Jesteś tutaj: Badania naukowe / Patenty

Patenty

Lp Autor (autorzy) Tytuł patentu / zgłoszenia patentowego Typ patentu / zgłoszenia patentowego Rok Nr patentu
1 Stefanowicz-Pięta I. Sposób i instalacja badawczo-pomiarowa do ciągłej, wieloparametrowej analizy procesu niekatalitycznego i katalitycznego przetwarzania energetycznych paliw stałych oraz stanu zanieczyszczeń gazu poreakcyjnego tlenkami azotu, węgla, siarki Patent RP 2017 227136
2 Stefanowicz-Pięta I. Sposób i instalacja badawczo-pomiarowa do ciągłej wieloparametrowej analizy procesów przetwarzania i reformingu energetycznych paliw gazowych oraz stanu zanieczyszczeń gazu poreakcyjnego tlenkami azotu, węgla, siarki, chloru Patent RP 2017 226821
3 Kiszło S., Szymański M., Kobyliński K., Frącek A., Aleksiejczuk M., Nieścierewski E. Wsporczy izolator kompozytowy średniego napięcia Prawo ochronne 2017 69580
4 Świątkowski B., Golec T., Razum M., Kuczyński P. Sposób spalania biomasy jako paliwa podstawowego w kotle cieplnym jednostki wytwórczej energii elektrycznej o mocy do 50 MW Patent RP 2017 227844
5 Nowak R., Gromada M., Blok Z., Krauz M., Kluczowski R., Grabowy M. Urządzenie do separacji tlenu z powietrza atmosferycznego Patent RP 2017 228767
6 Jewulski J., Stefanowicz-Pięta I. Sposób wytwarzania tlenku węgla ze zgazowanego rozdrobnionego węgla, biomasy lub odpadów energetycznych w reaktorze chemicznym Patent RP 2017 226475
7 Jewulski J., Ilmurzyńska J. Sposób i układ reaktora do wytwarzania gazu o wysokiej zawartości tlenku węgla ze zgazowania paliw stałych zawierających węgiel, zwłaszcza ze zgazowania węgla kamiennego, brunatnego, karbonizatorów, biomasy lub odpadów energetycznych Patent RP 2017 227133
8 Świątkowski B., Marek E., Golec T., Mazur S. Sposób oraz palnik energetyczny do spalania pyłu węglowego w strumieniu tlenu o wysokiej koncentracji Patent RP 2017 226476
9 Świątkowski B., Golec T., Szymczak J., Mazur S. Sterowany rozdzielacz paliwa pyłowego Patent RP 2017 226974
10 Świątkowski B., Golec T., Luśnia E., Stefański M., Podsiadło S. Sposób i instalacja do selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu NOX w energetycznych kotłach rusztowych Patent RP 2017 228360
11 Bocian P., Świątkowski B., Kuczyński P., Razum M., Podsiadło S., Golec T. Sposób i gazowy palnik energetyczny do spalania gazu niskokalorycznego o wysokiej temperaturze wlotowej Patent RP 2017 228776
12 Kupecki J., Obrębowski Sz., Stępień M., Wierzbicki M. Sposób i instalacja do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej w ogniwach paliwowych Zgłoszenie patentowe RP 2016 415831
13 Jóźwiak P., Kakietek S., Różalski D., Sokolik K., Stefański M. Komora pomiarowa do jednoczesnego pomiaru stężeń wielu składników medium gazowego zwłaszcza spalin energetycznych Zgłoszenie patentowe RP 2016 419387
14 Celińska A., Świątkowski B., Podsiadło S., Bekta E., Pławecka M. Sposób i instalacja badawczo-pomiarowa do określania odporności na ścieranie materiałów sypkich zwłaszcza nośników tlenu w wysokotemperaturowym złożu fluidalnym do spalania paliwa energetycznego Zgłoszenie patentowe RP 2016 419807
15 Bonja M., Sokolik K., Różalski D., Stefański M., Kakietek S. Urządzenie do jednoczesnego pomiaru stężeń składników gazowych wieloskładnikowej mieszaniny gazowej zwłaszcza składników gazowych spalin energetycznych ze spalania paliwa węglowego w kotle energetycznym Zgłoszenie patentowe RP 2016 417989
16 Kupecki J., Obrębowski Sz. Sposób i instalacja do wytwarzania kontrolowanej gazowej atmosfery konserwującej do wydłużonego przechowywania produktów spożywczych Patent RP 2016 225725
17 Blok, Z., Nowak R., Gromada M., Trawczyński J. Sposób odpowietrzania masy ceramicznej Patent RP - wygasł 2016 224924
18 Blok, Z., Kluczkowski R., Świeca A., Trawczyński J. Ustnik do formowania monolitów kanalikowych Patent RP - wygasł 2016 224373
19 Stefanowicz-Pięta I., Jewulski J. Reaktor gazowy do chemicznego zgazowania paliwa stałego w postaci węgla, biomasy lub odpadów energetycznych Patent RP 2016 224531
20 Razum M., Świątkowski B., Golec T., Glot B. Palnik energetyczny zwłaszcza strumieniowy do niskoemisyjnego spalania pyłu węglowego w kotłach energetycznych zasilanych tangencjonalnie Patent RP 2016 225711