Instytut Energetyki - Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko

kierownik biura projektowego

Wynagrodzenie: 9-11 tys. brutto zależnie od doświadczenia

Termin składania aplikacji: 15.11.2023

Zakres obowiązków:

 • kierowanie pracami biura projektowego, zarządzanie zespołem
 • przygotowanie rocznych i końcowych rozliczeń projektów
 • nadzór nad bieżącą obsługą projektów od strony administracyjno-finansowej, w tym opisywaniem faktur, przygotowywanie pism, procedur zakupowych, wniosków o płatność, harmonogramów płatności, itp.
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów projektowych oraz gromadzeniem i archiwizacją dokumentacji projektowej (oprócz dokumentacji merytorycznej)
 • nadzór nad przygotowaniem dokumentacji do kontroli i audytów
 • nadzór nad monitorowaniem dostępności środków finansowych na projekty B+R+I
 • przygotowywanie raportów i zestawień
 • przygotowywanie propozycji procedur i regulaminów dotyczących realizacji projektów
 • udzielanie i nadzór nad udzielaniem przez podległych pracowników informacji/konsultacji w zakresie:

- formalno-finansowych aspektów realizacji projektów

- możliwości i zasad pozyskania funduszy w drodze konkursowej

- przygotowania wniosków projektowych

 • przekazywanie wiedzy i organizacja szkoleń
 • udział w spotkaniach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach dotyczących w/w zakresu
 • monitorowanie polityki naukowej państwa
 • współpraca z instytucjami finansującymi
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi IEn

 

Nasze oczekiwania:

 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy związanej z zarządzaniem projektami B+R i inwestycyjnymi współfinansowanymi ze środków krajowych i unijnych, w tym:

- znajomość programów POIR, RPO WM, FENG, FEnIKS, FEM, Horyzont 2020, Horyzont Europa, programów krajowych NCBR, programów NCN i NFOŚiGW, MEiN, FNP

- doświadczenie w rozliczaniu projektów metodą kasową i memoriałową

- znajomość procedur zakupowych, w tym PZP

- doświadczenie w sporządzaniu wniosków o płatność, raportów i sprawozdań

- znajomość systemów SL2014, LSI, OSF, Funding & tender opportunities, GWD NFOŚiGW, GWPK NFOŚiGW

 • minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • doświadczenie w koordynacji projektów europejskich
 • doświadczenie w pisaniu wniosków do programów krajowych i europejskich
 • znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel i MS Word, Power Point)
 • znajomość systemu POL-on
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację
 • umiejętność redagowania pism
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i zespołu
 • zdolność do pracy wielozadaniowej i pod presją czasu
 • umiejętność pracy w dynamicznie zmieniających się warunkach
 • wysoka motywacja do pracy i rozwoju
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu
 • rozwinięte zdolności komunikacyjne
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • asertywność
 • dokładność
 • wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenie kwalifikacji
 • dobrą atmosferę pracy
 • dofinansowanie do urlopu
 • dofinansowanie do wypoczynku dziecka
 • paczki świąteczne
 • możliwość zaciągnięcia preferencyjnych pożyczek mieszkaniowych
 • ubezpieczenie grupowe
 • dopłaty do karnetów rekreacyjno-sportowych
 • bilety na imprezy kulturalne
 • dofinansowanie do zakupu okularów
 • bezpłatny parking

Kryteria oceny:

 • rozmowa kwalifikacyjna
 • test kompetencyjny podczas rozmowy

Dodatkowe informacje:

Aplikacje wraz z oświadczeniem o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) prosimy przesłać do dnia 15.11.2023 r. drogą elektroniczną na adres email: aneta.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia 15.11.2023 r. Aplikacje niekompletne oraz złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Pierwszy etap rekrutacji (rozmowa z bezpośrednim przedłożonym i zespołem) odbędzie się z wykorzystanym narzędzi komunikacji zdalnej; rozmowa kwalifikacyjna w ramach drugiego etapu odbywa się w siedzibie Instytutu, ul. Mory 8. Uprzejmie informujemy, że podczas rozmowy przeprowadzamy testy z wiedzy z zakresu stanowiska pracy oraz, że kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zgłoszenia osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Energetyki Instytut Badawczy – ul. Mory 8, 01-330 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) w zw. z art. 221 § 1, 2, 4 i 5 - 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji,
a po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia
na to zgody).

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.