You are here: Home / Publications / 2014

Publications

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
21

Figiel P., Jaworska L., Czechowski K., Krząstek K., Cygan S.

Wpływ metody formowania Al2O3 na właściwości płytek skrawających

Mechanik, 2014, 8-9, 119-126
22

Głowacki F., Koseda H.

Oprogramowanie DigSilent Power Factory jako wsparcie techniczne w analizach dla prób systemowych

Wiadomości Elektrotechniczne, 2014, 9, 36-39
23

Głowacki F., Koseda H.

Próba systemowa uruchomienia bloku w EC2 Gdańsk i napędów potrzeb własnych EC Gdynia z EW Żarnowiec oraz podania napięcia do rozdzielni 220 kV Pątnów

Rozdział w książce "Blackout a krajowy system elektroenergetyczny", Ośrodek Wydawnictw Naukowych Poznań 2014, 91-107
24

Golec T.

Instalacja zgazowania KAJOT produkująca gaz o wysokiej wartości kalorycznej i wysokiej czystości

Nowa Energia, 2014, 1, 37, 125
25

Golec T., Świątkowski B., Kuczyński P., Cichowlas Ł.

Analiza możliwości współspalania podsuszonego węgla brunatnego w kotle BB-1150

Nowa Energia, 2014, 1, 37, 143
26

Golec T., Świątkowski B., Kuczyński P., Cichowlas Ł.

Spalanie podsuszonego węgla brunatnego (dz.VI.17). Analiza możliwości współspalania podsuszonego węgla brunatnego w kotle BB-1150

Rozdział w monografii "Suszenie węgla niskogatunkowego" pod red. H. Pawlak-Kruczek, Z. Pluteckiego, Wydawnictwo ”Nowa Energia”, Wrocław, Racibórz 2014
27

Gromada M., Trawczyński J., Wierzbicki M.

Metody membranowe frakcjonowania powietrza

Rozdział w monografii "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2, Produkcja tlenu na potrzeby spalania tlenowego", red. nauk. Nowak W., Chorowski, M., Czakiert T., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014, 74-111, ISBN 978-83-7193-629-6, ISSN 0860-5017
28

Habrat W., Wdowik R., Porzycki J., Świder J.

Określenie granicznych wartości porowatości pozornej ceramiki korundowej i cyrkonowej w stanie białym dla potrzeb obróbki ściernicami z mikrokrystalicznego korundu spiekanego

Mechanik, 2014, 9, 143-146
29

Hanley E., Glowacki B.A.

Vanadium Redox Flow Batteries versus Hydrogen Storage Using System Dynamics Simulation

2014 - Sustainable Industrial Processing Summit/Shechtman International Symposium, Volume 4: Recycling, Secondary Battery, 4, 395-418
30

Homa M., Sobczak N., Korpała B., Bruzda G., Ciecińska M, Krauz M., Gazda A., Stygar M., Brylewski T., Rękas M

Właściwości termofizyczne szkła barowego borokrzemianowego przeznaczonego na uszczelnienia w ogniwach paliwowych IT-SOFC

Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials, 66, Nr: 3, 253-258
31

Hopkins S.C., Joseph D., Mitchell-Williams T.B., Calleja A., Vlad V. R., Vilardell M., Ricart S., Granados X., Puig T., Obradors X., Usoskin A., Falter M., Baecker M. Glowacki B.A.

Inkjet printing of multifilamentary YBa2Cu3O7 for low AC loss coated conductors

Journal of Physics, Conference Series, 2014, 507, 22010
32

Ilmurzyńska J., Siedlecki M.

Zgazowanie BiOB w instalacji pilotowej 800 kW – aspekty techniczne i procesowe

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.2" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 249-273
33

Jakubiak A., Białobłocki K.

Proces zgazowania biomasy jako źródło paliwa dla ogniw paliwowych SOFC

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.2" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 291-310
34

Jewulski J., Kupecki J., Błesznowski M.

Postępy w rozwoju układów mikro-CHP z ogniwami paliwowymi

Instal, 2014, 1, 11-15
35

Jewulski J., Skrzypkiewicz M., Struzik M., Lubarska-Radziejewska I.

Lignite as a fuel for direct carbon fuel cell system

International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 36, 21778-21785
36

Jewulski J., Zieleniak A., Stępień M., Skrzypkiewicz M., Wierzbicki M., Błesznowski M., Rychlik M., Nentwig Ch.

Badania układu stosu tlenkowych ogniw paliwowych SOFC sprzężonego z reaktorem zgazowania biomasy

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.2" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 311-333
37

Karczewski J.

Koordynacja obciążenia kotła i turbiny bloku energetycznego. Układ z wiodącą turbiną

Cykl artykułów na stronie internetowej Energetyka i Przemysł Online. Inżynieria w praktyce, 2014
38

Karczewski J.

Przetwarzanie biomasy

Rozdział w monografii "Determinanty rozwoju odnawialnych źródeł energii" pod red. E. Kochańskiej, CBI Pro-Akademia, Łódź 2014, 63-82
39

Karczewski J.

Transfer wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych na przykładzie wybranych, innowacyjnych rozwiązań
wdrożonych w energetyce

Acta Innovations, 2014, 12, 62-70.
40

Karczewski J., Pawlak M.

New structure of governor electrohydraulic power which meets the requirements of the implemented lfc-system

Acta Energetica, 2014, 1/18, 126-135