Informacja ogólna

Do zadań Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych, należy prowadzenie prac naukowych, rozwojowych, projektowych, usługowych, wdrożeniowych i kontrolnych w energetyce i związanych z nią działach gospodarki, a w szczególności w zakresie:

  • stałotlenkowych ogniw paliwowych,
  • wysokotemperaturowej elektrolizy,
  • rozwiązań z zakresu power-to-gas/power-to-liquid,
  • systemów sekwestracji i zagospodarowania CO2,
  • wytwarzania energii z paliw stałych, ciekłych i gazowych w procesach elektrochemicznych,
  • membran ceramicznych do separacji tlenu,magazynowania energii elektrycznej, ciepła oraz w innych formach,
  • obliczeń numerycznych i symulacji komputerowej procesów elektrochemicznych i chemicznych oraz instalacji energetycznych,
  • projektowania i budowy układów energetycznych,
  • doradztwa technicznego z zakresu nowych technik energetycznych.

Kierownikiem Zakładu jest dr inż. Jakub Kupecki.