Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Posiedzenie Rady Naukowej IEn

2014 / 04 / 25

Dnia 24 kwietnia 2014 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Energetyki. W trakcie posiedzenia Rada zatwierdziła sprawozdanie Dyrektora IEn prof. Jacka Wańkowicza z działalności Instytutu Energetyki w roku 2013 wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz podjęła uchwałę o mianowaniu dr inż. Jacka Karczewskiego dyrektorem Oddziału ITC w Łodzi.

Więcej

Dyrektor Instytutu Energetyki wśród sygnatariuszy aktu powołania European Energy Research Alliance EERA

2014 / 04 / 22

Dnia 8 kwietnia 2014 prof. Jacek Wańkowicz, dyrektor Instytutu Energetyki, podpisał w Brukseli akt powołania European Energy Research Alliance EERA, jako instytucji posiadającej osobowość prawną. Stowarzyszenie EERA istnieje od roku 2008, ale dotychczas działało bez umocowania prawnego.

Więcej

Nowy projekt badawczy w Instytucie Energetyki: NewLoop

2014 / 03 / 18

Wniosek projektowy Instytutu Energetyki złożony w ramach konkursu 2013 CCS Call ogłoszonego przez Polsko-Norweską współpracę badawczą został rekomendowany do dofinansowania. Zgłoszony projekt badawczy pt.  Innovative Idea for Combustion of Solid Fuels via Chemical Looping Technology (akronim NewLoop) rozpocznie się w 2014 roku i będzie trwał 3 lata.

Więcej

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EERA w Brukseli

2014 / 02 / 27

W dniu 26 lutego 2014 w Brukseli odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Energetyki: prof. dr Jacek Wańkowicz, dyrektor IEn i dr inż. Andrzej Sławiński, kierownik CENERG.

Więcej

Seminarium Instytutu Energetyki

2014 / 02 / 21

Kolejne seminarium naukowe IEn odbyło się w środę 19 lutego 2014 2013.  W trakcie seminarium zaprezentowane zostały prace statutowe realizowane przez Pracownię Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej (EOS), Pracownię Ekonomiki Energetyki (DEE), Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG oraz Oddział Gdańsk IEn.

Więcej

Seminarium naukowe projektu SENERES

2014 / 01 / 29

Dnia 27 stycznia 2014 w Warszawie odbyło się seminarium naukowe projektu SENERES pod tytułem „Biomass, clean coal technologies and SOFC – next steps in the technologies development”.  W seminarium wzięli udział pracownicy Zakładu Procesów Cieplnych (CPC)  i Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG.

Więcej

Spotkanie organizacyjne projektu PBS DUO-BIO

2014 / 01 / 14

W dniu 20 grudnia 2013 w siedzibie firmy Energoprojekt-Katowice S.A. odbyło się spotkanie otwierające projekt DUO-BIO współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych. Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego wchodzą Instytut Energetyki (lider konsorcjum), Politechnika Śląska, RAFAKO S.A oraz Energoprojekt-Katowice S.A.

Więcej

Szkolenie „Temat ENERGIA w programie HORIZON 2020. Jak przygotować dobry projekt?"

2014 / 01 / 09

Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG Instytutu Energetyki organizuje szkolenie poświęcone przygotowaniu wniosków projektowych w zakresie tematyki energetycznej do programu HORIZON 2020. Szkolenie odbędzie się w czwartek 30 stycznia 2014 w Instytucie Energetyki w Warszawie.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z głównymi zasadami programu HORIZON 2020, z zawartością merytoryczną konkursów w obszarze zagadnień energetycznych i przygotowanie do napisania dobrego wniosku projektowego.

Więcej

Modelowanie komponentów układu ogniw paliwowych – artykuł w Archives of Thermodynamics

2013 / 12 / 19

W czasopiśmie Archives of Thermodynamics opublikowany został artykuł Mathematical model of a plate fin heat exchanger operating under solid oxide fuel cell working conditions (Archives of Thermodynamics 2013, 34(4), 3-21) autorstwa mgr inż. Jakuba Kupeckiego (Pracownia Ogniw Paliwowych, Instytut Energetyki) oraz prof. Krzysztofa Badydy (Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska).

Więcej