Informacja ogólna

Laboratorium Maszyn Elektrycznych prowadzi prace badawcze i analizy związane z dużymi generatorami synchronicznymi energii elektrycznej, pomiary i analizy drgań i hałasu oraz badania jakości energii elektrycznej.

Laboratorium wykonuje:

  • badania eksploatacyjne i diagnostyczne maszyn elektrycznych - w szczególności badania akustyczne i wibracyjne (wibroakustyczne) oraz cieplne dużych generatorów energetycznych,
  • nadzór nad wykonywaniem nowych i modernizacją istniejących generatorów synchronicznych,
  • badania, pomiary i próby odbiorcze maszyn elektrycznych,
  • badania poawaryjne generatorów i elementów z nimi współpracujących,
  • pomiary i analizy parametrów jakościowych energii elektrycznej, głównie w sieciach nN i SN,
  • pomiary wyładowań niezupełnych on-line.

Laboratorium wyposażone jest w specjalistyczną aparaturę przeznaczoną do pomiarów i rejestracji parametrów elektrycznych, akustycznych i wibracyjnych. Dysponuje również specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym przeznaczonym do wykonywania różnego rodzaju analiz pomiarowych i diagnostycznych.

Laboratorium jest przygotowane do wykonywania badań eksploatacyjnych oraz diagnostycznych dużych maszyn elektrycznych i urządzeń przemysłowych, badań jakości energii m. in. odkształceń napięć i prądów w sieciach energetycznych oraz w sieciach wewnętrznych elektrowni i zakładów przemysłowych.

Większość prac wykonywanych przez pracowników Laboratorium prowadzona jest na obiektach energetycznych (elektrownie, zakłady energetyczne) i przemysłowych. Zarejestrowane podczas badań parametry są następnie analizowane w Laboratorium przy pomocy specjalistycznych systemów pomiarowo-badawczych wyposażonych w wysokiej klasy aparaturę kalibracyjną oraz urządzenia i przyrządy pomocnicze.

Zespół Laboratorium stanowi grupa pracowników z wieloletnim doświadczeniem pomiarowo-badawczym i diagnostycznym.

Kierownikiem Laboratorium jest mgr inż. Marcin Biernacki.