Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Spotkanie Komitetu Wykonawczego EERA w Almerii (Hiszpania)

2013 / 07 / 01

W dniach 26-27 czerwca 2013 w Almerii (Hiszpania) odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA. Instytut Energetyki, który od czterech lat jest członkiem Komitetu, reprezentowany był przez dra Andrzeja Sławińskiego. Spotkanie poświęcone było dyskusji nad przyszłymi strategicznymi działaniami EERA: współpracy badawczej krajów członkowskich UE w obszarze badań energetycznych, współpracy członków EERA w realizacji Wspólnych Programów Badawczych (Joint Programmmes), przyszłym modelom finansowania badań w ramach EERA, statusowi prawnemu EERA i możliwościom zwiększenia współpracy EERA z przemysłem. Uczestnicy spotkania mieli też możliwość zwiedzenia dwóch obiektów wykorzystujących skoncentrowaną energię słoneczną do generacji energii elektrycznej: centrum badawczego Platforma Solar de Almeria i elektrowni solarnej ANDASOL niedaleko Granady.

Więcej

Duże zainteresowanie pracą dotyczącą matematycznego modelowania ogniw SOFC

2013 / 06 / 28

W październiku ubiegłego roku opublikowana została monografia pt. Clean Energy for Better Environment. Autorami rozdziału poświęconego modelowaniu ogniw SOFC (Rozdział 4. Multi-Level Mathematical Modeling of Solid Oxide Fuel Cells) są mgr inż. Jakub Kupecki i dr inż. Janusz Jewulski (Pracownia Ogniw Paliwowych IEn) oraz Jarosław Milewski (Instytut Techniki Cieplnej PW). Monografia dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie wydawnictwa InTech. Rozdział 4. cieszy się dużym zainteresowaniem - liczba wyświetleń i pobrań przekroczyła już odpowiednio 1000 i 400.

Więcej

Nowy konkurs projektu SENERES dla doświadczonych naukowców

2013 / 06 / 19

Instytut Energetyki ogłosił nowy konkurs na stanowiska naukowe dla doświadczonych naukowców w dziedzinie generacji energii z biomasy, czystych technologii węglowych i systemów ogniw paliwowych SOFC.

Więcej

Europejska konferencja biomasowa w Kopenhadze

2013 / 06 / 19

W dniach 3-7 czerwca 2013 w Kopenhadze (Dania) odbyła się konferencja 21st European Biomass Conference and Exhibition. W konferencji wzięli udział dr Marcin Siedlecki i mgr inż. Marek Stefański, pracownicy Zakładu Procesów Cieplnych Instytutu Energetyki, którzy przedstawili prezentację pt. "A Comparison between the Classical Control System and the Neural Network Approach for the Control of a Small Scale (800 kWth) Downdraft Fixed Bed Biomass Gasifier".

Więcej

Aktywny udział pracowników IEn w pracach PKN, IEC i CENELEC

2013 / 06 / 10

Pracownicy Instytutu Energetyki biorą aktywny udział w pracach Komitetów Technicznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, a tym samym w działaniach międzynarodowych organizacji IEC i CENELEC. Opiniują dokumenty (projekty norm międzynarodowych), w tym zgłaszają uwagi uwzględniające specyfikę krajowych sieci elektroenergetycznych, uczestniczą w pracach nad polskimi tłumaczeniami norm oraz uczestniczą w posiedzeniach Komitetów Technicznych.

Więcej

Nowy czerwcowy numer Newslettera CENERG

2013 / 06 / 08

Ukazał się nowy numer Newslettera wydawanego przez Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG. Czerwcowe wydanie jest już piętnastą z kolei publikacją Newslettera CENERG.

Więcej

Konferencja "Projektowanie, wytwarzanie, modernizacja oraz ocena stanu technicznego eksploatowanych elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania" w Wałbrzychu

2013 / 06 / 07

W dniach 22 i 23 maja 2013 roku w Zamku Książ w Wałbrzychu odbyła się konferencja „Projektowanie, wytwarzanie, modernizacja oraz ocena stanu technicznego eksploatowanych elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania” organizowana przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział we Wrocławiu. W konferencji udział wzięli pracownicy Zakładu Badań i Diagnostyki Materiałów (MBM) Instytutu Energetyki.

Więcej

Warsztaty projektu SENERES dotyczące ochrony i zarządzania własnością intelektualną w badaniach energetycznych

2013 / 06 / 05

W  dniu 5 czerwca 2013 w Instytucie Energetyki w Warszawie odbyły się warsztaty pt. Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną w badaniach energetycznych - procesy komercjalizacji badań w Instytucie Energetyki.

Więcej

Konferencja US National Combustion Meeting

2013 / 05 / 28

W dniach 19-22 maja 2013 w Salt Lake City (USA) odbyła się konferencja US National Combustion Meeting organizowana przez Combustion Institute. W konferencji udział wziął pracownik Instytutu Energetyki dr Robert Lewtak, który wygłosił referat i przygotował publikację pt. Numerical and experimental investigations into combustion of a single biomass particle. Dr R. Lewtak jest pracownikiem Zakładu Procesów Cieplnych (CPC).

Więcej