Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Warsztaty projektu CERUBIS

2018 / 06 / 06

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach dotyczących diagnostyki kotłów organizowanych na zakończenie projektu CERUBIS Corrosion and Emission Reduction of Utility Boilers through Intelligent Systems. Projekt dotyczy rozwoju metod diagnostycznych związanych z problematyką korozji wysokotemperaturowej, żużlowania. W ramach projektu zainstalowano i badano różne systemy diagnostyczne w El. Opole i El. Bełchatów.

Więcej

Letnie spotkanie Komitetu Wykonawczego EERA w Dubiecku k. Rzeszowa

2018 / 06 / 05

W dniach 5-6 czerwca 2018 odbyło się w Dubiecku k. Rzeszowa spotkanie Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA pod nazwą Summer Strategy Meeting. Gospodarzem spotkania, organizowanego wspólnie z sekretariatem EERA, był Instytut Energetyki.

Więcej

Instytut Energetyki nominowany do tytułu Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2017

2018 / 05 / 29

Instytut Energetyki znalazł się wśród pięciu instytucji nominowanych do tytułu Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2017 w kategorii „jednostki badawczo-rozwojowe i szkoły wyższe” nadawanego przez Urząd Dozoru Technicznego.  Uroczystość wręczenia statuetek i dyplomów obyła się w czasie Gali Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2017, która miała miejsce 23 maja 2018 w MCC Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim. Dyplom odebrał uczestniczący w Gali dr hab. inż. Tomasz Gałka, dyrektor IEn.

Więcej

XVI Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE

2018 / 05 / 25

W dniach 17-18 maja 2018 miało miejsce we Wrocławiu XVI Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB).  W trakcie Sympozjum dr inż. Andrzej Sławiński przedstawił referat pt. „Projekty europejskie realizowane przez Instytut Energetyki

Więcej

Analiza sprawności elektrowni bazującej na węglowych ogniwach paliwowych SOFC i MCFC

2018 / 05 / 24

W wysokopunktowanym czasopiśmie ENERGY (IF 4.520) ukazał się artykuł pt. Variant analysis of the efficiency of industrial scale power station based on DCSOFCs and DC-MCFCs. Autorami publikacji są pracownicy Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) – dr inż. Jakub Kupecki, mgr inż. Marek Skrzypkiewicz oraz mgr inż. Konrad Motyliński.

Więcej

Wizyta w Instytucie Energetyki przedstawicieli europejskich Krajowych Punktów Kontaktowych ds. Euratom i Energia

2018 / 05 / 14

Dnia 10 maja 2018 w Instytucie Energetyki na Siekierkach miała miejsce wizyta przedstawicieli Krajowych Punktów Kontaktowych ds. Euratom i Energia z Łotwy, Estonii, Grecji, Luksemburga, Albanii i Ukrainy. W czasie wizyty zaprezentowaliśmy realizowane w IEn projekty programów ramowych UE oraz laboratoria badawcze Zakładu Procesów Cieplnych i Zakładu Wysokotemperaturowych Ogniw Paliwowych.

Więcej

XXV Wiosenne Spotkanie Ciepłowników w Zakopanem

2018 / 05 / 10

W dniach 24-26 kwietnia 2018 w Zakopanem miała miejsce konferencja „XXV Wiosenne Spotkanie Ciepłowników”. Jest to jedna z największych, organizowanych w Polsce konferencji poświęconych ciepłownictwu – jej organizatorem jest Spółka BMP. W konferencji, na zaproszenie organizatorów uczestniczył dyrektor Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” IEn w Łodzi dr inż. Jacek Karczewski, który podczas panelu „Porozmawiajmy o sieci” wygłosił, przygotowany wspólnie z Dyrektorem „Veolia” Łódź – Wiesławem Adamskim, referat pt.: „Optymalizacja pracy dużych systemów ciepłowniczych na przykładzie łódzkiej sieci pary technologicznej”.

Więcej

Posiedzenie Rady Naukowej IEn

2018 / 04 / 27

Dnia 26 kwietnia 2018 miało miejsce pierwsze w bieżącym roku posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Energetyki.  W czasie posiedzenia Rada Naukowa m. in. przyjęła sprawozdanie z działalności Instytutu Energetyki za rok 2017 oraz wysłuchała referatu dr inż. Marcina Błesznowskiego pt. „Termodynamika i procesy transportowe w ogniwach paliwowych”.

Więcej

Walne Zgromadzenie European Energy Research Alliance EERA

2018 / 04 / 24

Dnia 18 kwietnia 2018 w Brukseli odbyło się Walne Zgromadzenie European Energy Research Alliance EERA. Zgromadzenie zaaprobowało raport roczny z działalności EERA oraz raport finansowy EERA za rok 2017 oraz przyjęło plan działań i budżet na rok 2018. W spotkaniu Instytut Energetyki był reprezentowany przez prof. Tomasza Gałkę, dyrektora IEn oraz dr inż. Andrzeja Sławińskiego.

Więcej