Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Seminarium naukowe Instytutu Energetyki

2013 / 05 / 22

W środę 22 maja 2013 odbyło się kolejne seminarium naukowe Instytutu Energetyki. W trakcie seminarium prezentowane były prace Oddziału Gdańsk i Oddziału Techniki Cieplnej Łódź IEn wykonywanw w ramach działalności statutowej w roku 2012.

Więcej

Warsztaty tematyczne projektu SENERES w Instytucie Energetyki

2013 / 05 / 14

W dniach 13-14 maja 2013 w Instytucie Energetyki Warszawa – Siekierki w ramach realizacji projektu SENERES odbyły się warsztaty tematyczne po tytułem Clean coal technologies with CO2 capture – gasification and oxy-combustion technologies. Wykładowcami byli naukowcy Centrum Badań Energetycznych ECN (Petten, Holandia): dr Jan R Pels, dr. Rian Visser, dr Luc Rabou, dr Paul J. de Wild i dr Mariusz Cieplik.

Więcej

Konferencja SET Planu w Dublinie

2013 / 05 / 09

W dniach 7-8 maja 2013 w Dublinie, jako jedno z wydarzeń Irlandzkiej Prezydencji UE, odbyła się konferencja poświęcona realizacji Europejskiego Strategicznego Planu Technologii Energetycznych SET Planu. Polska reprezentowana była przez przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Krajowego Punktu Kontaktowego, a także Instytutu Energetyki.

Więcej

Wspólna publikacja pracowników naukowych AGH, IKiFP PAN oraz Instytutu Energetyki

2013 / 05 / 01

W czasopiśmie International Journal of Electrochemical Science ukazał się artykuł dotyczący badań w zakresie węglowych ogniw paliwowych, którego autorami są naukowcy Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN oraz Instytutu Energetyki. Współautorami artykułu są pracownicy naukowi Pracowni Ogniw Paliwowych IEn: mgr inż. Marek Skrzypkiewicz oraz dr inż. Janusz Jewulski (COP).

Więcej

Instytutu Energetyki w roku 2012

2013 / 04 / 28

Ukazał się Raport roczny Instytutu Energetyki za rok 2012. Raport zawiera najważniejsze informacje o wszystkich jednostkach badawczych Instytutu (zakres działań, metody badań) oraz o ich działalności w roku 2012.

Więcej

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Energetyki

2013 / 04 / 25

W dniu 23 kwietnia 2013 odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Energetyki. Zebrani minutą ciszy uczcili zmarłego niedawno prof. dr inż. Andrzeja Piłatowicza. Rada złożyła gratulacje Dyrektorowi Instytutu Jackowi Wańkowiczowi z okazji nadania mu tytułu naukowego profesora nauk technicznych.

Więcej

Zmarł prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz

2013 / 04 / 22

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 18 kwietnia 2013 w wieku 84 lat zmarł prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz, były dyrektor ds. naukowych Instytutu Energetyki, wieloletni przewodniczący, a następnie członek Rady Zarządzającej PKWSE – CIGRE, wybitny specjalista w dziedzinie wysokonapięciowej aparatury rozdzielczej i eksploatacji sieci elektroenergetycznych wysokich napięć człowiek rzetelny i prawy, otwarty na ludzkie sprawy, życzliwy i serdeczny.

Więcej

Trzeci doroczny kongres European Energy Research Alliance EERA w Brukseli

2013 / 04 / 20

Trzeci doroczny kongres European Energy Research Alliance EERA miał miejsce w dniach 18-19 kwietnia 2013 w Brukseli. Celem kongresu było stworzenie możliwości spotkania przedstawicieli ponad 150 instytucji z całej Europy zainteresowanych rozwojem badań energetycznych oraz dyskusja obecnych i przyszłych możliwości i wyzwań w tej dziedzinie.

Więcej

Spotkanie Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA w Brukseli

2013 / 04 / 17

W dniu 17 kwietnia 2013 w Brukseli odbyło się spotkanie Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA. W trakcie spotkania omawiano między innymi zagadnienie nadania EERA osobowości prawnej oraz oceniono funkcjonowanie działających w ramach EERA Wspólnych Programów Badawczych.

Więcej

Kolejny kamień milowy w rozwoju technologii ogniw paliwowych w Instytucie Energetyki

2013 / 04 / 15

W trakcie przeprowadzonych w Instytucie Energetyki testów węglowych ogniw paliwowych (WOP) w skali półwymiarowej uzyskano gęstości generowanej mocy elektrycznej powyżej 0,15 W/cm2 w trybie wsadu paliwa węglowego.

Więcej