Jesteś tutaj: Badania naukowe / Indywidualne strony pracowników / Marcin Błesznowski

Marcin Błesznowski

Dr inż. Marcin Błesznowski

Stanowisko: adiunkt
Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych
Tel.: +48 797 905 148
Adres: 02-981 Warszawa ul. Augustówka 36
Email: marcin.blesznowski@ien.com.pl

 

 


Działalność badawczo-rozwojowa

 • zastosowanie narzędzi i modeli numerycznych na potrzeby analizy i optymalizacji konstrukcji energetycznych
 • walidacja modeli numerycznych
 • prowadzenie testów pojedynczych ogniw, krótkich stosów (< 0,3 kW) oraz stosów pełnej mocy (> 0,7 kW)
 • analiza wpływu zanieczyszczeń na pracę, osiągi i żywotność ogniw paliwowych SOFC
 • instalacje wykorzystujące paliwa gazowe i stałe

Działalność organizacyjna

Mgr inż. Marcin Błesznowski reprezentuje Instytut Energetyki w stowarzyszeniu EERA zrzeszającym ośrodki naukowe działające w ramach Wspólnej Inicjatywy Ogniw Paliwowych i Wodoru (Fuel Cell and Hydrogen Joint Programme). Dodatkowo jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych.

Projekty naukowe

 • Projekt NewSOFC (INNOCHEM NCBR) New designs, materials and manufacturing technologies of advanced solid oxide fuel cells (2016-2019)
 • Projekt BALANCE (H2020) Increasing penetration of renewable power, alternative fuels and grid flexibility by cross-vector electrochemical processes (2016-2019)
 • Projekt Rozwój komponentów układu energetycznego z tlenkowymi stosami ogniw paliwowych – praca statutowa (2016)
 • Projekt ONSITE (EU 7FP) Operation of a Novel SOFC-battery Integrated hybrid for Telecommunication Energy systems (2012-2017)
 • Projekt Strategiczny NCBR Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolnych i innych (2010-2015)
 • Projekt SENERES (EU 7FP) Sustainable Energy Research and Development Centre
 • Projekt Kluczowy MNiSW POIG-1.1.2 Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii (2008-2014)
 • Projekt DEMOYS (EU 7FP) Dense membranes for efficient oxygen and hydrogen separation (2010-2014)
 • Projekt FC-EuroGrid (EU 7FP) Evaluating the Performance of Fuel Cells in European Energy Supply Grids (2010-2012)

Inne doświadczenia i dziedziny zainteresowań:

 • instalacje demonstracyjne
 • optymalizacja/modernizacja kotłów energetycznych
 • optymalizacja/modernizacja palników na paliwo stałe i gazowe

Publikacje (wybrane)

Współautor rozdziału 3 pt. Konstrukcja stosów ogniw  paliwowych SOFC, w monografii pt. Zagadnienia modelowania, konstrukcji i badań eksploatacyjnych układu mikro-kogeneracyjnego z ceramicznymi ogniwami paliwowymi (SOFC), pod redakcją naukową Tomasza Golca (Warszawa 2015) ISBN 978-83-7789-394-4 str. 35-56

Kowalik, P., Antoniak-Jurak, K., Błesznowski, M., Herrera, M.C., Larrubia, M.A.,  Alemany, L.J., Pieta, I.S., Biofuel steam reforming catalyst for fuel cell application, Catalyst Today, Volume 254, (2015) pp. 129-134

Jewulski J., Zieleniak A., Stępień M., Skrzypkiewicz M., Wierzbicki M., Błesznowski M., Rychlik M., Nentwig Ch., Badania układu stosu tlenkowych ogniw paliwowych SOFC sprzężonego z reaktorem zgazowania biomasy, Monografia pt. Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie pod redakcją naukową Tomasza Golca (Warszawa 2014), ISBN 978-83-7789-270-1, str. 311-333

Jewulski J., Kupecki J., Błesznowski M., Progress in development of micro-CHP systems with fuel cells [in] Energetyka Gazowa (Bartela L., Kalina J., Kotowicz J., Skorek J., eds.), ISBN: 978-83-927340-7-9, pp. 409-418

Błesznowski M., Jewulski J., Zieleniak A., Determination of H2S and HCl concentration limits in the fuel for anode supported SOFC operation, Central European Journal of Chemistry, Volume 11, Issue 6, (2013) pp. 960-967

Sieniutycz S., Błesznowski M., Zieleniak A., Jewulski J., Power generation in thermochemical and electrochemical systems – A thermodynamic theory, International Journal of Heat and Mass Transfer, nr. 15-16, tom 55, (2012), pp. 3984–3994.

Golec T., Antunes R., Jewulski J., Miller M., Kluczowski R., Krauz M., Krząstek K., Błesznowski M., The Institute of Power Engineering Activity in the Solid Oxide Fuel Cells Technology, Journal of Fuel Cell Science and Technology, Vol. 7, (2010), pp. 011003-1 ÷ 011003-5

Golec T., Błesznowski M., Możliwości Powstania Gospodarki Wodorowej i Perspektywy jej Rozwoju, Energetyka, nr. 7, (2009), str. 459-467

Golec T., Błesznowski M., Jewulski J., Krząstek K., Prace badawcze Instytutu Energetyki w obszarze wysokotemperaturowych ogniw paliwowych i energetyki, Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, nr. 3, (2008), str. 55

Patenty i zgłoszenia patentowe

Świątkowski B., Remiszewski K., Golec T., Błesznowski M., Patent RP Patent P.211944 Palnik kotła energetycznego do spalania rozdrobnionej biomasy (2012)