Instytut Energetyki - Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko

specjalista ds. projektów

Termin składania aplikacji: 5.11.2023

 

Zakres obowiązków:

 • bieżąca obsługa projektów od strony administracyjno– finansowej, w tym opisywanie faktur, przygotowywanie pism, przygotowywanie procedur zakupowych,
 • przygotowywanie wniosków o płatność, sprawozdań finansowych, harmonogramów płatności,
 • współpraca z instytucjami finansującymi w zakresie realizacji zobowiązań umów o finansowanie oraz rozliczania projektów,
 • zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentacji projektowej i jej archiwizacja,
 • udział w przygotowaniu dokumentacji do kontroli i audytów,
 • wyszukiwanie źródeł finansowania i weryfikacja możliwości pozyskania dofinansowania dla działań realizowanych przez Instytut Energetyki,
 • udział w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie,
 • udzielanie bieżących informacji i konsultacji w zakresie:

- formalno-finansowych aspektów realizacji projektów,

- możliwości i zasad pozyskania funduszy w drodze konkursowej,

- przygotowania wniosków projektowych,

 • monitorowanie polityki naukowej państwa,
 • współpraca z jednostkami realizującymi projekty oraz z innymi działami administracyjnymi.

Nasze oczekiwania:

 • około 2-letnie doświadczenie w pracy związanej z realizacją projektów B+R oraz inwestycyjnych współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych, w tym:

-  znajomość programów POIR, RPO WM, FENG, Horyzont 2020, Horyzont Europa, programów krajowych NCBR, programów NCN i NFOŚiGW, MEiN, FNP,

- doświadczenie w rozliczaniu projektów metodą kasową i memoriałową,

- znajomość procedur zakupowych, w tym PZP

- doświadczenie w sporządzaniu wniosków o płatność, raportów i sprawozdań,

 • znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel i MS Word),
 • znajomość systemów SL2014, LSI, OSF, Funding & tender opportunities, GWD NFOŚiGW, GWPK NFOŚiGW,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji konkursowej,
 • umiejętność redagowania pism,
 • dobra organizacja pracy własnej, w tym pracy wielozadaniowej i pod presją czasu,
 • dokładność,
 • asertywność i wysoka kultura osobista,
 • doświadczenie w pracy z systemem POL-on lub prowadzeniu strony inter-/intranetowej będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenie kwalifikacji,
 • dobrą atmosferę pracy,
 • dofinansowanie do urlopu,
 • dofinansowanie do wypoczynku dziecka,
 • paczki świąteczne,
 • możliwość zaciągnięcia preferencyjnych pożyczek mieszkaniowych,
 • ubezpieczenie grupowe,
 • dopłaty do karnetów rekreacyjno-sportowych,
 • bilety na imprezy kulturalne,
 • dofinansowanie do zakupu okularów,
 • bezpłatny parking.

Kryteria oceny:

 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • test kompetencyjny podczas rozmowy.

Dodatkowe informacje:

Aplikacje wraz z oświadczeniem o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) prosimy przesłać do dnia 5.11.2023 r. drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia 5.11.2023 r. Aplikacje niekompletne oraz złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Pierwszy etap rekrutacji (rozmowa z bezpośrednim przedłożonym i zespołem) odbędzie się z wykorzystanym narzędzi komunikacji zdalnej; rozmowa kwalifikacyjna w ramach drugiego etapu odbywa się w siedzibie Instytutu, ul. Mory 8. Uprzejmie informujemy, że podczas rozmowy przeprowadzamy testy z wiedzy z zakresu stanowiska pracy oraz, że kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zgłoszenia osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Energetyki Instytut Badawczy – ul. Mory 8, 01-330 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) w zw. z art. 221 § 1, 2, 4 i 5 - 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody).

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.