You are here: Home / Publications / 2014

Publications

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
61

Lewtak R.

Matematyczne i numeryczne modelowanie procesu spalania pojedynczej cząstki biomasy

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.1" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 118-132
62

Lewtak R., Hercog J.

Coal char kinetics of oxidation and gasification reactions

Rozdział w monografii "Aktualne Zagadnienia Energetyki" pod red. K. Wójsa, P. Szulca, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014, 203-210, 978-83-7493-873-0
63

Lewtak R., Milewska A.

On the oxygen-enriched combustion of a single coal char particle

Rozdział w monografii „Aktualne Zagadnienia Energetyki” pod red. K. Wójsa, P. Szulca, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014, 211-220, 978-83-7493-873-0
64

Lubośny W., Lubośny Z.

Uzupełnienie klasycznego modelu matematycznego generatora synchronicznego

Rozdział w książce "Blackout a krajowy system elektroenergetyczny", Ośrodek Wydawnictw Naukowych Poznań 2014, 1, 277-288
65

Marek E., Jagiełło K.

Badania procesu spalania pojedynczego ziarna biomasy

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.1" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 93-116
66

Marek E., Świątkowski B.

Experimental studies of single particle combustion in air and different oxy-fuel atmospheres

Applied Thermal Engineering, 2014, 66, 1-2, 35-42, doi:10.1016/j.applthermaleng.2014.01.070
67

Marek E., Świątkowski B.

Spalanie pojedynczego ziarna węglowego w modyfikowanych atmosferach gazowych

Nowa Energia, 2014, 1, 37, 148
68

Mężyk D.

Eksploatacyjne uwarunkowania bezpiecznej pracy rurociągów pary

Energetyka, 2014, 445-450
69

Mężyk D., Jaworski M.

Diagnozowanie stanu naprężeń w ementach konstrukcyjnych rurociągów za pomocą efektu Barkhausena

Energetyka, 2014, 8, 442-445
70

Mężyk D.

Magnetyczna ocena naprężeń w instalacjach rurociągowych z wykorzystaniem efektu Barkhausena

Przegląd Spawalnictwa, 2014, 5, 17-22
71

Mikulski J.L.,

Współczesne wymagania i badania przewodów OPGW

Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 10, 141-143
72

Milewska A.

Modelowanie zgazowania biomasy

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.2" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 217-248
73

Milewska A., Kuczyński P., Kuczmierczyk P.

Modelowanie numeryczne palników do spalania rozdrobnionej biomasy

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.2" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 173-193
74

Nadaczny J., Zubielik P.

Pomiary wyładowań niezupełnych w izolacji uzwojeń stojana  generatora w trybie on-line i off-line

Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 90, 10, 160-163
75

Nehring G.

Opracowanie metod przygotowania BiOB do konwersji termicznej

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.1" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 29-68
76

Papliński P., Śmietanka H.

Metrologia  pól elektromagnetycznych na stacjach wysokich napięć w ujęciu prawnym i technicznym

Urządzenia dla energetyki, 2014, 4, 2-3
77

Papliński P., Śmietanka H.

Metrologia pól elektromagnetycznych na stacjach elektroenergetycznych wysokich napięć w ujęciu prawnym i technicznym

Urządzenia dla energetyki, 2014, 8, 34-36
78

Papliński P., Wańkowicz J.

Niestandardowe metody badań ograniczników przepięć w eksploatacji

Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 10, 118-120
79

Parczewski Z.

Efektywność energetyczna w wybranych krajach UE, USA oraz w Polsce (trendy zmian, mechanizmy i instrumenty polityki)

Wydawnictwo Instytutu Energetyki, Warszawa 2014
80

Patel A, Glowacki B.A.

Optimisation of composite superconducting bulks made from (RE)BCO coated conductor stacks using pulsed field magnetization modeling

Journal of Physics, Conference Series, 2014, 507, 22024