Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Publikacje / 2011

Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
21

Jaworski M.

Porównanie wyników badania stanu naprężeń przewodów pary świeżej metodą Mathara i z wykorzystaniem efektu Barkhausena

Materiały konferencyjne Projektowanie i Innowacje w Remontach Energetycznych – PIRE –2011
22

Jovanovic R., Milewska A., Świątkowski B., Goanta A., Spliethoff H.

Numerical investigation of influence of homogeneous/heterogeneous ignition/combustion mechanisms on ignition point position during pulverized coal combustion in oxygen enriched and recycled flue gases atmosphere

International Journal of Heat and Mass Transfer 54 (2011) s. 921-931
23

Kisielewicz T., Fiamingo F., Mazzetti C., Krasowski D., Sul P., Kuca B.

Simulated and tested protection effects on electrical equipment terminals at overvoltages incoming through distant SPD

Energetics (IYCE), Proceedings of the 2011 3rd International Youth Conference on Energetics 2011, 7-9 July 2011, Leiria, Portugal
24

Kupecki J., Badyda K.

SOFC-based micro-CHP system as an example of efficient power generation unit

Arch. of Thermodynamics 32 (3), 33-43 (2011)
25

Kupecki J., Jewulski J., Badyda K.

Ocena i dobór technologii przygotowania paliwa dla kogeneracyjnego układu opartego na ogniwie paliwowym SOFC w energetyce rozproszonej

Rynek Ciepła - Materiały i Studia (Kaprint, Poland, 2011), ISBN 978-83-927680-7-4
26

Kupecki J., Jewulski J., Badyda K.

Selection of a fuel processing method for SOFC-based micro-CHP system

Rynek Energii 97 (6), 157-162 (2011)
27

Kuran Z., Pospisil J.

Zabezpieczenia sieci z odnawialnymi źródłami energii w polskiej i czeskiej energetyce

Automatyka Elektroenergetyczna 3/2011, 29-35
28

Kuran Z., Skrodzki S., Tomczak E.

Wpływ odnawialnych źródeł energii na  automatykę zabezpieczeniową w polskiej i czeskiej energetyce

Wiadomości Elektrotechniczne 07/2011, 23-29
29

Kuran Z., Skrodzki S., Tomczak E. 

Zabezpieczenia różnicowe w pracach rozwojowych Instytutu Energetyki

Wiadomości Elektrotechniczne 03/2011, 22-26
30

Kuran Z., Skrodzki S., Tomczak E.

Zabezpieczenia szyn i układy rezerwy wyłącznikowej w stacjach 110 kV/SN

Wiadomości Elektrotechniczne 09/2011, 21-24
31

Kuran Z., Skrodzki S., Wróblewska S., Dytry H.

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa (EAZ)

Rozdział 8. monografii Poradnik Inżyniera Elektryka, tom 3, WNT, 2011,
32

Mackiewicz M.M.

Nowy projekt modelu izolatora w programie EMTP – RV w badaniach udarowych

X Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna NAPOWIETRZNA IZOLACJA WYSOKONAPIĘCIOWA W ELEKTROENERGETYCE NIWE 2011 26.09 … 28.09.2011 Szklarska Poręba
33

Mężyk D.

Badania naprężeń w materiale długo eksploatowanych rurociągów jako miernik wytężenia materiału

Instytut Energetyki, Warszawa 2011
34

Mężyk D.

Możliwości zastosowania efektu Barkhausena jako metody badania naprężeń w rurociągach

XXII Forum Diagnostyki – Smardzewice 2011
35

Mężyk D.

Zapewnienie bezpiecznej eksploatacji rurociągów energetycznych - modernizacje istniejących instalacji rurociągowych

X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ELEKTROWNIE CIEPLNE – Bełchatów 2011
36

Mikulski J.L.

Problematyka wdrażania prac pod napięciem w krajowych sieciach wysokich napięć

X Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna NAPOWIETRZNA IZOLACJA WYSOKONAPIĘCIOWA W ELEKTROENERGETYCE NIWE 2011 26.09 … 28.09.2011 Szklarska Poręba
37

Milewska A., Hercog J., Świątkowski B.

Experimental and numerical investigations of devolatilisation and char oxidation in oxycombustion conditions

2nd Oxyfuel Combustion Conference, Yeppoon, Australia, 2011
38

Papliński P., Ranachowski P.

Badania powierzchniowe elementów wewnętrznych ograniczników przepięć

X Konferencja Naukowo-Techniczna „Napowietrzna Izolacja Wysokonapięciowa w Elektroenergetyce”– NIWE-2011, Szklarska Poręba 26 - 28 września 2011 r.
39

Papliński P., Śmietanka H.

Metrologia pól wolnozmiennych w środowisku ogólnie dostępnym dla ludności na podstawie obowiązujących przepisów i rozporządzeń

Warsztaty „Ochrona Przed PEM” Instytut Medycyny Pracy Łódź 2011, 8-10 października 2011 r.
40

Przybysz J., Szydłowski M.

Badanie stanu izolacji urządzeń elektrycznych średniego napięcia metodą on-line

XI Konferencja Przesył i dystrybucja energii elektrycznej, Karpacz 1-3.06.2011 r. Str. 17-25,Tabl. 1, Rys. 5. Główny organizator: PETROELTECH S.A., Współorganizatorzy: Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o., Elektromontaż Lublin Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agtel Sp. z o.o.