flaga i godło polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PRZEDSIĘWZIĘCIE „PREMIA NA HORYZONCIE 2”

 UKŁADY KOGENERACYJNE OPARTE NA OGNIWACH SOFC:
TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE PRZYSZŁOŚCI

DOFINANSOWANIE
326 772,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
1 960 636,14 zł

 Celem projektu SO-FREE jest opracowanie w pełni gotowego systemu opartego na stałotlenkowych ogniwach paliwowych (SOFC) do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (układ kogeneracyjny, CHP). Oznacza to opracowanie wszechstronnej koncepcji systemu o wysokiej sprawności, niemal zerowej emisji, z możliwością zasilania różnego rodzaju paliwami o modułowej konstrukcji, który będzie generował energię elektryczną i ciepło dla użytkowników końcowych
w sektorze mieszkaniowym, komercyjnym, komunalnym i rolniczym.

Poza głównym celem, wymaganym przez temat konkursu – tj. dostawą wstępnie certyfikowanego systemu SOFC-CHP umożliwiającego działanie od zera do 100% zasilając system H2, gazem ziemnym
oraz z dodatkiem oczyszczonego biogazu – projekt SO-FREE będzie dążyć do realizacji znormalizowanego interfejsu stack-system, umożliwiającego pełną wymienność typów stosów SOFC
w ramach danego systemu SOFC-CHP. Projekt interfejsu zostanie przedstawiony Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (International Electrotechnical Commission, IEC) jako propozycja nowego elementu roboczego (new work item proposal, NWIP) do międzynarodowej normalizacji. W ten sposób wszystkie komercyjne bariery stojące na drodze do pełnej i swobodnej konkurencji między dostawcami stosów SOFC a integratorami systemów mają zostać zniwelowane.

W ramach projektu zostanie potwierdzona interoperacyjność opracowanego systemu poprzez podwojenie wymaganego okresu demonstracyjnego: dwa systemy będą działać równolegle przez 9 miesięcy każdy. Jeden system będzie działał w celu oceny zgodności ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami certyfikacyjnymi prototypu TRL 6, określając wyjątkową ścieżkę do pełnej certyfikacji produktu, natomiast drugi system będzie pracował w TRL 7 (demonstracja w środowisku operacyjnym) dostarczając skojarzone ciepło i energię z gazem ziemnym z zatłaczaniem wodoru.

 


 flaga i godło polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PRZEDSIĘWZIĘCIE „PREMIA NA HORYZONCIE 2”

STAŁOTLENKOWE OGNIWA PALIWOWE SOFC
I STAŁOTLENKOWE ELEKTROLIZERY SOE NOWEJ GENERACJI

DOFINANSOWANIE
220 953,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
1 325 721,23 zł

 

Celem projektu NewSOC jest znacząca poprawa wydajności, trwałości oraz konkurencyjności kosztowej stałotlenkowych ogniw (SOC) i stosów ogniw SOC w odniesieniu do najlepszych rozwiązań oraz osiągnieć będących przedmiotem aktualnego stanu techniki. Cel główny projektu ma być zrealizowany dzięki wdrożeniu jednego lub też kombinacji kliku rozwiązań z dwunastu innowacyjnych koncepcji z następującego zakresu:

  • optymalizacja strukturalna i innowacyjna architektury ogniwa SOC oparta na powszechnie dostępnych materiałach,
  • alternatywne materiały, które pozwalają przezwyciężyć nieodłączne wyzwania związane z powszechnie dostępnymi materiałami,
  • innowacyjna produkcja w celu zmniejszenia zapotrzebowania na krytyczne surowce i zmniejszenia wpływu na środowisko dzięki wyższej wydajności i żywotności ogniw SOC.

Nowoopracowane w ramach projektu NewSOC ogniwa oraz stosy ogniw SOC o powierzchni czynnej > 50 cm2 zostaną poddane walidacji w rzeczywistych warunkach pracy w ścisłej współpracy z przemysłem. W ten sposób ich poziom gotowości technologicznej (TRL) zostanie podniesiony z 2 na 4. W skład konsorcjum wchodzi sześciu głównych europejskich producentów ogniw SOC, których charakteryzuje szeroki wachlarz rozwiązań w zakresie ogniw SOC oraz strategii produktowych i rynkowych. Partnerzy branżowi pełnią wiodącą rolę w zagwarantowaniu ciągłości działań celem podniesienia poziomu TRL poza okres projektu do TRL równego 6. Projekt NewSOC umożliwi przeprowadzenie pełnej weryfikacji nowych materiałów, procesów wytwórczych i rozwiązań konstrukcyjnych z zakresu ogniw SOC oraz pozwoli ocenić ich wpływ na cykl życia oraz koszty produkcji.

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.