Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Nowa publikacja dotycząca współspalania gazu ziemnego gazem syntezowym w piecach przemysłowych

2020 / 04 / 30

W międzynarodowym, wysoko punktowanym czasopiśmie Energies (IF 2.707 (2018), 140 punktów MNiSW) ukazał się artykuł pt. „Thermal Effects of Natural Gas and Syngas Co-Firing System on Heat Treatment Process in the Preheating Furnace”, którego autorami są mgr inż. Piotr Jóźwiak, dr inż. Jarosław Hercog, dr inż. Aleksandra Kiedrzyńska (Zakład Procesów Cieplnych, CPC), prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda (Instytut Techniki Cieplnej PW) oraz PhD Daniela Olevano (Centro Sviluppo Materiali S.p.A., Włochy).

 

Więcej

Minister Klimatu powołał Zespół do Spraw Rozwoju Przemysłu OZE i Korzyści dla Polskiej Gospodarki

2020 / 04 / 30

W dniu 2 kwietnia 2020 r. Minister klimatu Michał Kurtyka powołał, na mocy zarządzenia, Zespół do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki. Instytut Energetyki bierze udział w pracach Zespołu, który będzie organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw klimatu oraz energii. Do głównych zadań Zespołu należeć będzie wypracowanie rekomendacji w zakresie kierunków rozwoju polskiego przemysłu odnawialnych źródeł energii (OZE), maksymalizacji korzyści dla polskiej gospodarki na drodze do neutralności klimatycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Zespół pracować będzie także nad przygotowaniem rozwiązań zarówno legislacyjnych, jak i pozalegislacyjnych, które służyć będą realizacji tych celów.

 

Więcej

Początek realizacji projektu HYDROGIN dotyczącego budowy pierwszego polskiego układu power-to-gas z elektrolizerem SOE

2020 / 04 / 20

1 kwietnia 2020 roku rozpoczęła się realizacja projektu HYDROGIN: Modułowa instalacja odwracalnych ogniw stałotlenkowych przewidziana do integracji z elektrownią przemysłową w celu poprawy elastyczności jej pracy i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze elektroenergetycznym. Projekt realizowany jest przez konsorcjum, które tworzy Centrum Badawczo-Rozwojowe im. Faradaya Grupy Energa oraz Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk. Instytut Energetyki jest kluczowym wykonawcą w projekcie i jednocześnie dostawcą odwracalnych stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych.

Więcej

Projekt EUniversal realizowany w Instytucie Energetyki, Oddział Gdańsk

2020 / 04 / 15

W Oddziale Gdańsk Instytutu Energetyki rozpoczęto realizację nowego projektu w ramach programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Projekt EUniversal jest zatytułowany: Market Enabling Interface To Unlock Flexibility Solutions For Cost-Effective Management Of Smarter Distribution Grids. Koordynatorem tego trzyipółletniego projektu jest portugalska EDP DISTRIBUICAO ENERGIA SA. Jego celem jest wdrożenie nowej koncepcji opartej na wykorzystaniu wielu źródeł energii trafiającej do wielu odbiorców, który zagwarantuje zrównoważone, bezpieczne i stabilne wytwarzanie energii. W ramach projektu powstaną usługi zarządzania elastycznością rynku, które zostaną zweryfikowane w rzeczywistych warunkach w trzech zakładach na terenie Niemiec, Polski i Portugalii.

Więcej

Zmarł Mecenas Zbigniew Skarżyński

2020 / 04 / 07

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 6 kwietnia 2020 r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Mecenas Zbigniew Skarżyński. Pan Mecenas Zbigniew Skarżyński świadczył obsługę prawną Instytutu Energetyki od ponad 30 lat. Jego pogrzeb odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2020 r. w parafii Wniebowzięcia N.M.P w Zerzniu o godz. 13.30, transmisja na stronie www.parafiazerzen.waw.pl.

Więcej

Informacja dla osób niebędących pracownikami Instytutu Energetyki o zasadach bezpieczeństwa na terenie IEn w czasie stanu epidemii

2020 / 03 / 23

Instytut Energetyki w czasie stanu epidemii choroby COVID-19 utrzymuje ciągłość działania w realizacji swoich podstawowych zadań.

W trosce o zdrowie pracowników, duża część pracowników Instytutu została skierowana do pracy zdalnej. Część zespołów stosuje pracę przemienną w stałych grupach. W siedzibie pozostają jedynie pracownicy realizujący na miejscu prace pomiarowe, montażowe, wyznaczone osoby w administracji i pracownicy obsługi.

Wszystkie osoby niebędące pracownikami IEn muszą przy wejściu lub wjeździe do IEn podać ochronie lub innym wyznaczonym osobom informacje o celu wizyty i miejscu skąd przybywają. W przypadku przybycia z terenu, na którym występuje ognisko epidemii (zarówno za granicą, jak i w Polsce), osoby takie nie będą wpuszczane na teren IEn. Osoba przybywająca do IEn wykazująca objawy chorobowe wskazujące na możliwość zakażenia wirusem (np. gorączka, kaszel) nie będzie do IEn wpuszczona. IEn zastrzega sobie prawo do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała w przypadku osób z objawami chorobowymi. Odmowa wykonania pomiaru będzie wiązała się z odmową wstępu na teren IEn.

Więcej

Spotkanie rządów Polski i Danii dotyczące sector coupling oraz technologii power-to-gas z udziałem przedstawiciela Instytutu Energetyki

2020 / 03 / 02

W dniu 27 stycznia 2020 r. w siedzibie duńskiego Ministerstwa Klimatu i Energii w Kopenhadze odbyło się spotkanie z udziałem ministra Piotra Naimskiego, Pełnomocnika Rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej oraz ministra Tomasza Dąbrowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych dotyczące technologii wodorowych w kontekście integracji sektorów (sector coupling). Delegacji  towarzyszył dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn, który przedstawił aktualny status, dotychczasową polsko-duńską współpracę oraz plany  w zakresie rozwoju technologii wodorowych: Poland's perspective on sector coupling. Potential, challenges, resources and large-scale implementation.

Więcej

XXXII Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa Stowarzyszenia Techników Cukrowników

2020 / 02 / 25

W dniach 13-14.02.2020 r. odbyła się w Domu Technika FSNT-NOT W w Warszawie XXXII Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa Stowarzyszenia Techników Cukrowników. Jedna z trzech sesji tematycznych była zorganizowana pod hasłem 'Współczesne rozwiązania i przyszłość branży energetycznej w przemyśle cukrowniczym z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery'. Do udziału w tej sesji został przez organizatorów zaproszony dyrektor IEn dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn, który wygłosił referat 'Wyzwania i zagrożenia w branży energetycznej'.

Więcej

Spotkanie inaugurujące realizację nowego projektu europejskiego NewSOC

2020 / 02 / 03

W dniach 9-10 stycznia 2020 r. w siedzibie Duńskiego Uniwersytetu Technicznego (DTU) w Lyngby, Danii odbyło się spotkanie kick-off inaugurujące realizację trzyletniego projektu NewSOC - Next Generation solid oxide fuel cell and electrolysis technology (Stałotlenkowe ogniwa paliwowe SOFC i stałotłenkowe elektrolizery SOE nowej generacji). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek realizujących projekt w Instytucie Energetyki: dr inż. Ryszard Kluczowski z Oddziału Ceramiki CEREL oraz  dr inż. Agnieszka Żurawska i dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn z Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych.

Więcej

Spotkanie podsumowujące projekt VULKANO

2020 / 01 / 29

W dniach 23-24 stycznia 2020 w miejscowości Celje na Słowenii odbyło się ostatnie spotkanie podsumowujące projekt VULKANO. Gospodarzami spotkania byli partnerzy ze Słowenii - BOSIO i VALJI. Uczestnicy spotkania przedstawili rezultaty wszystkich działań zaplanowanych na ponad 3 lata trwania projektu. Działania Instytutu Energetyki były szczegółowo omówione przez zespół wykonujący zadania w dwóch pakietach pracy.

Więcej