Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Aktualności

Aktualności

Wizyta w Instytucie Energetyki przedstawicieli europejskich Krajowych Punktów Kontaktowych ds. Euratom i Energia

2018 / 05 / 14

Dnia 10 maja 2018 w Instytucie Energetyki na Siekierkach miała miejsce wizyta przedstawicieli Krajowych Punktów Kontaktowych ds. Euratom i Energia z Łotwy, Estonii, Grecji, Luksemburga, Albanii i Ukrainy. W czasie wizyty zaprezentowaliśmy realizowane w IEn projekty programów ramowych UE oraz laboratoria badawcze Zakładu Procesów Cieplnych i Zakładu Wysokotemperaturowych Ogniw Paliwowych.

Więcej

XXV Wiosenne Spotkanie Ciepłowników w Zakopanem

2018 / 05 / 10

W dniach 24-26 kwietnia 2018 w Zakopanem miała miejsce konferencja „XXV Wiosenne Spotkanie Ciepłowników”. Jest to jedna z największych, organizowanych w Polsce konferencji poświęconych ciepłownictwu – jej organizatorem jest Spółka BMP. W konferencji, na zaproszenie organizatorów uczestniczył dyrektor Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” IEn w Łodzi dr inż. Jacek Karczewski, który podczas panelu „Porozmawiajmy o sieci” wygłosił, przygotowany wspólnie z Dyrektorem „Veolia” Łódź – Wiesławem Adamskim, referat pt.: „Optymalizacja pracy dużych systemów ciepłowniczych na przykładzie łódzkiej sieci pary technologicznej”.

Więcej

Posiedzenie Rady Naukowej IEn

2018 / 04 / 27

Dnia 26 kwietnia 2018 miało miejsce pierwsze w bieżącym roku posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Energetyki.  W czasie posiedzenia Rada Naukowa m. in. przyjęła sprawozdanie z działalności Instytutu Energetyki za rok 2017 oraz wysłuchała referatu dr inż. Marcina Błesznowskiego pt. „Termodynamika i procesy transportowe w ogniwach paliwowych”.

Więcej

Walne Zgromadzenie European Energy Research Alliance EERA

2018 / 04 / 24

Dnia 18 kwietnia 2018 w Brukseli odbyło się Walne Zgromadzenie European Energy Research Alliance EERA. Zgromadzenie zaaprobowało raport roczny z działalności EERA oraz raport finansowy EERA za rok 2017 oraz przyjęło plan działań i budżet na rok 2018. W spotkaniu Instytut Energetyki był reprezentowany przez prof. Tomasza Gałkę, dyrektora IEn oraz dr inż. Andrzeja Sławińskiego.

Więcej

Monografia na temat modelowania, projektowania, konstrukcji oraz badania układów energetycznych ze stałotlenkowymi ogniwami paliwowymi

2018 / 04 / 16

Nakładem wydawnictwa Springer ukazało się obszerne opracowanie dotyczące technologii stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC) pt. „Modeling, Design, Construction, and Operation of Power Generators with Solid Oxide Fuel Cells”. Edytorem monografii jest dr inż. Jakub Kupecki, kierownik Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE), a wśród autorów oprócz edytora książki są pracownicy IEn dr inż. Marcin Błesznowski, mgr inż. Konrad Motyliński, dr Yevgeniy Naumovich, mgr inż. Marek Skrzypkiewicz, mgr inż. Michał Wierzbicki i dr inż. Agnieszka Żurawska (Zakład CPE) oraz mgr inż. Michał Kawalec, dr inż. Ryszard Kluczowski, dr inż. Mariusz Krauz i mgr inż. Adam Świeca (Oddział Ceramiki CEREL, Boguchwała).

Więcej

Dr inż. Przemysław Sul nowym kierownikiem Pionu Elektrycznego Jednostki Centralnej IEn

2018 / 04 / 12

Dnia 9 kwietnia 2018 dyrektor Instytutu Energetyki dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn, powołał na stanowisko kierownika Pionu Elektrycznego Jednostki Centralnej Instytutu Energetyki w Warszawie dr. inż. Przemysława Sula, dotychczasowego zastępcę kierownika Laboratorium Wielkoprądowego (EWP). Jednocześnie dyrektor Instytutu odwołał z tego stanowiska dr. hab. inż. Jerzego Przybysza, prof. IEn, przenosząc go do Zespołu Ekspertów DZE-1.

Więcej

Nowa publikacja dotycząca badania układów energetycznych z ogniwami SOFC

2018 / 04 / 09

W wysokopunktowanym czasopiśmie ENERGY (IF 4.520) ukazał się artykuł pt. Analysis of operation of a micro-cogenerator with two solid oxide fuel cells stacks for maintaining neutral water balance dotyczący układu mikro-kogeneracyjnego z ogniwami SOFC. Artykuł jest podsumowaniem badań prowadzonych w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) w latach 2016-2017 w ramach pracy statutowej CPC/68/STAT/16. Autorami publikacji są pracownicy Zakładu CPE – dr inż. Jakub Kupecki i mgr inż. Konrad Motyliński.

Więcej

Porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Energetyki a National Fuel Cell Research Center, University of California, Irvine w USA

2018 / 04 / 03

Dnia 27 marca 2018 roku Instytut Energetyki podpisał umowę o współpracy naukowo-badawczej z National Fuel Cell Research Center (NFCRC). Uroczyste podpisanie porozumienia odbyło się podczas konferencji ICEPAG 2018 – International Colloquium on Environmentally Preferred Advanced Generation organizowanej w dniach 27-29.03 przez Uniwersytet Kalifornijski w Irvine, USA. Sygnatariuszami porozumienia są prof. Scott Samuelsen, dyrektor NFCRC oraz dyrektor Instytutu Energetyki dr hab. inż. Tomasz Gałka. Koordynatorami współpracy po stronie instytucji partnerskich są prof. Jack Brouwer oraz dr inż. Jakub Kupecki, który objął stanowisko profesora wizytującego w NFCRC.

Więcej

Mgr inż. Marcin Błesznowski uzyskał stopień doktora nauk technicznych

2018 / 03 / 27

Mgr inż. Marcin Błesznowski, pracownik Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) uzyskał z wyróżnieniem stopień naukowy doktora nauk technicznych. Publiczna obrona jego pracy doktorskiej pt. „Termodynamika i procesy transportowe w ogniwach paliwowych” miała miejsce 27 marca 2018 na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Stanisław Sieniutycz, a recenzentami – dr hab. inż. Paulina Pianko-Oprych (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) oraz prof. dr hab. inż. Janusz Badur (Instytut Maszyn Przepływowych, Gdańsk).

Więcej