Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Energetyki

2014 / 10 / 02

W dniu 30 września 2014 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Energetyki. W trakcie posiedzenia przyjęty został plan działalności merytorycznej Instytutu na lata 2014-2016 i 2014-2020 oraz podsumowano obchody jubileuszu 60-lecia Instytutu Energetyki. Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała kandydaturę dr hab. inż. Tomasza Gałki, prof. IEn, na stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu Energetyki ds. naukowych.

Więcej

Artykuł pracowników Laboratorium Aparatury Pomiarowej IEn w miesięczniku PAK

2014 / 09 / 28

W pierwszym tegorocznym zeszycie miesięcznika Pomiary Automatyka Kontrola ukazał się artykuł Wpływ błędu wyznaczenia odwrotnej charakterystyki termoelektrycznej na niepewność wzorcowania wskaźników i symulatorów współpracujących z czujnikami termoelektrycznymi. Autorami artykułu są pracownicy Laboratorium Aparatury Pomiarowej mgr inż. Roman Witkowski i inż. Rafał Malinowski oraz były pracownik IEn (obecnie SGGW) dr inż. Tomasz Bakoń.

Więcej

Nowe publikacje naukowe Oddziału CEREL w Boguchwale

2014 / 09 / 26

Pracownicy Oddziału Ceramiki CEREL w Boguchwale k/Rzeszowa opublikowali w bieżącym roku kilka nowych ważnych prac naukowych. Jedna z nich Near net shape manufacturing of planar anode supported solid oxide fuel cells by using ceramic injection molding and screen printing ukazała się w wysokopunktowanym czasopiśmie Journal of Power Sources. Autorami artykułu są dr inż. Ryszard Kluczkowski, dr inż Mariusz Krauz, mgr inż. Michał Kawalec i inż. Jan Pieter Ouweltjes – wszyscy reprezentujący Oddział CEREL.

Więcej

Srebrny medal ENERGATAB 2014 dla miernika pola elektrycznego zaprojektowanego w Instytucie Energetyki

2014 / 09 / 21

Zintegrowany Cyfrowy Miernik Pola Elektrycznego ZCMP-1, którego autorami są prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz, mgr inż. Piotr Papliński i mgr inż. Robert Sulik, otrzymał  Srebrny Medal w czasie 27. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2014. Do Komisji Konkursowej zgłoszono 71 produktów.

Więcej

Nowa publikacja w czasopiśmie Fuel

2014 / 09 / 19

W wysokopunktowanym czasopiśmie międzynarodowym Fuel ukazała się nowa publikacja pod tytułem Pyrolysis and gasification of a thermally thick wood particle – Effect of fragmentation. Celem pracy była analiza eksperymentalna i modelowanie numeryczne procesu pirolizy i zgazowania biomasy. Jednym ze współautorów artykułu jest mgr inż. Agnieszka Celińska, pracownik Zakładu Procesów Cieplnych (CPC).  

Więcej

Nowy numer Newslettera CENERG

2014 / 09 / 17

Ukazał się wrześniowy dwudziesty ósmy już numer Newslettera wydawanego przez Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG. W liczącym 31 stron numerze między innymi wybrane wiadomości na temat badań w zakresie rozwoju nowych technologii energetycznych w Polsce, w Europie i na świecie, informacje o systemie finansowania jednostek naukowych, przegląd aktualnych konkursów krajowych i międzynarodowych, a także kalendarz najbliższych wydarzeń dotyczących badań energetycznych.

Więcej

Spotkanie finalne projektu SENERES

2014 / 08 / 31

W dniu 29 sierpnia 2014 w Warszawie odbyło się spotkanie końcowe projektu Sustainable Energy Research and Development Centre SENERES. W spotkaniu wzięła udział przedstawicielka Komisji Europejskiej, oficer naukowa projektu p. Ralitsa Atanasowa, partnerzy zagraniczni projektu, przedstawiciele Advisory Board oraz zespół realizujący projekt w IEn.

Więcej

Szkolenie weryfikatorów badających i opiniujących sprawozdania przedsiębiorstw energetycznych występujących o uzyskanie świadectw pochodzenia z kogeneracji

2014 / 08 / 29

W dniach 4-5 grudnia 2014 r. Instytut Energetyki organizuje szkolenie dla weryfikatorów opiniujących prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu rocznym przedsiębiorstw energetycznych występujących o uzyskanie świadectw pochodzenia z kogeneracji. Szkolenie obejmuje 16 godzin wykładów z ww. zakresu tematycznego i będzie zakończone egzaminem testowym.

Więcej

Warsztaty projektu FC-District

2014 / 08 / 22

W dniu 20 sierpnia 2014 w sali konferencyjnej Instytutu Energetyki w Warszawie odbyły się warsztaty projektu FC-DISTRICT New CHP network technologies for energy efficient and sustainable districts (www.ieninnowacje.pl) współfinansowanego ze środków 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Organizatorami warsztatów byli Instytut Energetyki oraz koordynator projektu Mostostal Warszawa.

Więcej

Projekt CERUBIS - nowy projekt Funduszu Badawczego Węgla i Stali realizowany przez Instytut Energetyki

2014 / 08 / 22

W lipcu 2014 rozpoczęła się realizacji nowego, czteroletniego, koordynowanego przez Instytut Energetyki, międzynarodowego projektu badawczego CERUBIS Corrosion and Emission Reduction of Utility Boilers through Intelligent Systems finansowanego ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali Komisji Europejskiej. Oprócz Instytutu Energetyki partnerami realizującymi projekt będą Uniwersytet w Stuttgarcie USTUTT (Niemcy), ECN (Holandia), Hukseflux Sensors BV (Holandia) i Polskie Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna PGEGIEK (Polska).

Więcej