You are here: Home / Publications / 2014

Publications

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
41

Karczewski J., Pawlak M.

Weryfikacja poprawności działania elektrohydraulicznego regulatora mocy turbiny kondensacyjnej, biorącej udział w regulacji systemu elektroenergetycznego

Wiadomości Elektrotechniczne, 2014, 1, 34-37
42

Karczewski, J.  Szuman, P.  Wąsik, P. 

Sterowanie serwomotorów zaworów regulacyjnych turbiny za pomocą elektrohydraulicznego regulatora mocy czynnej

Wiadomości Elektrotechniczne, 2014, 11, 46-49
43

Karolak J., Przybysz J., Wróblewska S., Berger P.

Awaria wyłącznika przyczyną uszkodzenia generatora dużej mocy

Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 1, 242-244.
44

Kiszło S.

Rozłączniki wysokonapięciowe do 24 kV – analiza konstrukcji i parametrów technicznych w świetle aktów normatywnych, prowadzonych prób i badań, kondensacyjnej, biorącej udział w regulacji systemu elektroenergetycznego

Wiadomości Elektrotechniczne, 2014, 5, 46-48
45

Kiszło S., Stasiewicz K.

Akumulatory i superkondensatory w układzie zasilania napędów łączników średniego napięcia

Urządzenia dla energetyki, 2014, 7, 24-26.
46

Kiszło S., Stasiewicz K.

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników SN

Elektro Info, 2014, 9, 60-61
47

Kluczowski R., Krauz, M., Kawalec M., Ouweltjes J.P.

Near net shape manufacturing of planar anode supported solid oxide fuel cells by using ceramic injection molding and screen printing

Journal of Power Sources, 2014, 268, 5, 752–757
48

Kołodziej D., Klucznik J.

Usage of wind farms in voltage and reactive power control based on the example of Dunowo substation

Acta Energetica, 2014, 1, 59-66
49

Korpikiewicz J., Bronk L., Magulski R.

Power demand forecasting methodology as a tool for planning and development of the distibution networks

ActaEnergetica, 2014, 2, 19, 53-57
50

Korpikiewicz J., Bronk L., Pakulski T.

Capabilities deliver control services provided by decentralized energy generation

ActaEnergetica, 2014, 2, 19, 70-74
51

Korpikiewicz J., Bronk L., Pakulski T.

Methodology of using ancillary services provided by distributed generation for planning and development MV network processes

ActaEnergetica, 2014, 2,19, 61-65
52

Krucki A., Pilarski S.

Analiza i porównanie wyników badań automatycznych kotłów grzewczych na paliwa stałe wyposażonych w palniki retortowe z wymaganiami normy PN-EN 303-5:2012

INSTAL, 2014, 10, 21-29
53

Kruk A., Stygar M., Krauz M., Homa M., Adamczyk A., Kucza W., Rutkowski P., Bobruk M., Gil A., Brylewski T

Mikrostruktura oraz właściwości elektryczne warstwy o strukturze spinelu na wybranych wysokochromowych stalach ferrytycznych

Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials, 66, Nr: 3, 235-244
54

Kuczyński P., Białecki R.

Monte Carlo Ray Tracing method on ortho-Cartesian meshes in radiation heat transfer modeling

Nowa Energia, 2014, 1, 37, 107
55

Kuczyński P., Białecki R.

Radiation heat transfer model using Monte Carlo ray tracing method on hierarchical ortho-Cartesian meshes and non-uniform rational basis spline surfaces for description of boundaries

Archives of Thermodynamics, 2014, 35, 2, 65-92.
56

Kupecki J.

Modeling platform for a micro-CHP system with SOFC operating under load changes

Applied Mechanics and Materials, 2014, 607, 205-208
57

Kuran Z.

Badanie zabezpieczeń różnicowych transformatorów w eksploatacji

Wiadomości Elektrotechniczne, 2014, 82, 3, 26--31
58

Kuran Z., Lizer M., Krzęcio M.,

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny iZAZ - rozwiązania zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora

Wiadomości Elektroenergetyczne, 2014, 82, 9, 52-58
59

Kwiatkowski K., Bajer K., Celińska A., Dudyński M., Korotko J., Sosnowska M.

Pyrolysis and gasification of a thermally thick wood particle – Effect of fragmentation

Fuel, Vol. 132, 15 September 2014, 125-134.
60

Lewandowski M., Lizer M., Wróblewska S.

Zabezpieczenia bloku z dwoma wyłącznikami mocy w obwodach górnego napięcia

Seminarium KAE "Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa w Elektrowniach Cieplnych", 2014,