Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Publikacje / 2011

Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
41

Rudniak L., Milewska A., Molga E.

CFD simulations for safety of chemical reactors and storage tanks

Chemical Engineering and Technology, 34, (11), 2011, 1781-1789
42

Sławiński A.

Centrum Badań i Rozwoju Zrównoważonych Technologii Energetycznych SENERES

Urządzenia dla Energetyki, 3/2011, 64-65
43

Szweicer W., Lizer M.

Jak wpływa przyłączenie rozproszonych źródeł energii na działanie EAZ w sieci rozdzielczej

Automatyka Elektroenergetyczna, Nr 3/2011
44

Szweicer W., Lizer M.

Wpływ przyłączenia rozproszonego źródła energii na działanie EAZ w sieci rozdzielczej

Seminarium 2011 Zabezpieczenia Sieci Średnich Napięć
45

Szweicer W., Lizer M.

Wybrane zagadnienia dotyczące działania EAZ w sieciach z rozproszonymi źródłami energii

XI Konferencja Przesył i Dystrybucja Energii Elektrycznej
46

Szweicer W., Lizer M.

Wykorzystanie aplikacji baz danych do analizy zabezpieczeń sieci elektroenergetycznej

XIV Ogólnopolska Konferencja Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce
47

Śmietanka H., Papliński P., Wosiński St., Jurga J.

Właściwości ekranujące materiałów barierowych w zakresie pól wolnozmiennych

Warsztaty „Ochrona Przed PEM” Instytut Medycyny Pracy Łódź 2011, 8-10 października 2011 r.
48

Wańkowicz J., Papliński P., Połoczanin P., Wielonek A.

Pola magnetyczne w otoczeniu wielotorowych linii elektroenergetycznych przy różnych wartościach i kierunkach przepływu prądu

X Konferencja Naukowo-Techniczna „Napowietrzna Izolacja Wysokonapięciowa w Elektroenergetyce”– NIWE-2011, Szklarska Poręba 26 - 28 września 2011 r.
49

Wańkowicz J., Papliński P., Śmietanka H.

Metodyka pomiarów pól elektrycznych i magnetycznych niskiej częstotliwości w otoczeniu elektroenergetycznych linii wysokiego napięcia

X Konferencja Naukowo-Techniczna „Napowietrzna Izolacja Wysokonapięciowa w Elektroenergetyce”– NIWE-2011, Szklarska Poręba 26 - 28 września 2011 r.
50

Woliński K., Skrodzki S., Dąbrowski G.

Analiza działania zabezpieczeń różnicowych transformatorów 110 kV/ŚN 

Automatyka Elektroenergetyczna 1/2011, 23+28
51

Wróblewska S.

Automatyka i zabezpieczenia – Komitet Studiów B5

Energetyka, kwiecień 2011
52

Wróblewska S., Dytry H.

Poradnik inżyniera elektryka, tom 3, rozdz. 8: Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa

Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 2011
53

Wróblewska S.

International Guide on the Protection of Synchronous Generators

Working Group B5.04 2011, October 2011, Książka CIGRE nr 479
54

Wróblewska S.

Z obrad 43 Sesji Plenarnej Komitetu Studiów CIGRE B5 Zabezpieczenia i Automatyka

Automatyka Elektroenergetyczna, Nr 1/2011
55

Wróblewski S., Bytnar A., Pietrzak P.,

Projektowanie systemów diagnostyki wibracyjnej turbogeneratora

Wiadomości Elektrotechniczne LXXIX nr 11, 2011
56

Wróblewski S., Bytnar A., Pietrzak P.,

Wielokanałowy system pomiarowo-analityczny on-line do diagnostyki wibracyjnej turbogeneratora

Maszyny Elektryczne Nr 92, 2011, Wyd. BOBR-ME KOMEL
57

Wróblewski S., Bytnar A.,

Wybrane zagadnienia budowy systemu monitoringu i diagnostyki wibracyjnej turbogeneratorów

Przegląd Elektrotechniczny nr 9a, 2011