Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Struktura / Oddziały / OTGiS - Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu

OTGiS - Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu

Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu Instytutu Energetyki w Warszawie prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie urządzeń i aparatury grzewczej, przemysłowych czynników szkodliwych dla zdrowia człowieka i środowiska oraz badania tworzyw sztucznych.

W szczególności działalność Oddziału obejmuje:

 • prognozowanie i programowanie rozwoju techniki grzewczej i inżynierii sanitarnej,
 • badania grzejników c.o., termostatycznych zaworów grzejnikowych, armatury instalacji c.o. i wodociągowej,
 • badania termowizyjne w budownictwie, ogrzewnictwie, elektroenergetyce, ciepłownictwie i w innych sektorach przemysłu,
 • pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia człowieka na stanowiskach pracy oraz środowiska zewnętrznego,
 • prace wdrożeniowe w zakresie utylizacji szczególnie uciążliwych odpadów płynnych tj. emulsji, przepracowanych płynów technologicznych, osadów ściekowych,
 • badania tworzyw sztucznych,
 • prace związane z programowaniem i wdrożeniem komputerowych systemów użytkowych,

W skład Oddziału wchodzą:

 • Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
 • Laboratorium Badawcze Ochrony Środowiska,
 • Laboratorium Badawcze Termowizji,
 • Laboratorium Badawcze Biologiczno-Chemiczne,
 • Laboratorium Badawcze Kompatybilności Elektromagnetycznej i Bezpieczeństwa,
 • Pracownia Systemów Menadżerskich.

 

Dyrektorem Oddziału jest dr inż. Zdzisław Celiński.

Dane kontaktowe:

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy
Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu

26-610 Radom
ul. Wilcza 8
tel. +48 362 44 01
fax +48 363 45 30

Więcej informacji na stronie Oddziału: http://www.itgs.radom.pl/