You are here: Home / Publications / 2014

Publications

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
81

Połoczanin P., Papliński P., Śmietanka H.

Wybrane aspekty oddziaływania farm wiatrowych na środowisko

Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 10, 50-52
82

Siedlecki M., Baran A.

Układy zgazowania BiOB dla kompleksów agroenergetycznych

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.2" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 195-216
83

Sławiński A., Świercz A.

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy Raport Roczny 2013

Wydawnictwo Instytutu Energetyki, Warszawa 2014
84

Sobczak B., Rink R., Głaz M.

Application of load compensation in voltage controllers of large generators in the polish power grid

Acta Energetica, 2014, 1/18, 152-159
85

Sobczak B., Rink R., Kuczyński R., Trębski R.

Fast-valving of large steam turbine units as a means of power system security enhancement

ActaEnergetica, 2014, 1/18, 166-171
86

Sul P., Owsiński M., Wierzbicki J.

Nowoczesne stanowisko do prób napięciowych i badania wyładowań niezupełnych w materiałach elektroizolacyjnych w Instytucie Energetyki w Warszawie

Urządzenia dla Energetyki, 2014, 7, 20-22
87

Szweicer W.

Wybrane zagadnienia związane z elektroenergetyczną automatyką zabezpieczeniową bloków wielkiej mocy

XVII Ogólnopolska Konferencja 2014 "Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce"
88

Świątkowski B.

Palniki Instytutu Energetyki do spalania BiOB

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.1" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 147-172
89

Tsaneva V.N., Kwapinski W., Teng X., Glowacki B.A.

Assessment of the structural evolution of carbons from microwave plasma natural gas reforming and biomass pyrolysis using Raman spectroscopy

Carbon, 2014, 80, 617-628
90

Wańkowicz J.

Mechanism of sudden flashover on composite insulator surface with non-uniformly distributed wettability and pollution

Przegląd Elektrotechniczny 2014, 5, 240-246
91

Wiśniewski J., Anderson E., Karolak J.

Sensitivity of Power Station Auxiliary Network to the Possibility of Ferroresonance Occurrence

Acta Energetica, 2014, 4, 21, 171-177
92

Woźniak M., Glowacki B.A.

Electromagnetic densification of MgB2/Cu wires

Superconductor Science and Technology, 2014, 27, 3, 35008
93

Wróblewska S., Lizer M.

Wpływ kołysań mocy na pracę zabezpieczeń odległościowych bloku na przykładzie zakłócenia w stacji przyelektrownianej

Acta Energetica, 2014, 1, 83-93