Jesteś tutaj: Badania naukowe / Indywidualne strony pracowników / Marek Skrzypkiewicz

Marek Skrzypkiewicz

Mgr inż. Marek Skrzypkiewicz

Stanowisko: Asystent
Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych
Tel.: +48 797 905 435
Adres: 02-981 Warszawa ul. Augustówka 36
Email: marek.skrzypkiewicz@ien.com.pl

  


Działalność badawczo-rozwojowa

 • Stałotlenkowe ogniwa paliwowe SOFC - Opracowywanie i badanie nowych rozwiązań technologicznych,
 • Stosy SOFC – Opracowanie i badanie nowych rozwiązań technologicznych,
 • Układy SOFC – badanie, strojenie,
 • Węglowe Ogniwa Paliwowe – Zasilanie ogniw SOFC paliwem stałym,
 • Badania elektrochemiczne ogniw paliwowych.

Działalność organizacyjna

Marek Skrzypkiewicz reprezentuje Instytut Energetyki w zespole technicznym Konsorcjum Węglowe Ogniwa Paliwowe (WOP).

Projekty naukowe

 • Projekt NewSOFC (INNOCHEM NCBR) New designs, materials and manufacturing technologies of advanced solid oxide fuel cells (2016-2019)
 • Projekt DEMOYS (EU 7FP) Dense membranes for efficient oxygen and hydrogen separation (2010-2014).
 • Projekt SENERES (EU 7FP) Sustainable Energy Research and Development Centre (2011-2014).
 • Projekty statutowe:
  • COP/17/STAT/2011. Wysokosprawne, wielopaliwowe układy energetyczne z tlenkowymi stosami ogniw paliwowych (2011).
  • COP/21/STAT/2012. Wysokosprawne, wielopaliwowe układy energetyczne z tlenkowymi stosami ogniw paliwowych. Badania reaktywności węgli pylistych jako paliwa w węglowych ogniwach paliwowych (2012).
  • COP/23/STAT/2013. Wysokosprawne, wielopaliwowe układy energetyczne z tlenkowymi stosami ogniw paliwowych. Badania reaktywności paliwa węglowego w węglowych ogniwach paliwowych z wykorzystaniem katalizatorów (2013).
  • CPC/11/STAT/2016. Badania kinetyki reakcji elektrodowych w węglowych ogniwach paliwowych (2016).
 • Realizacja prac badawczych dla Konsorcjum Węglowe Ogniwa Paliwowe (2011-2015).
 • Projekt kluczowy MNiSW Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii - Badania układu SOFC o mocy elektrycznej 2,5-10 kW sprzężonego z reaktorem zgazowania 10-30 kW (2008-2014).
 • Program strategiczny NCBiR, Zaawansowane technologie pozyskiwania energii - Opracowanie  technologii spalania dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Synteza materiałów perowskitowych, wytwarzanie z nich membran tlenowych oraz wykonanie badań uzyskanych membran (2010-2015).
 • Program Strategiczny NCBiR, Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarznia paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych - Projekt wykonawczy, konstrukcja i badania układu sprzężonej generacji energii elektrycznej i ciepła na bazie ogniwa paliwowego (2010-2015).

Inne doświadczenia i dziedziny zainteresowań:

 • Eksperymenty wysokotemperaturowe (700 - 1000°C),
 • Wytrzymałość konstrukcji,
 • Baterie litowo-jonowe (Li-ion),
 • Pojazdy elektryczne.

Publikacje (wybrane)

Antunes R., Skrzypkiewicz M., Chronoamperometric investigations of electro-oxidation of lignite in direct carbon bed solid oxide fuel cell, International Journal of Hydrogen Energy 2015, vol. 40, pp. 4357-4369.

Dudek M., Skrzypkiewicz M., Moskała N., Grzywacz P., Sitarz M., Lubarska-Radziejewska I., The impact of physicochemical properties of coal on direct carbon solid oxide fuel cells, International Journal of Hydrogen Energy, 2016, vol. 41, pp. 18872-18883.

Dudek M., Tomczyk P., Socha R., Skrzypkiewicz M. Jewulski J., Biomass Fuels for Direct Carbon Fuel Cell with Solid Oxide Electrolyte. International Journal of Electrochemical Science 2013, vol. 8, pp. 3229-3253.

Jewulski J., Skrzypkiewicz M., Direct carbon fuel cells based on solid oxide electrolyte technology, Przegląd Elektrotechniczny 2013, 7, pp. 268-270.

Jewulski J., Skrzypkiewicz M., Struzik M., Lubarska-Radziejewska I., Lignite as a fuel for direct carbon fuel cell system, International Journal of Hydrogen Energy 2014, vol. 39, pp. 21778-21785.

Jewulski J., Zieleniak A., Stępień M., Skrzypkiewicz M., Wierzbicki M., Błesznowski M., Rychlik M., Nentwig C. Badania układu stosu tlenkowych ogniw paliwowych SOFC sprzężonego z reaktorem zgazowania biomasy, rozdział w monografii „Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie”, Praca zbiorowa pod red. Naukową Tomasza Golca, wydawnictwo ITE-PIB, Warszawa 2014.

Kupecki J., Skrzypkiewicz M., Wierzbicki M., Stepien M., Experimental and numerical analysis of a serial connection of two SOFC stacks in a micro-CHP system fed by biogas, International Journal of Hydrogen Energy (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2016.07.222

Skrzypkiewicz M., Jewulski J., Lubarska-Radziejewska I., The effect of Fe2O3 catalyst on direct carbon fuel cell performance, International Journal of Hydrogen Energy 2015, vol. 40, pp. 13090-13098.

Wierzbicki M., Skrzypkiewicz M., Zieleniak A., Badania eksploatacyjne układu µ-CHP, rozdział w monografii „Zagadnienia modelowania, konstrukcji i badań eksploatacyjnych układu mikro-kogeneracyjnego z ceramicznymi ogniwami paliwowymi (SOFC)”, praca zbiorowa pod redakcją Tomasza Golca, Warszawa 2015.

Patenty i zgłoszenia patentowe

Jewulski J., Skrzypkiewicz M., Obrębowski S., Patent RP P.405205 Sposób i układ elektrochemicznej generacji energii elektrycznej w stosach stałotlenkowych zasilanych zwłaszcza paliwem węglowym (2015)

Jewulski J., Skrzypkiewicz M., Obrębowski S., Patent RP P.405206 Stos węglowych ogniw paliwowych (2015)