You are here: Home / Publications / 2007

Publications

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
21

Kakietek S., Zaręba R., Pietrzyk M., Kowalski M., Hardy T.

Program DAWID jako przykład wykorzystania sieci neuronowych do ciągłej kontroli zagrożenia korozyjnego ekranów kotła

II Konferencja "Kontrla, Sterowanie i Automatyzacja Procesu Spalania w Kotłach Energetycznych", Szczyrk 2007, ISBN 978-83-922258-2-9
22

Komorowska I., Papliński P.

Oddziaływanie akustyczne stacji elektroenergetycznych na środowisko

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna: NIWE 2007 Szklarska Poręba-Piechowice, 12-15 czerwca 2007 r.
23

Lewtak R.

Numerical Simulation of Particulate Flows using the Multiphase Particle-In-Cell Method

International Conference "Numerical Analysis and Applied Mathematics, 2007, 343-346
24

Mackiewicz M.M., Mikulski J.L.

Wytrzymałość izolacji urządzeń sieci 110-400 kV w warunkach rzeczywistych narażeni piorunowych

Energetyka XII/2007, s. 67-70, poz. bibl. 13
25

Mikołajczyk J.

Hałas i zakłócenia radioelektryczne spowodowane ulotem elektrycznym linii przesyłowych 400 kV

Energetyka XII/2007, s. 75-77, poz. bibl. 6
26

Mikulski J.L., Mackiewicz M.M.

Dobór izolacji linii napowietrznych 400 kV przy przepięciach łączeniowych

Energetyka XII/2007, s. 77-80, poz. bibl. 9
27

Papliński P., Wańkowicz J.

Analizator parametrów prądów upływu ogranicznika typu AAPPU-02

Przegląd Elektrotechniczny nr 3/2007 (XI Sympozjum Problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych Wysokiego Napięcia - EUI'2007, Krynica 25-28.09.2007 r.
28

Papliński P., Wańkowicz J., Śmietanka H.

Diagnostyka ograniczników przepięć – doświadczenia z badań eksploatacyjnych

Przegląd Elektrotechniczny nr 3/2007 (XI Sympozjum Problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych Wysokiego Napięcia - EUI-'2007, Krynica 25-28.09.2007 r.
29

Ranachowski P., Rejmund F., Bertrand J.

Ocena odporności izolatorów z porcelany krystobalitowej rodzaju 112 na procesy degradacji starzeniowej.

Energetyka XII/2007, s. 102-105, poz. bibl. 6
30

Różycki St., Kubacki R., Papliński P.

Measurements of electromagnetic fields levels around 100 mobile phone base stations. Methodology and results

EHE’07 – 2nd International Conference on Electromagnetic Fields, Health and Environment Sep-tember 10-12.2007, Wrocław, Poland
31

Wiśniewski J., Anderson E., Karolak J.

Search for Network Parameters Preventing Ferroresonance Occurences

9-th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation, Barcelona, October 2007