• Akronim:
  SENEX
 • Konkurs:
  NCBR POIR RANB
 • Numer projektu:
  POIR.04.01.02-00.084/17-00
 • Koordynator:
  Instytut Energetyki
 • Okres realizacji:
  2019-01-01 - 2022-12-31

Partnerzy

Instytut Energetyki – Instytut Badawczy (lider),

Mostostal Kraków,

Budimex S.A.

Opis

Wartość projektu 6 615 724,04 zł

Dofinansowanie 4 646 517,70 zł

Wkład członków konsorcjum 1 969 206,34 zł

Celem projektu SeNeX jest zapewnienie redukcji zanieczyszczeń powstałych podczas spalania paliw kopalnych w kotłach rusztowych do poziomu określonego wymaganiami obowiązujących przepisów.

Właściciele kotłów małej i średniej mocy ([lt]50 MWt) muszą spełnić nowe normy dotyczące emisji do powietrza zanieczyszczeń (SO2, NOx oraz pyłu) zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska, w którym zaimplementowano dyrektywy UE dotyczące dużych - 2020/75/UE (LCP) oraz średnich źródeł spalania paliw - 2015/2193 (MCP).

Rozwiązanie problemu redukcji emisji jest istotne, dlatego że niespełnienie limitów emisyjnych nałożonych przez prawodawcę skutkować będzie co najmniej nałożeniem kar finansowych lub nakazem odstawienia kotła, czego konsekwencją może być ograniczenie zdolności produkcyjnych, a nawet zamknięcie zakładu i zwolnienie pracowników.

Głównymi elementami proponowanej technologii SeNeX są opatentowane lance umożliwiające jednoczesny wtrysk reagentów do redukcji SO2 i NOx w sposób optymalny, tj. w odpowiednim zakresie temperatur wewnątrz kotła (niezależnie od aktualnego obciążenia kotła), zgodnie z odpowiednim algorytmem sterującym układem i położeniem lanc.

Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki synergii badań przemysłowych i rozwojowych, realizowanych przez wszystkich partnerów konsorcjum. Będą one obejmowały badania wstępne pracy wybranego kotła, opracowanie modelu kotła w celu wyboru optymalnego miejsca zainstalowania lanc, określenie optymalnych parametrów pracy lanc oraz algorytmu sterowania dozowaniem czynników redukujących, zaprojektowanie instalacji, jej wykonanie i integrację z infrastrukturą ciepłowni, długotrwałe testy, walidację efektywności metody i algorytmów sterowania oraz końcowe analizy techniczno-ekonomiczne proponowanego rozwiązania.

Opracowana technologia przeznaczona będzie do sektora energetycznego (szczególnie ciepłowni i elektrociepłownie) oraz zakładów przemysłowych (m.in. cukrowni, zakładów chemicznych).

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Program krajowy – prace rozwojowe i komercjalizacja B+R – Regionalne Agendy Badawcze/2017,
Umowa nr POIR.04.01.02-00.084/17-00
Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.