Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Nowa publikacja dotycząca badania układów energetycznych z ogniwami SOFC

2018 / 04 / 09

W wysokopunktowanym czasopiśmie ENERGY (IF 4.520) ukazał się artykuł pt. Analysis of operation of a micro-cogenerator with two solid oxide fuel cells stacks for maintaining neutral water balance dotyczący układu mikro-kogeneracyjnego z ogniwami SOFC. Artykuł jest podsumowaniem badań prowadzonych w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) w latach 2016-2017 w ramach pracy statutowej CPC/68/STAT/16. Autorami publikacji są pracownicy Zakładu CPE – dr inż. Jakub Kupecki i mgr inż. Konrad Motyliński.

Więcej

Porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Energetyki a National Fuel Cell Research Center, University of California, Irvine w USA

2018 / 04 / 03

Dnia 27 marca 2018 roku Instytut Energetyki podpisał umowę o współpracy naukowo-badawczej z National Fuel Cell Research Center (NFCRC). Uroczyste podpisanie porozumienia odbyło się podczas konferencji ICEPAG 2018 – International Colloquium on Environmentally Preferred Advanced Generation organizowanej w dniach 27-29.03 przez Uniwersytet Kalifornijski w Irvine, USA. Sygnatariuszami porozumienia są prof. Scott Samuelsen, dyrektor NFCRC oraz dyrektor Instytutu Energetyki dr hab. inż. Tomasz Gałka. Koordynatorami współpracy po stronie instytucji partnerskich są prof. Jack Brouwer oraz dr inż. Jakub Kupecki, który objął stanowisko profesora wizytującego w NFCRC.

Więcej

Mgr inż. Marcin Błesznowski uzyskał stopień doktora nauk technicznych

2018 / 03 / 27

Mgr inż. Marcin Błesznowski, pracownik Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) uzyskał z wyróżnieniem stopień naukowy doktora nauk technicznych. Publiczna obrona jego pracy doktorskiej pt. „Termodynamika i procesy transportowe w ogniwach paliwowych” miała miejsce 27 marca 2018 na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Stanisław Sieniutycz, a recenzentami – dr hab. inż. Paulina Pianko-Oprych (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) oraz prof. dr hab. inż. Janusz Badur (Instytut Maszyn Przepływowych, Gdańsk).

Więcej

Rozwiązania opracowane przez Zakład Doświadczalny IEn wdrożone w innogy Stoen Operator

2018 / 02 / 20

Firma innogy Stoen Operator uruchomiła na Bemowie pierwszą w Warszawie stację SN/nn, w której zastosowano dodatkowy układ podtrzymywania zasilania automatyki wyposażony w superkondensatory. Rozwiązanie to zostało opracowane w Zakładzie Doświadczalnym IEn w Białymstoku.

Więcej

Porozumienie instytutów badawczych sektora paliwowo-energetycznego pozostających pod nadzorem Ministra Energii

2018 / 02 / 16

W piątek 16 lutego 2018 w Ministerstwie Energii w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy sześciu instytutów badawczych sektora paliwowo-energetycznego podległych Ministrowi Energii. Uczestnikami porozumienia są Główny Instytut Górnictwa (Katowice), Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (Zabrze), Instytut Nafty i Gazu - PIB (Kraków), Instytut Techniki Górniczej KOMAG (Gliwice), Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR (Wrocław) oraz Instytut Energetyki (Warszawa). W uroczystości podpisania porozumienia wziął udział Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz Wiceminister Grzegorz Tobiszowski. Ze strony IEn porozumienie podpisał dyrektor Instytutu Energetyki Tomasz Gałka.

Więcej

Zabezpieczenia różnicowe transformatorów z kątową regulacją przekładni

2018 / 02 / 14

W numerze 9/2017 czasopisma Wiadomości Elektrotechniczne ukazał się artykuł pt. „Specyfika zabezpieczenia różnicowego transformatorów z kątową regulacją przekładni”, którego autorami byli mg Hanna Dytry, dr inż. Marcin Lizer, inż. Piotr Suchorolski i dr inz Wojciech Szweicer, pracownicy Pracowni Automatyki Elektroenergetycznej (EAE).

Więcej

Zjawiska ferrorezonansowe w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia

2018 / 02 / 12

W zeszycie 11/2017 czasopisma Przegląd Elektrotechniczny ukazał się artykuł pt. Zjawiska ferrorezonansowe w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia, którego współautorami są dr inż. Janusz Karolak i dr hab. inż. Jerzy Przybysz, prof. IEn.

Więcej

Spotkania dotyczące tematyki ogniw elektrochemicznych (SOC) w TU Delft w Holandii

2018 / 02 / 09

W dniach 31 stycznia – 1 lutego 2018 r. w Delft w Holandii odbywało się spotkanie konsorcjum projektu BALANCE połączone z IV International Symposium Solid Oxide Fuel Cells for next generation power plants: rSOCs, bidirectional power plants & energy storage. Gospodarzem obu wydarzeń był TU Delft. W spotkaniach udział brali mgr inż. Konrad Motyliński oraz dr Yevgeniy Naumovich z Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) IEn.

Więcej