Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Kolejny kamień milowy w rozwoju technologii ogniw paliwowych w Instytucie Energetyki

2013 / 04 / 15

W trakcie przeprowadzonych w Instytucie Energetyki testów węglowych ogniw paliwowych (WOP) w skali półwymiarowej uzyskano gęstości generowanej mocy elektrycznej powyżej 0,15 W/cm2 w trybie wsadu paliwa węglowego.

Więcej

Nowa publikacja w międzynarodowym czasopiśmie naukowym Electrochimica Acta z udziałem pracownika Instytutu Energetyki

2013 / 04 / 10

Dr inż. Michał Struzik (COP) jest współautorem nowej publikacji w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym Electrochimica Acta. Artykuł dotyczy określenia własności fizykochemicznych nowego typu membran protonowych mogących znaleźć zastosowanie w ogniwach paliwowych.

Więcej

Model EFEN-IEn do oceny efektywności ekonomicznej energooszczędnych przedsięwzięć

2013 / 04 / 08

Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG opracowało model pod nazwą EFEN-IEn do wstępnej oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć energooszczędnych objętych rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dziennik Ustaw z dnia 27 sierpnia 2012, poz. 962).

Więcej

Gratulacje dla dyrektora Jacka Wańkowicza od wicepremiera Janusza Piechocińskiego i minister Barbary Kudryckiej

2013 / 04 / 05

Z okazji nadania przez Prezydenta RP tytułu naukowego profesora nauk technicznych dyrektor Instytutu Energetyki Jacek Wańkowicz otrzymał gratulacje od Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej.

Więcej

Laboratorium Badawcze Analizy Paliw uzyskało akredytację PCA

2013 / 04 / 04

Laboratorium Badawcze Analizy Paliw przeszło pomyślnie ocenę weryfikacyjną i uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Laboratorium prowadzi działalność usługową, współpracuje z elektrowniami, firmami kotłowymi, a także prywatnymi dostawcami paliw i jednostkami badawczymi.

Więcej

Kolejna nowa publikacja pracowników naukowych Instytutu Energetyki

2013 / 04 / 02

W międzynarodowym czasopiśmie naukowym Central European Journal of Chemistry ukazał się kolejny artykuł, pracowników naukowych Instytutu Energetyki: mgr inż. Marcina Błesznowskiego, dr inż. Janusz Jewulskiego i mgr Agaty Zieleniak (COP).

Więcej

Seminarium naukowe IEn

2013 / 03 / 22

Dnia 20 marca 2013 odbyło kolejne seminarium naukowe IEn, w czasie którego zaprezentowane zostały realizowane przez Oddział Gdańsk IEn prace dotyczące inteligentnych sieci energetycznych (Smart grids), systemów obszarowej regulacji napięcia, modelowania zmienności zapotrzebowania na moc w węzłach sieci WN oraz systemów hydrauliki siłowej.

Więcej

Dyrektor Instytutu Energetyki Jacek Wańkowicz profesorem

2013 / 03 / 12

Postanowieniem z dnia 26 lutego 2013 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał dyrektorowi Instytutu Energetyki dr hab. inż. Jackowi Wańkowiczowi tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej

Publikacja pracowników naukowych Instytutu Energetyki w czasopiśmie Fuel

2013 / 03 / 11

W czasopiśmie międzynarodowym Fuel ukazała się nowa publikacja pracowników naukowych Instytutu Energetyki pod tytułem Application of different diffusion approaches in oxy-fuel combustion of single coal char particles. Autorami artykułu są dr Robert Lewtak i dr Aleksandra Milewska, pracownicy Zakładu Procesów Cieplnych (CPC).

 

Więcej