Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Jubileuszowa konferencja w ZIAD Bielsko-Biała S.A.

2014 / 08 / 18

Dnia 9 lipca 2014 w ZIAD Bielsko-Biała S.A. odbyła się konferencja z okazji 40-lecia działalności w zakresie doskonalenia zawodowego kadr energetyki. W trakcie konferencji przedstawiono najnowsze tendencje i wymagania jakościowe dotyczące doskonalenia zawodowego pracowników energetyki. Konferencja połączona była ze zwiedzaniem poligonu prac pod napięciem i laboratoriów szkoleniowych ZIAD Bielsko-Biała S.A. W konferencji wziął udział prof. Jacek Wańkowicz, dyrektor Instytutu Energetyki.

Więcej

Spotkanie Komitetu Wykonawczego EERA w Lizbonie

2014 / 08 / 01

W dniach 2-3 lipca 2014 w Lizbonie miało miejsce kolejne spotkanie Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance  EERA. Spotkanie poświęcone było strategicznym działaniom EERA po nadaniu stowarzyszeniu osobowości prawnej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Instytutu Energetyki – dyrektor  prof. Jacek Wańkowicz, członek Komitetu Wykonawczego i dr Andrzej Sławiński, przedstawiciel IEn do Komitetu Wykonawczego.

Więcej

Monografia „Efektywność energetyczna w wybranych krajach UE, USA oraz w Polsce (trendy zmian, mechanizmy i instrumenty polityki)”

2014 / 06 / 18

Nakładem Instytutu Energetyki ukazała się monografia „Efektywność energetyczna w wybranych krajach UE, USA oraz w Polsce (trendy zmian, mechanizmy i instrumenty polityki)”. Autorem monografii jest dr inż. Zygmunt Parczewski, adiunkt w Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG IEn.

Więcej

Konferencja „Projektowanie, diagnostyka i remonty eksploatowanych elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania”

2014 / 06 / 14

W dniach 5 i 6 czerwca 2014 roku w hotelu „Niemcza SPA” w Niemczy odbyła się konferencja pt. „Projektowanie, diagnostyka i remonty eksploatowanych elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania” organizowana przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział we Wrocławiu. W konferencji udział wzięli pracownicy Zakładu Badań i Diagnostyki Materiałów IEn, którzy zaprezentowali referat pt. „Badania połączeń spawanych w praktyce diagnostycznej Instytutu Energetyki”. Autorami prezentacji byli Marcin Maternicki, Marek Rusiniak, Jacek Grodzicki i Krzysztof Romaniuk.

Więcej

Uroczystość z okazji sześćdziesięciolecia Instytutu Energetyki

2014 / 06 / 13

W dniu 12 czerwca 2014 w Hali Wysokich Napięć Instytutu Energetyki miała miejsce uroczystość z okazji sześćdziesięciolecia Instytutu. W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych gości, a wśród nich prof. Włodzisław Duch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Jerzy Majchrzak, dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki, którzy złożyli gratulacje z okazji jubileuszu Instytutu. O współpracy Instytutu z European Energy Research Alliance EERA mówił Salvatore Amico Roxas, przedstawiciel sekretariatu EERA i biura ENEA w Brukseli.

Więcej

Międzynarodowe sympozjum na temat ogniw paliwowych SOFC

2014 / 06 / 11

W dniu 2 czerwca 2014 w Warszawie odbyło się organizowane przez Instytut Energetyki (Warszawa) i TU Delft (Delft, Holandia) sympozjum pt. : "3rd International Symposium on Solid Oxide Fuel Cells for Next Generation Power Plants: Gasifier - SOFC systems". W sympozjum wzięli udział wybitni specjaliści w obszarze ogniw paliwowych SOFC z całego świata, m. in. z Kanady, Japonii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec, Holandii oraz z Polski.

Więcej

Walne Zgromadzenie stowarzyszenia N.ERGHY w Sofii

2014 / 05 / 21

W poniedziałek 19 maja 2014 w Sofii miało miejsce Walne Zgromadzenie (General Assembly) stowarzyszenia N.ERGHY. Podczas spotkania powołano nowy zarząd, przyjęto trzy nowe instytucje członkowskie oraz dyskutowano o szczegółach naboru wniosków w ramach Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking 2.0 (FCH-JU 2.0), który oficjalnie zostanie zainagurowany w czerwcu. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Instytutu Energetyki dr Jakub Kupecki z Zakładu Procesów Cieplnych, członek grupy tematycznej Energy Innovation Pillar.

Więcej

Zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Konferencji TOTeM 41 “Optimisation of OXY/COAL/FGR systems”

2014 / 05 / 10

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji TOTeM 41 “Optimisation of OXY/COAL/FGR systems” organizowanej wspólnie przez International Flame Research Foundation (IFRF) oraz Instytut Energetyki. Spotkanie odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2014 w Warszawie w Hotelu Radisson Blue Centrum, ul. Grzybowska 24.

Więcej

Monografia Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie

2014 / 05 / 07

W ostatnich dniach opublikowana została monografia pt. Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Praca wchodzi w skład monograficznej serii wydawniczej, wydanej w ramach projektu kluczowego „Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii” nr POIG.01.01.02-00-016/08, koordynowanego przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Monografia jest pracą zbiorową pod redakcją dr inż. Tomasza Golca.

Więcej

Raport Roczny Instytutu Energetyki za rok 2013

2014 / 05 / 06

Ukazał się Raport Roczny z działalności Instytutu Energetyki w roku 2013. Bogato ilustrowany Raport zawiera najważniejsze informacje o strukturze i jednostkach badawczych Instytutu (ich zakres działań i metody badań) oraz na temat działalności Instytutu w roku 2013. Raport dostępny jest w wersji książkowej oraz elektronicznej.

Więcej