Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Monografia na temat modelowania, projektowania, konstrukcji oraz badania układów energetycznych ze stałotlenkowymi ogniwami paliwowymi

2018 / 04 / 16

Nakładem wydawnictwa Springer ukazało się obszerne opracowanie dotyczące technologii stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC) pt. „Modeling, Design, Construction, and Operation of Power Generators with Solid Oxide Fuel Cells”. Edytorem monografii jest dr inż. Jakub Kupecki, kierownik Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE), a wśród autorów oprócz edytora książki są pracownicy IEn dr inż. Marcin Błesznowski, mgr inż. Konrad Motyliński, dr Yevgeniy Naumovich, mgr inż. Marek Skrzypkiewicz, mgr inż. Michał Wierzbicki i dr inż. Agnieszka Żurawska (Zakład CPE) oraz mgr inż. Michał Kawalec, dr inż. Ryszard Kluczowski, dr inż. Mariusz Krauz i mgr inż. Adam Świeca (Oddział Ceramiki CEREL, Boguchwała).

Więcej

Dr inż. Przemysław Sul nowym kierownikiem Pionu Elektrycznego Jednostki Centralnej IEn

2018 / 04 / 12

Dnia 9 kwietnia 2018 dyrektor Instytutu Energetyki dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn, powołał na stanowisko kierownika Pionu Elektrycznego Jednostki Centralnej Instytutu Energetyki w Warszawie dr. inż. Przemysława Sula, dotychczasowego zastępcę kierownika Laboratorium Wielkoprądowego (EWP). Jednocześnie dyrektor Instytutu odwołał z tego stanowiska dr. hab. inż. Jerzego Przybysza, prof. IEn, przenosząc go do Zespołu Ekspertów DZE-1.

Więcej

Nowa publikacja dotycząca badania układów energetycznych z ogniwami SOFC

2018 / 04 / 09

W wysokopunktowanym czasopiśmie ENERGY (IF 4.520) ukazał się artykuł pt. Analysis of operation of a micro-cogenerator with two solid oxide fuel cells stacks for maintaining neutral water balance dotyczący układu mikro-kogeneracyjnego z ogniwami SOFC. Artykuł jest podsumowaniem badań prowadzonych w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) w latach 2016-2017 w ramach pracy statutowej CPC/68/STAT/16. Autorami publikacji są pracownicy Zakładu CPE – dr inż. Jakub Kupecki i mgr inż. Konrad Motyliński.

Więcej

Porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Energetyki a National Fuel Cell Research Center, University of California, Irvine w USA

2018 / 04 / 03

Dnia 27 marca 2018 roku Instytut Energetyki podpisał umowę o współpracy naukowo-badawczej z National Fuel Cell Research Center (NFCRC). Uroczyste podpisanie porozumienia odbyło się podczas konferencji ICEPAG 2018 – International Colloquium on Environmentally Preferred Advanced Generation organizowanej w dniach 27-29.03 przez Uniwersytet Kalifornijski w Irvine, USA. Sygnatariuszami porozumienia są prof. Scott Samuelsen, dyrektor NFCRC oraz dyrektor Instytutu Energetyki dr hab. inż. Tomasz Gałka. Koordynatorami współpracy po stronie instytucji partnerskich są prof. Jack Brouwer oraz dr inż. Jakub Kupecki, który objął stanowisko profesora wizytującego w NFCRC.

Więcej

Mgr inż. Marcin Błesznowski uzyskał stopień doktora nauk technicznych

2018 / 03 / 27

Mgr inż. Marcin Błesznowski, pracownik Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) uzyskał z wyróżnieniem stopień naukowy doktora nauk technicznych. Publiczna obrona jego pracy doktorskiej pt. „Termodynamika i procesy transportowe w ogniwach paliwowych” miała miejsce 27 marca 2018 na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Stanisław Sieniutycz, a recenzentami – dr hab. inż. Paulina Pianko-Oprych (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) oraz prof. dr hab. inż. Janusz Badur (Instytut Maszyn Przepływowych, Gdańsk).

Więcej

Rozwiązania opracowane przez Zakład Doświadczalny IEn wdrożone w innogy Stoen Operator

2018 / 02 / 20

Firma innogy Stoen Operator uruchomiła na Bemowie pierwszą w Warszawie stację SN/nn, w której zastosowano dodatkowy układ podtrzymywania zasilania automatyki wyposażony w superkondensatory. Rozwiązanie to zostało opracowane w Zakładzie Doświadczalnym IEn w Białymstoku.

Więcej

Porozumienie instytutów badawczych sektora paliwowo-energetycznego pozostających pod nadzorem Ministra Energii

2018 / 02 / 16

W piątek 16 lutego 2018 w Ministerstwie Energii w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy sześciu instytutów badawczych sektora paliwowo-energetycznego podległych Ministrowi Energii. Uczestnikami porozumienia są Główny Instytut Górnictwa (Katowice), Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (Zabrze), Instytut Nafty i Gazu - PIB (Kraków), Instytut Techniki Górniczej KOMAG (Gliwice), Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR (Wrocław) oraz Instytut Energetyki (Warszawa). W uroczystości podpisania porozumienia wziął udział Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz Wiceminister Grzegorz Tobiszowski. Ze strony IEn porozumienie podpisał dyrektor Instytutu Energetyki Tomasz Gałka.

Więcej

Zabezpieczenia różnicowe transformatorów z kątową regulacją przekładni

2018 / 02 / 14

W numerze 9/2017 czasopisma Wiadomości Elektrotechniczne ukazał się artykuł pt. „Specyfika zabezpieczenia różnicowego transformatorów z kątową regulacją przekładni”, którego autorami byli mg Hanna Dytry, dr inż. Marcin Lizer, inż. Piotr Suchorolski i dr inz Wojciech Szweicer, pracownicy Pracowni Automatyki Elektroenergetycznej (EAE).

Więcej