DZE - Zespół Ekspertów

Zespół Ekspertów Instytutu Energetyki składa się z czterech zespołów:

DZE-1 pod kierunkiem dr hab. inż. Jerzego Przybysza, prof. IEn

DZE-2 pod kierunkiem prof. dr hab. Bartłomieja A. Głowackiego

DZE-3 pod kierunkiem dr inż. Janusza Karolaka