• Akronim:
  VETNI
 • Konkurs:
  1/1.1.1/2021
 • Numer projektu:
  POIR.01.01.01-00-0022/21
 • Koordynator:
  PKN ORLEN
 • Okres realizacji:
  2021-09-30 - 2023-09-30

Partnerzy

PKN ORLEN (lider)

Instytut Energetyki-Instytut Badawczy

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Opis

Projekt polega na opracowaniu i konstrukcji udoskonalonego procesu wytwarzania wodoru w oparciu o elektrolizer stałotlenkowy (SOE), zintegrowany z instalacją przemysłową oraz zasilany energią elektryczną z OZE. Instalacja pozwoli na wytwarzanie „zielonego” wodoru o klasie czystości 5.0, dzięki czemu będzie można go wykorzystywać na cele transportowe. Cechą charakterystyczną SOE, wynikającą z pracy w wysokich temperaturach, jest możliwość bezpośredniego dostarczania pary wodnej, z której wytwarzany jest wodór. W odróżnieniu od elektrolizerów dostępnych na rynku (niskotemperaturowych), eliminuje to konieczność wykorzystania energii elektrycznej do odparowania wody i przekłada się bezpośrednio na niższe nakłady energetyczne. Dla SOE wynoszą one 37-45 kWh/kg H2, podczas gdy elektrolizery alkaliczne i PEM wykazują zapotrzebowanie na poziomie 55-65 kWh/kg H2 - redukcja o ok. 30%. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace B+R zorientowane na poprawę efektywności wytwarzania wodoru. W pierwszej kolejności opracowany, zbudowany i przebadany zostanie elektrolizer SOE z ulepszonym materiałem elektrodowym. Następnie, planowana jest budowa elektrolizera większej mocy, jego integracja z instalacją przemysłową i przebadanie pracy w warunkach rzeczywistych. Na podstawie zebranych danych, przeprowadzona zostanie analiza techniczno-ekonomiczna, która pozwoli zweryfikować poziom degradacji SOE i zoptymalizować parametry eksploatacyjne. W rezultacie, powstanie udoskonalona metoda wytwarzania wodoru uzyskanego w procesie elektrolizy, który po doczyszczeniu osiągnie klasę czystości 5.0. W celu zapewnienia kompleksowego rozwiązania, zapewniony zostanie także odpowiedni system sprężania wodoru. Parametry SOE pozwolą na produkcję ok. 16 kg wodoru 5.0 na dobę. Ilość ta wystarczy do zasilania floty 3 autobusów lub 20 samochodów wodorowych tygodniowo. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum, w skład którego wchodzi PKN ORLEN, Instytut Energetyki-Instytut Badawczy, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie.

Wartość projektu: 9 555 114.63

Dofinansowanie: 7 804 534.52

Wkład członków konsorcjum: 1750580.11 (PKN ORLEN)

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Program krajowy – badania przemysłowe i prace rozwojowe

Umowa nr POIR.01.01.01-00-0022/21

Plakat projektu VETNI

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.