You are here: Home / Publications / 2011

Publications

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
1

Anderson E., Jasiński E.

Krytyka artykułu „Propozycje zaleceń w zakresie wytycznych koordynacji izolacji i ochrony odgromowej urządzeń rozległych stacji 110.400 kV przy narażeniach piorunowych

Przegląd Elektrotechniczny nr 11b/2011
2

Anderson E., Karolak J, Wiśniewski J.

Wykorzystanie innowacyjnych technik łączeniowych w aspekcie kompensacji mocy biernej w krajowym systemie elektroenergetycznym

XVII Konferencja Energetyki - Innowacje przyszłością energetyki, TurboCare, Jachranka, 7-9.09. 06.2011
3

Anderson E., Karolak J., Wiśniewski J.

Ograniczanie przepięć w sieciach 6 kV

XI Konferencja - Przesył i Dystrybucja Energii Elektrycznej, PETROELTECH, Karpacz, 1-3. 06.2011
4

Babś A., Samotyjak T.

Monitorowanie i prognozowanie dopuszczalnego obciążenia linii napowietrznych 110 kV

elektro.info 2011, 7-8
5

Bartoszewicz-Burczy H.

Wspieranie zrównoważonego wykorzystania biomasy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Energetyka, Czerwiec 2011 r. ISSN 0013-7294
6

Bielecki J.

Metody oceny długotrwałej wytrzymałości izolatorów kompozytowych. Zagadnienia wybrane

Konferencja Promocyjna „Badania izolatorów kompozytowych”. Materiały konferencyjne ZPE ZAPEL S.A., Boguchwała, 31 marca 2011 r
7

Bielecki J., Wańkowicz J.

Life estimation for long rod composite insulators subjected to accelerating ageing by combined static and cyclic loading

IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, February 2011, Volume 18, Number 1, str. 106-113
8

Biernacki M., Przybysz J., Szydłowski M.

Napięcia wałowe w turbogeneratorach

XVII Konferencja Energetyki „Innowacje przyszłością energetyki” Jachranka 7÷9.09.2011 r., organizator: TurboCare Poland S.A. dawny Energoserwis S.A.– Lubliniec, str.10, rys. 8, tabl. 1 , poz. bibl. 6
9

Biernacki M., Szydłowski M.

Graniczne obciążenia turbogeneratorów i hydrogeneratorów

XVII Konferencja Energetyki „Innowacje przyszłością energetyki” Jachranka 7÷9.09.2011 r., organizator: TurboCare Poland S.A. dawny Energoserwis S.A.– Lubliniec, str.12, rys. 8, tabl. – , poz. bibl. 19.
10

Bytnar A.

Analiza zjawisk cieplnych i magnetycznych w częściach skrajnych stojana dużego turbogeneratora

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 92, 2011, Wyd. BOBR-ME KOMEL
11

Bytnar A., Krok R.

System diagnostyki online uszkodzeń termicznych stojana dużego turbogeneratora

Napędy i sterowanie nr 6, czerwiec 2011
12

Bytnar A., Sobczyk T.

Seminarium naukowo-techniczne :Turbogeneratory asynchronizowane

Wiadomości Elektrotechniczne Rok LXXIX nr 6 2011
13

Dytry H., Lizer M., Szweicer W., Wróblewska S., Głaz M.

Elektroenergetyczne zabezpieczenia bloków w krajowych elektrowniach reagują-ce na zakłócenia w sieci przesyłowej

XIV Ogólnopolska Konferencja Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce
14

Dytry H., Skrodzki S., Wróblewska S.

Analiza pracy zabezpieczeń na przykładzie węzła sieci 15 kV ze źródłami generacji rozproszonej

Seminarium 2011, Zabezpieczenia Sieci Średnich Napięć
15

Gałka T.

Influence of load and interference in vibration-based diagnostics of rotating machines

Advances and Applications in Mechanical Engineering and Technology, vol. 3, No. 1, 2011, pp. 1-19
16

Gałka T.

The ‘Old Man Syndrome’ in machine lifetime consumption assessment

Proceedings of the CM2011/MFPT2011 Conference, Cardiff, June 20-22, 2011, paper No. 108
17

Golec T., Ilmurzyńska J., Remiszewski K., Białobłocki K., Kowalska B.

ECO-Energetics – Biogas and Syngas Technologies, Legal Framework, Policy and Economics in Baltic See Region

ISBN 978-83-89762-35-1, S. 113-114
18

Gromada M., Świder J., Trawczyński J., Stępień M., Wierzbicki M.

Zastosowanie materiałów perowskitowych wykonanych metodą reakcji w fazie stałej do wytwarzania membran separujących tlen z powietrza

Proc. of VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Zakopane, Poland, (2011)
19

Jaworski M.

Porównanie wyników badania stanu naprężeń przewodów pary świeżej metodą Mathara i z wykorzystaniem efektu Barkhausena

Materiały konferencyjne Projektowanie i Innowacje w Remontach Energetycznych – PIRE –2011
20

Jovanovic R., Milewska A., Świątkowski B., Goanta A., Spliethoff H.

Numerical investigation of influence of homogeneous/heterogeneous ignition/combustion mechanisms on ignition point position during pulverized coal combustion in oxygen enriched and recycled flue gases atmosphere

International Journal of Heat and Mass Transfer 54 (2011) s. 921-931