Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Nowa monografia Jacka Karczewskiego i Pawła Szumana - szósty tom w serii Monografie Instytutu Energetyki

2020 / 12 / 09

W grudniu 2020 roku ukazała się kolejna, szósta monografia Wydawnictwa Instytutu Energetyki zatutułowana Elektrohydrauliczna regulacja mocy czynnej turbozespołów biorących udział w regulacji systemu elektroenergetycznego. Jej autorami są Jacek Karczewski i Paweł Szuman z Oddziału Techniki Cieplnej ITC w Łodzi.

 

Więcej

Powołanie Rady Programowej Forum Innowacyjności

2020 / 12 / 04

27 października 2020 roku Minister Klimatu i Środowiska, Michał Kurtyka, powołał Dyrektorów Instytutu Energetyki Tomasza Gałkę oraz Andrzeja Sławińskiego do Rady Programowej Forum Innowacyjności „Klimat wobec wyzwań XXI wieku”. Rada została utworzona pod przewodnictwem profesora Aleksandra Nawrata, eksperta w Ministerstwie Klimatu i Środowiska ds. Badań i Rozwoju.

 

Więcej

Spotkanie dotyczące technologii wodorowych z udziałem Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki

2020 / 12 / 04

W dniu 24.11.2020 miała miejsce wizyta studyjna delegacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska z udziałem Ministra p. Michała Kurtyki, Wiceministra p. Ireneusza Zyski oraz Wiceministra p. Piotra Dziadzio. Tematem przewodnim spotkania były technologie wodorowe, w szczególności rozwiązania tworzone w Instytucie Energetyki.

Więcej

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu o Nagrodę Naukową im. prof. W. H. Nernsta

2020 / 11 / 26

II edycja konkursu o Nagrodę Naukową im. prof. W. H. Nersta została rozstrzygnięta. Nagrody naukowe Politechniki Warszawskiej i Instytutu Energetyki są indywidualnymi wyróżnieniami, przyznawanymi za znaczące osiągnięcia naukowe, techniczne i praktyczne związane z procesami elektrochemicznymi. Nagroda wręczana jest co roku badaczom polskim lub cudzoziemcom zatrudnionym w Polsce, którzy nie przekroczyli 50 roku życia.

Więcej

Nowa publikacja dotycząca zasilania ogniw i stosów SOFC mieszaninami paliw, w tym produktami zgazowania biomasy

2020 / 11 / 18

W wysokopunktowanym czasopiśmie Processes (IF 2.753) ukazał się artykuł Analysis of Soot Deposition Mechanisms on Nickel-Based Anodes of SOFCs in Single-Cell and Stack Environment, przedstawiający wyniki badań procesu wydzielania i osadzania się węgla na elektrodach paliwowych ogniw SOFC, który był analizowany w warunkach pojedynczego ogniwa i stosów ogniw SOFC. Autorami publikacji są pracownicy Instytut Energetyki.

Więcej

Technologie wodorowe jednym z wiodącym tematów VII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego

2020 / 11 / 01

W dniach 19-20 października 2020 odbył się VII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego, organizowany przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa (IGG). Tematem przewodnim tegorocznej edycji Kongresu były perspektywy rozwoju rynku gazu. Ze względu na sytuację epidemiologiczną wydarzenie odbywało się w formie hybrydowej, w ścisłym reżimie sanitarnym.

Więcej

Nowa publikacja dotycząca stosów stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC)

2020 / 10 / 09

W wysokopunktowanym czasopiśmie ASME Journal of Energy Resources Technology (IF 3.183) ukazał się artykuł naukowy pt. Numerical analysis of gas distribution in 1,000 W-class solid oxide fuel cell stack with internal and external manifolding, prezentujący wyniki badań numerycznych stosów stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC). Autorami publikacji są pracownicy Instytut Energetyki: dr inż. Marcin Błesznowski (Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych - CPE), mgr inż. Maciej Boiski (Zakład Procesów Cieplnych - CPC), dr hab. Jakub Kupecki prof. IEn (CPE).

Więcej

Nowy artykuł – postęp w badaniach nad warstwami ochronnymi stosów SOC

2020 / 09 / 15

W czasopiśmie Journal of the European Ceramic Society (IF 4.495 2019) ukazał się artykuł naukowy Preparation and characterisation of iron substituted Mn1.7Cu1.3-xFexO4 spinel oxides (x = 0, 0.1, 0.3, 0.5), prezentujący wyniki badań eksperymentalnych. Współautorem publikacji jest dr hab. Yevgeniy Naumovich, prof. IEn z Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE). Prace prowadzone są w ramach projektu Nowe materiały na warstwy ochronne dla stalowych interkonektorów tlenkowych ogniw, finansowanego w ramach programu HARMONIA Narodowego Centrum Nauki, który jest realizowany we współpracy z Politechniką Gdańską i DTU w Danii.

Więcej

Nowa publikacja dotycząca współspalania gazu ziemnego z gazem syntezowym w palnikach przemysłowych

2020 / 09 / 08

W międzynarodowym, wysoko punktowanym czasopiśmie Energy (IF 6.082 (2019), 200 punktów MNiSW) ukazał się artykuł pt. „Numerical study of natural gas and low-calorific syngas co-firing in a pilot scale burner”, którego autorami są dr inż. Aleksandra Kiedrzyńska, dr inż. Robert Lewtak, dr inż. Bartosz Świątkowski, mgr inż. Piotr Jóźwiak, dr inż. Jarosław Hercog (Zakład Procesów Cieplnych, CPC) oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda (Instytut Techniki Cieplnej PW).

 

Więcej

Artykuł naukowy w czasopiśmie INSTAL

2020 / 09 / 03

W czasopiśmie INSTAL ukazał się artykuł naukowy autorstwa Romana Witkowskiego i Rafała Malinowskiego, pracowników Laboratorium Aparatury Pomiarowej Instytutu Energetyki oraz Tomasza Bakonia (SGGW). Artykuł pt. Precyzyjny układ pomiarowy do wzorcowania termometrów radiacyjnych opisuje podstawy teoretyczne, konstrukcje i weryfikacje laboratoryjne prototypowego stanowiska umożliwiającego wzorcowanie termometrów radiacyjnych z dokładnością lepszą niż 0,5°C.

Więcej