualnych – nowoczesne techniki pomiarowe 3D” jest kierownik Pracowni Diagnostyki Technicznej i Modernizacji Urządzeń Energetycznych, Dariusz Mężyk.

Więcej

Publikacja dotycząca wytwarzania wodoru w obiegach siłowni jądrowych z reaktorem PWR

2021 / 01 / 28

W wysokopunktowanym czasopiśmie International Journal of Hydorgen Energy (IF 4,939, 140 pkt. MNiSW) ukazał się artykuł pt. Hydrogen Production in Solid Oxide Electrolyzers coupled with Nuclear Reactors, przedstawiający wyniki badań obliczeniowych dotyczących integracji wysokotemperaturowych elektrolizerów z obiegami siłowni jądrowych. Współautorem publikacji i autorem korespondującym publikacji jest dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn (Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych – CPE).

Więcej

Dyrektor IEn członkiem Międzynarodowej Rady Naukowej Priorytetowego Obszaru Badawczego Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka

2021 / 01 / 12

Dyrektor Instytutu Energetyki, prof. IEn Tomasz Gałka, został powołany przez Rektora Politechniki Śląskiej do Międzynarodowej Rady Naukowej Priorytetowego Obszaru Badawczego Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka.  Sektor energetyczny to kluczowy przemysł, o dużym wpływie na system społeczno-gospodarczy. Ochrona środowiska oraz kontrola zmian klimatycznych są priorytetami w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.

 

Więcej

Artykuł naukowców z Zakładu Izolacji IEn w Poznaniu

2021 / 01 / 12

W czasopiśmie IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation został opublikowany artykuł zatytyłowany Evaluation of Stator Winding Insulation Using a Synchronous Multi-Channel PD Technique. Współautorami są naukowcy z Zakładu Izolacji IEn w Poznaniu - Jerzy Nadaczny i Bartłomiej Pawlik. W artykule przedstawiono układ wyładowań niezupełnych do efektywnej diagnostyki off-line i on-line izolacji uzwojenia stojana. Przykłady pomiarów dotyczą nowych instalacji jak również maszyn eksploatowanych przez długi czas. Szczególna uwaga została zwrócona na wyzwania związane z oceną danych pomiarowych. W artykule opisano również zastosowanie zautomatyzowanego systemu klasyfikacji wzorców defektów wyładowań niezupełnych.

Więcej

Materiały tlenkowe LaSr3Fe3−xMoxO10−δ z serii Ruddlesdena-Poppera jako obiecujące materiały dla stałotlenkowych elektrolizerów

2021 / 01 / 11

W wysoko punktowanym czasopiśmie Acta Materialia (IF=7,656, 200 pkt MNiSW) ukazał się artykuł Defect chemistry and charge transport in LaSr3Fe3−xMoxO10−δ, dotyczący roztworów stałych LaSr3Fe3−xMoxO10−δ charakteryzujących się mieszanym jonowo-elektronowym przewodnictwem elektrycznym. W pracy przedstawione zostały wyniki badań niestechiometrii tlenowej oraz właściwości transportowych wspomnianych materiałów w wysokich temperaturach oraz w szerokim zakresie ciśnienia parcjalnego tlenu. Współautorem publikacji jest dr hab. Yevgeniy Naumovich, prof. IEn (Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych – CPE).

Więcej

Zmarł doc. mgr inż. Franciszek Zenon Wąsik

2021 / 01 / 10

Dnia 23 grudnia 2020 r. w wieku 93 lat zmarł doc. mgr inż. Zenon Wąsik, długoletni pracownik Instytutu Techniki Cieplnej, a następnie Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” Instytutu Energetyki w Łodzi. Był najdłużej pracującym pracownikiem Instytutu, w którym przepracował prawie sześćdziesiąt lat – od 1954 r. do przejścia na emeryturę w 2013 r.

Pogrzeb Pana Docenta Zenona Wąsika odbędzie się 12 stycznia 2021 roku o godz.12.30 na Cmentarzu Zarzew w Łodzi.

Więcej

Nowa publikacja IEn w czasopiśmie Energies

2021 / 01 / 08

W ostatnich dniach grudnia 2020 r. opublikowany został w czasopiśmie Energies (ISSN: 1996-1073, DOI: 10.3390/en13246724, Vol.13, No.24, pp.6724-1-13) artykuł Ageing tests of Samples of Glass-Epoxy Core Rods in Composite Insulators Subjected to High Direct Current (DC) Voltage in a Thermal Chamber. Autorami pracy są: Krzysztof Wieczorek (Politechnika Wrocławska), Przemysław i Zbigniew Ranachowscy (Inst. Podst. Probl. Techniki PAN w Warszawie) oraz Piotr Papliński (Instytut Energetyki).

 

Więcej

Publikacja dotycząca eksploatacji ogniw SOFC zasilanych produktami zgazowania biomasy

2020 / 12 / 30

W wysokopunktowanym czasopiśmie Energy (IF 6,082, 200 pkt. MNiSW) ukazał się artykuł pt. Analysis of H2S-related short-term degradation and regeneration of anode- and electrolyte supported solid oxide fuel cells fueled with biomass steam gasifier product gas przedstawiający wyniki badań eksperymentalnych stałotlenkowych ogniw paliwowych dwóch typów. Ogniwa były zasilane gazem pochodzącym z reaktora zgazowania biomasy, zawierającym H2S. Współautorami publikacji są pracownicy Instytutu Energetyki: dr inż. Marek Skrzypkiewicz (Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych – CPE) i dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn (CPE).

Więcej

Zmarła mgr inż. Lidia Gruza

2020 / 12 / 21

Z wielkim smutkiem informujemy, że dnia 18 grudnia 2020 r. po długiej walce z chorobą COVID-19 zmarła Pani Lidia Gruza, długoletni pracownik Instytutu Energetyki, ostatnio pracownik Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych (EUR).

Rodzinie Pani Lidii Gruzy oraz Jej wszystkim współpracownikom składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Pogrzeb Pani Lidii Gruzy odbędzie się 8 stycznia 2021 r. o godz. 12:00 w Kościele pw. Świętego Wincentego (drewnianym) na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

Więcej

Nowa publikacja dotycząca wodorowych magazynów energii w instalacjach z rSOC

2020 / 12 / 17

W wysokopunktowanym czasopiśmie Energy Conversion and Management (IF 8,208, 200 pkt. MNiSW) ukazał się artykuł pt. Dynamic modelling of reversible solid oxide cells for grid stabilization applications, przedstawiający wyniki badań numerycznych ogniw SOC, pracujących naprzemiennie w trybie elektrolizy i ogniwa paliwowego jako magazynu energii współpracującego ze źródłami OZE. Współautorami publikacji są pracownicy Instytutu Energetyki: mgr inż. Konrad Motyliński (Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych – CPE) i dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn (CPE).

 

Więcej