• Akronim:
  UPGRID
 • Konkurs:
  H2020-LCE-2014-3
 • Numer projektu:
  646531
 • Koordynator:
  IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.
 • Okres realizacji:
  2015-01-01 - 2017-12-31
 • Strona internetowa:

Partnerzy

 1. Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. (Iberdrola Distribución Eléctrica), Hiszpania
 2. EDO Distribuçao Energia, S.A., Portugalia
 3. Vattenfall Eldistribution AB, Szwecja
 4. Energa Operator, S.A. Polska
 5. Fundación Tecnalia Research and Innovation, Hiszpania
 6. Imperial College of Science, Technology and Medicine, Wielka Brytania
 7. Universidad Pontificia Comillas, Hiszpania
 8. INESC Porto – Instituto De Engenharia de Sistema e Computadores do Porto, Portugalia
 9. ZIV Metering Solutions, S.L., Hiszpania
 10. Withus Inovação E Tecnologia Lda., Portugalia
 11. Nos Comunicações, S.A., Portugalia
 12. Powel As, Norwegia
 13. Schneider Electric Industries, Sas, France
 14. Ige Energy Services (Uk) Ltd, Wielka Brytania
 15. Atende Spolka Akcyjna, Polska
 16. Politechnika Gdanska, Polska
 17. Instytut Energetyki, Polska
 18. Instituto Tecnológico De La Energía, ITE, Hiszpania
 19. Ente Vasco De La Energía, Hiszpania

Opis

UPGRID. Sprawdzone rozwiązania umożliwiające realizację aktywnego popytu i elastyczną integrację rozproszonej produkcji energii poprzez w pełni kontrolowaną sieć dystrybucyjną niskiego napięcia i średniego napięcia

Pomimo, że sieci wysokiego napięcia (WN) i średniego napięcia (SN) osiągnęły już duży stopień obserwowalności i sterowalności, to sieci niskiego napięcia (nn) są nadal zarządzane w sposób tradycyjny: brak wizualizacji stanu elementów składowych sieci, niewystarczająca znajomość układu połączeń, ręczne operacje sterownicze oraz niewielkie wsparcie dla brygad eksploatacyjnych.

Takie cechy sieci niskiego napięcia jak: struktura promieniowa, podatność na lokalne zakłócenia, brak rozdziału strat technicznych i handlowych, zróżnicowana i starzejąca się infrastruktura techniczna sieci , ograniczają modernizację infrastruktury sieci nn oraz integrację z systemami zdalnego sterowania nadzoru, w tym z automatyką źródeł wytwórczych instalowanych w sieci. Powoduje to trudności we wdrożeniu Smart Grid dla sieci niskiego napięcia oraz integracji zarządzania generacją rozproszoną i zarządzania popytem.

Dyrektywy dotyczące wdrożenia sieci SmartGrid stwarzają możliwość maksymalizacji korzyści osiąganych z rekomendowanych do wdrożenia funkcji związanych z wdrożeniem inteligentnych systemów pomiarowych (Smart Metering), poprzez opracowanie i integrację dodatkowej, innowacyjnej infrastruktury sieci i i technik informatyczno-komunikacyjnych (ICT- Information and communications technology), funkcji, usług i narzędzi polepszających jakość i wydajność działania sieci niskiego napięcia, torując drogę do osiągnięcia korzyści i szansy biznesowej dla zaangażowanych stron (operatorzy systemów dystrybucyjnych - OSD, klienci, sprzedawcy energii praz podmioty typu ESCO - Energy Saving Company).

Celem projektu jest opracowanie i demonstracja innowacyjnego rozwiązania (system sieci niskiego napięcia, funkcje, usługi i narzędzia) dla zaawansowanego sposobu prowadzenia ruchu sieci i eksploatacji sieci SN/nn w środowisku Smart Grid, poprawiając własności tej sieci z punktu widzenia generacji rozproszonej, systemu zarządzania dystrybucją (Advanced Distribution Management ADM), wsparcia dla odbiorcy i stworzenia możliwości dla działalności biznesowej.

Projekt polega na zbudowaniu 4 instalacji pilotażowych w Portugalii, Polsce, Hiszpanii, i Szwecji w zakresie: monitorowanie i sterowanie w sieci Smart Grid, zaawansowane zarządzanie siecią, integracja źródeł rozproszonych w systemie ADM wraz z zaangażowaniem odbiorców do uczestnictwa oszczędności kosztów energii. Zaproponowano w projekcie również prace zmierzające do maksymalizacji społecznoekonomicznego oddziaływania wyników projektu, szczególnie w zakresie aspektów rynkowych, możliwości biznesowych oraz społecznej świadomości korzyści ze Smart Gridu.

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.