You are here: Home / Publications / 2010

Publications

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
41

Lewtak R., Świątkowski B., Golec T.

Analiza pracy kotła BB-1345 w celu określenia przyczyn żużlowania leja i wybuchów w odżużlaczu - część 2: numeryczne modelowanie pracy kotła

Międzynarodowa XI Konferencja Kotłowa ICBT, Szczyrk, ISBN 978-83-927340-3-1, Tom 2, 121-136
42

Lizer M., Smolarczyk A.

Stanowisko dydaktyczne do badań zabezpieczeń od zwarć doziemnych dla sieci średniego napięcia

Wiadomości Elektrotechniczne nr 1/2010
43

Lizer M., Szweicer W.

Norma IEC 61850 – nowy standard komunikacyjny systemu sterowania i nadzoru stacji elektroenergetycznych

Konferencja AUTOMATION 2010, Warszawa, 23-26. 03. 2010. Materiały wydane w na płycie CD i opublikowane w „Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR” nr 2/2010)
44

Lizer M., Szweicer W., Wróblewska S.

Automatyka zabezpieczeniowa bloku w warunkach obniżenia napięcia systemu

Seminarium 2010 „Awarie w Systemach Elektroenergetycznych”, Konstancin-Jeziorna, 26-28 maja 2010
45

Lizer M., Szweicer W., Wróblewska S.

Niekonwencjonalne rozwiązania przekładników pomiarowych w ujęciu normy IEC 61850

Automatyka Elektroenergetyczna nr 1/2010
46

Mackiewicz M.M.

Narażenia przepięciowe stacji WN przy wyładowaniach piorunowych i przeskoku odwrotnym

Przegląd Elektrotechniczny, 11b 2010, poz. bibl. 10
47

Malesa K.

Analiza wpływu zmiany parametrów wytrzymałościowych na elementy konstrukcyjne węzłów technologicznych

Materiały konferencyjne PIRE Innowacje Remontowe i Modernizacje w Energetyce 2010
48

Mężyk D.

Zastosowanie endoskopii przemysłowej w procesie badań wizualnych jako metody diagnostyki obiektów przemysłowych

Dozór Techniczny nr 3 Warszawa 2010
49

Mikulski J.L., Mackiewicz M.M.

Ochrona odgromowa i koordynacja izolacji w stacjach 110-400 kV wg aktualnych badań i analiz Instytutu Energetyki

Sympozjum Komitetu Elektrotechniki PAN, Sekcja Wielkich Mocy i Wysokich Napięć, PSE-Operator, Warszawa, 29.06.2010, poz. bibl. 18
50

Mikulski J.L.

Propozycje zaleceń w zakresie uzupełniania wytycznych koordynacji izolacji i ochrony odgromowej urządzeń rozległych stacji 110-400 kV przy narażeniach piorunowych.

Przegląd Elektrotechniczny, 11b 2010, poz. bibl. 17
51

Mosiądz M., Tomov R. I., Hopkins S., C., Martin G., Hardeman D., Holzapfel B., Glowacki B.A.

Inkjet printing of Ce0.8Gd0.2O2 thin films on Ni-5%W flexible substrates.

J. Sol-Gel Sci. Techn. 54 (2), 154-164 (2010)
52

Papliński P., Wańkowicz J.

Pola magnetyczne niskiej częstotliwości w lokalach mieszkalnych pochodzące od wnętrzowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV

X Ogólnopolskie Sympozjum. Inżynieria Wysokich Napięć Poznań - Będlewo 7-9 czerw-ca 2010 r.
53

Przedmojska K.

Rozumieć, pamiętać i analizować wnioski z awarii

Automatyka Elektroenergetyczna 3/2010, 41-44
54

Rakowski J.

Inne sposoby dekarbonizacji procesu wytwarzania energii elektrycznej

Monografia "Obiegi cieplne nadkrytycznych bloków węglowych", wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010
55

Rakowski J.

Perspektywiczne możliwości ograniczania emisji CO2 z elektrowni weglowych

ENERGETYKA, 4, 2010
56

Rakowski J.

Tendencje rozwojowe w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy

Monografia "Nowoczesne technologie pozyskiwania i energetycznego wykorzystania biomasy", wyd. Instytut Energetyki, Warszawa 2010
57

Sławiński A.

Rola Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG i projektów europejskich w rozwoju działalności badawczej Instytutu Energetyki

Urządzenia dla Energetyki, 6/2010, str. 51
58

Sul P.

Obliczanie rozkładu pola elektrycznego w otoczeniu obiektów naziemnych w fazie poprzedzającej  główne wyładowanie piorunowe

Materiały VI Konferencji Naukowej „Modelowanie i Symulacja”, Kościelisko, czerwiec 2010
59

Szweicer W.

Wybrane zagadnienia związane z zabezpieczeniami ziemnozwarciowymi obwodów dolnego napięcia bloku generator-transformator

Automatyka Elektroenergetyczna nr 2/2010
60

Tomov R.I., Krauz M., Jewulski J., Hopkins S. C., Kluczowski R., Glowacka D. M., Glowacki B.A.

Direct ceramic inkjet printing of yttria-stabilized zirconia electrolyte layers for anode-supported solid oxide fuel cells

J. Power Sources 195 (21), 7160–7167 (2010)