Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

V międzynarodowa konferencja Contemporary Problems in Thermal Engineering

2018 / 10 / 20

W dniach 18-21 września 2018 w Gliwicach w Politechnice Śląskiej odbywała się V międzynarodowa konferencja Contemporary Problems in Thermal Engineering (CPOTE 2018). W konferencji wziął udział dr inż. Jakub Kupecki z Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) prezentując dwa referaty dotyczące realizowanych w CPE badań związanych z poprawą osiągów układów z ogniwami SOFC poprzez zastosowanie układów chłodniczych do odzysku zubożonego paliwa z gazów wylotowych stosów ogniw paliwowych oraz analizy sprawności instalacji power-to-gas z elektrolizerem SOE.

Więcej

Posiedzenie Rady Naukowej IEn

2018 / 10 / 11

Dnia 9 października 2018 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Energetyki. W czasie posiedzenia Rada wybrała nowego sekretarza, którym został dr inż. Jacek Karczewski. Odbyła się też dyskusja na temat możliwości intensyfikacji współpracy z Instytutem Energetyki jednostek naukowych i firm, których przedstawiciele zasiadają w Radzie Naukowej IEn. Na koniec posiedzenia Rada wysłuchała referatu dr inż. Jakuba Kupeckiego na temat pobytu w National Fuel Cell Research Center (NFCRC), University of California, Irvine (USA) w ramach stypendium Fulbrighta.

 

Więcej

Zmiana na stanowisku Kierownika Zakładu Wysokich Napięć w Instytucie Energetyki

2018 / 10 / 03

Z dniem 1 października 2018 na stanowisko Kierownika Zakładu Wysokich Napięć (EWN) została powołana pani mgr inż. Joanna Czupryńska.

Jednocześnie informujemy, że pan dr hab. inż. J.L. Mikulski, profesor IEn od dnia 1 października 2018 objął stanowisko eksperta (DZE-4) w Zespole Ekspertów IEn.

Więcej

Prestiżowa nagroda Królewskiego Towarzystwa Chemicznego przyznana pracownikom Instytutu Energetyki

2018 / 10 / 02

W dniach 17-20 września 2018 w Warszawie, odbywała się jesienna edycja międzynarodowej konferencji European Materials Research Society (EMRS) – Fall Meeting 2018. W wydarzeniu brali udział pracownicy Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) Instytutu Energetyki: mgr inż. Marek Skrzypkiewicz, dr inż. Agnieszka Żurawska i dr inż. Jakub Kupecki. W tegorocznej edycji wydarzenia, pracownicy CPE prezentowali wyniki badań dotyczących produkcji wodoru i paliw syntetycznych, w szczególności wyniki realizacji prac statutowych.

Więcej

Uroczysta gala wręczenia dyplomów stypendystom Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

2018 / 09 / 23

Dnia 14 września 2018 w Klubie Bankowca w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplomów stypendystom Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w roku akademickim 2017/2018. Podczas wydarzenia dyplom odebrał dr inż. Jakub Kupecki z Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) Instytutu Energetyki.

Więcej

Nowa publikacja pracowników Instytutu Energetyki w czasopiśmie Applied Energy

2018 / 09 / 15

W wysokopunktowanym czasopiśmie Applied Energy (IF 7.900) ukazał się artykuł pt. Numerical model of planar anode supported solid oxide fuel cell fed with fuel containing H2S operated in direct internal reforming mode (DIR-SOFC).Współautorami publikacji są pracownicy Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE): dr inż. Jakub Kupecki, dr Yevgeniy Naumovich, dr inż. Marcin Błesznowski oraz mgr inż. Konrad Motyliński.

Więcej

Międzynarodowe Targi Energetyczne w Bielsku-Białej ENERGTAB 2018

2018 / 09 / 12

W dniach 11-13 września 2018 odbywały się w Bielsku-Białej kolejne Międzynarodowe Targi Energetyczne ENERGTAB. W Targach uczestniczył Instytut Energetyki prezentując na swoich stoiskach ofertę produktów i usług.

Więcej

Nowy projekt naukowy realizowany w ramach konkursu HARMONIA 9 Narodowego Centrum Nauki w IEn

2018 / 09 / 03

W dniach 27-28 sierpnia 2018 w Gdańsku odbyło się spotkanie kick-off nowego projektu naukowego dotyczącego przełomowych badań w kierunku opracowania nowych materiałów dla powłok metalowych interkonektorów elektrochemicznych ogniw (SOFC i SOEC) Quest for novel materials for solid oxide cell interconnect coatings. Trzyletni projekt finansowany w ramach konkursu HARMONIA 9 Narodowego Centrum Nauki realizowany jest przez konsorcjum w składzie Politechnika Gdańska (koordynator), Instytut Energetyki oraz DTU w Danii.

Więcej

Raport roczny IEn 2017

2018 / 08 / 31

Na stronie
https://www.ien.com.pl/raport-roczny-2017 zamieszczona została elektroniczna wersja wydanego w tym roku Raportu rocznego IEn za rok 2017. Raport zawiera najważniejsze informacje o strukturze i jednostkach badawczych Instytutu (ich zakres działań i metody badań) oraz na temat działalności Instytutu w roku 2017. Raport stanowi najnowsze kompendium wiedzy o Instytucie Energetyki.

Więcej