Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Monografia dr Wojciecha Szweicera i Piotra Suchorolskiego - piąty tom w serii Monografie Instytutu Energetyki

2020 / 08 / 19

W sierpniu 2020 r. ukazała się monografia autorstwa naukowców Pracowni Automatyki Elektroenergetycznej Instytutu Energetyki - Wojciecha Szweicera i Piotra Suchorolskiego. Wybrane zagadnienia dotyczące komunikacji analogowej w układach zabezpieczeń elektroenergetycznych to piąty tom z serii Monografie Instytutu Energetyki. W pracy Autorzy omówili wybrane zagadnienia związane właśnie z komunikacją analogową w obrębie systemów zabezpieczeń elektroenergetycznych oraz zwrócili uwagę na wpływ komunikacji na niezawodność całego systemu zabezpieczeń, w ujęciu zarówno teoretycznym jak i praktycznym.

Więcej

Artykuł naukowy w Przeglądzie Elektrotechnicznym

2020 / 08 / 11

W Przeglądzie Elektrotechnicznym (nr 04/2020) został opublikowany artykuł naukowy, którego współautorem jest Maciej Owsiński, naukowiec z Instytutu Energetyki, kierownik Laboratorium Wielkoprądowego. Artykuł zatytułowany jest "Wybór rodzaju wymuszenia a wyniki symulacji pola elektrycznego w głowicy kablowej SN".

Więcej

Obszerny raport WWF Poland dotyczący technologii magazynowania energii

2020 / 08 / 10

Nakładem wydawnictwa polskiego oddziału World Wide Fund for Nature (WWF Poland) ukazał się obszerny raport dotyczący technologii magazynowania energii, ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwanych efektów redukcji emisji i zanieczyszczeń z energetyki. Opracowanie stanowi kompendium najnowszej wiedzy z zakresu magazynów energii różnej skali, w tym systemów dedykowanych dla energetyki, transportu i przemysłu. Współautorem obu wersji językowych książki jest dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn, kierownik Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych.

Więcej

Dr hab. inż. Tomasz Gałka powołany ponownie na stanowisko dyrektora Instytutu Energetyki

2020 / 07 / 14

Decyzją Ministra Klimatu, Michała Kurtyki z dnia 26 czerwca 2020 roku, dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn,  został powołany ponownie na stanowisko Dyrektora Instytutu Energetyki. Prof. Tomasz Gałka pełni tę funkcję od roku 2016.

 

Więcej

Raport roczny IEn 2019

2020 / 07 / 07

Na stronie https://ien.com.pl/raport-roczny-2019 zamieszczona została elektroniczna wersja wydanego w tym roku Raportu rocznego IEn za rok 2019. Raport zawiera najważniejsze informacje o strukturze i jednostkach badawczych Instytutu (ich zakres działań i metody badań) oraz na temat działalności Instytutu w roku 2019. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Raportu, który stanowi najnowsze kompendium wiedzy o Instytucie Energetyki.

Więcej

Dyrektor Michał Izdebski uzyskał stopień doktora nauk technicznych

2020 / 06 / 17

Michał Izdebski, Dyrektor Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Publiczna obrona jego pracy doktorskiej pt. Weryfikacja wymagań odbiorczych stawianych układom regulacji napięcia generatorów synchronicznych odbyła się 29 maja 2020 roku na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, w Katedrze Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej. Obrona miała miejsce w Laboratorium LINTE^2, ze zdalnym udziałem części członków komisji przewodów doktorskich oraz publiczności. Promotorem i promotorem pomocniczym byli prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny oraz dr inż. Robert Małkowski.

 

Więcej

Podpisanie umowy o współpracy między Instytutem Energetyki a Instytutem Techniki Budowlanej

2020 / 05 / 27

28 kwietnia 2020 roku została podpisana ramowa umowa o współpracy między Instytutem Energetyki a Instytutem Techniki Budowlanej.  Taka współpraca już faktycznie istnieje i dotyczy roli Oddziału Techniki Ciepnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki jako eksperta w dziedzinie akustyki podczas badania wyrobów w ramach Krajowej Oceny Technicznej. Umowę podpisali: Dyrektor IEn dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn oraz Dyrektor ITB dr inż. Robert Geryło, a treść umowy zatwierdziła Rada Naukowa Instytutu Energetyki.

 

Więcej

Posiedzenie Prezydium Rady Naukowej Instytutu Energetyki

2020 / 05 / 26

Ze względu na panujący w Polsce stan epidemii COVID-19 planowane na dzień 28 kwietnia 2020 roku plenarne posiedzenie Rady Naukowej IEn nie mogło się odbyć. Zamiast tego posiedzenia – zgodnie z przesłanymi upoważnieniami członków Rady Naukowej – decyzje w poruszanych sprawach podejmowało Prezydium Rady Naukowej, które obradowało w formie videokonferencji w dniach 28, 29 kwietnia oraz 12 maja 2020r. . Uzgodniono, że w zaistniałej sytuacji obrady Prezydium należy traktować jako kolejne posiedzenie plenarne Rady Naukowej i dlatego w odnośnych dokumentach nadano kolejny numer posiedzenia wynikający z chronologii posiedzeń RN IEn.

Więcej

Monografia dr Stanisława Kiszło - czwarty tom w serii Monografie Instytutu Energetyki

2020 / 05 / 06

W kwietniu 2020 r. ukazała się monografia Stanisława Kiszło pt. Łączniki średnich napięć, konstrukcje, badania, eksploatacja. Jest to czwarty tom z serii Monografie Instytutu Energetyki. Autor jest zastępcą dyrektora Zakładu Doświadczalnego Instytutu Energetyki w Białymstoku. Monografia jest  opracowaniem z zakresu  aparatury  rozdzielczej   i  sterowniczej,   stosowanej  w  elektroenergetycznych   sieciach  średnich  napięć. Zaproponowany został nowy, rozszerzony podział łączników i napędów, w oparciu prowadzone prace w tym zakresie  i wcześniejsze opracowania.

Więcej

Monografia wydawnictwa Elsevier dotycząca urządzeń bazujących na materiałach stałotlenkowych współautorstwa pracowników IEn

2020 / 05 / 05

Nakładem wydawnictwa Elsevier – Academic Press ukazało się obszerne opracowanie dotyczące urządzeń elektrochemicznych opartych na materiałach w postaci zestalonych tlenów pt. „Solid Oxide-Based Electrochemical Devices - Advances, Smart Materials and Future Energy Applications”. Monografia obejmuje wybrane zagadnienia związane z elektrodami dla ogniw SOC, interkonektorami stosów SOC, badaniami materiałów stałotlenkowych, protonowymi przewodnikami stałotlenkowymi, elektrolizerami SOE, ogniwami SOFC oraz sensorami gazów opartych na materiałach stałotlenkowych. Współautorami monografii (Rozdział 5) jest dwóch pracowników Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) Instytutu Energetyki: dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn oraz mgr inż. Konrad Motyliński.

Więcej