You are here: Home / Publications / 2010

Publications

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
21

Gałka T.

Eksperymentalna ocena wpływu zakłóceń i sterowania na charakterystyki drganiowe maszyn wirnikowych

Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Sympozjum ‘Diagnostyka Maszyn’, Wisła, 08-13.03.2010 (edycja na CD-ROM)
22

Gałka T., Tabaszewski M.

An application of statistical symptoms in machine condition diagnostics

Mechanical Systems and Signal Processing 25 (2011), pp. 253-265
23

Glowacki B.A., Nuttall W.J.

Hydrogen as a fuel and as a coolant - from the superconductivity perspective

J. Energy Science 1 (1), 15-28 (2010)
24

Glowacki B.A., Tomov R., Chorowski M., Piotrowska-Hajnus A., Krauz M., Nowak R., Jewulski J.

Sustainable LH2 Energy Cycle

J. Energy Science 1 (1), 29—35 (2010)
25

Golec T., Antunes R., Jewulski J., Miller M., Kluczowski R., Krauz M., Krząstek K., Błesznowski M.

The Institute of Power Engineering Activity in the Solid Oxide Fuel Cell Technology

J. Fuel Cell Sci. Tech. 7, 011003-1 - 011003-5 (2010)
26

Golec T., Antunes R., Miller M., Kluczowski R., Krauz M., Krząstek K.

Geometrical optimization of double layer LSM/LSM-YSZ cathodes by electrochemical impedance spectroscopy

Journal of Fuel Cell Science and Technology, tom 7, (2010), str. 011011.1 - 011011.6
27

Golec T., Bocian P.

Charakterystyka procesu spalania w atmosferach modyfikowanych O2/CO2

Monografia "Nowe technologie spalania i oczyszczania spalin", wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010
28

Golec T., Ilmurzyńska J., Białobłocki K.

Termodynamiczne modelowanie wytwarzania gazu syntezowego z udziałem stałego nośnika tlenu

Monografia "Studium koncepcyjne wybranych technologii, perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla, osiągnięcia i kierunki badawczo-rozwojowe. Tom 1, Część 1 - Zgazowanie węgla." Zabrze 2010
29

Golec T., Lewtak R., Świątkowski B., Glot B.

Współspalanie bezpośrednie - ograniczenia w udziale BiOB

Monografia "Nowoczesne technologie pozyskiwania i energetycznego wykorzystania biomasy", wyd. Instytut Energetyki, Warszawa 2010
30

Golec T., Lewtak R., Świątkowski B., Glot B.

Współspalanie biomasy z węglem

Czysta Energia, 2010, Nr 9, 26--29
31

Golec T., Milewska A., Świątkowski B.

Metody obliczeniowe umożliwiające symulacje warunków spalania w modyfikowanych atmosferach gazowych

Monografia "Nowe technologie spalania i oczyszczania spalin", wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010
32

Golec T., Rakowski J.

Nowe technologie węglowe w energetyce

Konferencja "Współczesna Energetyka". Politechnika Lubelska
33

Golec T., Świątkowski B., Kuczyński P.

Palniki pyłowe do spalania biomasy

Monografia "Nowoczesne technologie pozyskiwania i energetycznego wykorzystania biomasy", wyd. Instytut Energetyki, Warszawa 2010
34

Golec T., Świątkowski B., Kuczyński P., Strug K.

Techniczne możliwości spalania tlenowego w kotle pyłowym

Monografia "Nowe technologie spalania i oczyszczania spalin", wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010
35

Jewulski J., Wierzbicki M., Zieleniak A.

Wykorzystanie gazu ze zgazowania BiOB w ogniwach paliwowych

Monografia, Nowoczesne Technologie Pozyskiwania i Wykorzystania Biomasy, (Instytut Energetyki, Warszawa, 2010, 320-335)
36

Korniluk w., Sajewicz D., Anderson E.

Probabilistic model of fibrillation currents created by superposition of two shocking currents with differents trequencies.

Archives of Electrical Engineering, vol. 59(1-2), 2010
37

Kuran Z., Skrodzki S., Kubiak G.

Badania jakościowe rejestratorów zakłóceń

Wiadomości Elektrotechniczne 09/2010, 39-43
38

Kuran Z., Wróblewska S.

Prace Instytutu Energetyki w dziedzinie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

Energetyka 2010/nr5
39

Lewtak R., Golec T.

Badania układów ze stopniowaniem powietrza i paliwa w strugach o zróżnicowanej koncentracji

Monografia "Nowe technologie spalania i oczyszczania spalin", wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010
40

Lewtak R., Szymczak J., Glot B., Grudzień A.

Analiza pracy kotła BB-1345 w celu określenia przyczyn żużlowania leja i wybuchów w odżużlaczu - część 1: badania skłonności węgla do żużlowania

Międzynarodowa XI Konferencja Kotłowa ICBT, Szczyrk, ISBN 978-83-927340-3-1, Tom 2, 103-119