Jesteś tutaj: Badania naukowe / Patenty

Patenty

Lp Autor (autorzy) Tytuł patentu / zgłoszenia patentowego Typ patentu / zgłoszenia patentowego Rok Nr patentu
1 Golec T., Świątkowski B., Kuczyński P., Ostap M., Kocioł energetyczny do spalania rozdrobnionej biomasy ze zmniejszonym żużlowaniem powierzchni ogrzewalnych Patent RP 2015
2 Lipiński Z., Kiszło S., Kobyliński K., Frącek A., Aleksiejczuk M., Nieścierewski E., Drobot P. Wsporczy izolator kompozytowy średniego napięcia Prawo ochronne 2014 67273
3 Świątkowski B., Marek E., Golec T., Mazur S. Sposób oraz palnik energetyczny do spalania pyłu węglowego w strumieniu tlenu o wysokiej koncentracji Zgłoszenie patentowe RP 2014 410492
4 Świątkowski B., Golec T., Szymczak J., Mazur S. Sterowany rozdzielacz paliwa pyłowego Zgłoszenie patentowe RP 2014 407346
5 Świątkowski B., Golec T., Luśnia E., Stefański M., Podsiadło S. Sposób i instalacja do selektywnej, niekatalitycznej redukcji NOx w kotłach rusztowych Zgłoszenie patentowe RP 2014 407573
6 Kluczkowski R., Krauz M., Blok Z., Kawalec M. Stos wysokotemperaturowych ogniw paliwowowych do wytwarzania energii elektrycznej Zgłoszenie patentowe RP 2014 410231
7 Świątkowski B., Golec T., Luśnia E., Podsiadło S. Sposób i instalacja do jednoczesnej redukcji tlenków azotu NOx i dwutlenku siarki SO2 w spalinach rusztowych kotłów energetycznych Zgłoszenie patentowe RP 2014 408179
8 Bocian P., Świątkowski B., Kuczyński P., Razum M., Podsiadło S., Golec T. Sposób i gazowy palnik energetyczny do spalania gazu niskokalorycznego o wysokiej temperaturze wlotowej Zgłoszenie patentowe RP 2014 409295
9 Frącek A., Kobyliński K., Kiszło S., Lipiński Z., Aleksiejczuk M., Nieścierewski E., Drobot P. Rozłącznik z uziemnikiem komorami próżniowymi Patent RP 2014 218857
10 Frącek A., Kobyliński K., Kiszło S., Lipiński Z., Aleksiejczuk M., Nieścierewski E., Drobot P. Rozłącznik z komorami próżniowymi Patent RP 2014 218856
11 Wańkowicz J., Papliński P., Sulik R. Sposób i miernik do pomiarów natężenia pola energetycznego o częstotliwości 0-10 KHZ w środowisku instalacji Zgłoszenie patentowe RP 2013 405140
12 Świątkowski B., Kuczyński P., Golec T., Razum M. Separator paliwa Zgłoszenie patentowe RP 2013 406582
13 Świątkowski B., Golec T., Razum M., Kuczyński P. Sposób spalania biomasy jako paliwa podstawowego w kotle cieplnym jednostki wytwórczej energii elektrycznej o mocy do 50 MW Zgłoszenie patentowe RP 2013 402404
14 Stefanowicz-Pięta I., Jewulski J. Reaktor gazowy do chemicznego zgazowania paliwa stałego w postaci węgla, biomasy lub odpadów energetycznych Zgłoszenie patentowe RP 2013 402737
15 Razum M., Świątkowski B., Golec T., Glot B. Palnik energetyczny zwłaszcza strumieniowy do niskoemisyjnego spalania pyłu węglowego w kotłach energetycznych zasilanych tangencjonalnie Zgłoszenie patentowe RP 2013 406583
16 Nowak R., Gromada M., Blok Z., Krauz M., Kluczowski R. Sposób separacji tlenu z powietrza z użyciem bezkołnierzowych rurowych membran perowskitowych Zgłoszenie patentowe RP 2013 403541
17 Nowak R., Gromada M., Blok Z., Kawalec M., Świder J. Sposób wytwarzania granulatów, zwłaszcza związków o strukturze perowskitu w procesie termicznego rozkładu związków metali z zastosowaniem urządzenia do Spray-pyrolysis z wewnętrznym systemem nagrzewania powietrza Zgłoszenie patentowe RP 2013 403652
18 Jewulski J., Stefanowicz-Pięta I. Sposób wytwarzania tlenku węgla ze zgazowanego rozdrobnionego węgla, biomasy lub odpadów energetycznych w reaktorze chemicznym Zgłoszenie patentowe RP 2013 402719
19 Jewulski J., Skrzypkiewicz M., Obrębowski S. Stos węglowych ogniw paliwowych Zgłoszenie patentowe RP 2013 405206
20 Jewulski J., Skrzypkiewicz M., Obrębowski S. Sposób i układ elektrochemicznej generacji energii elektrycznej w stosach stałotlenkowych zasilanych zwłaszcza paliwem węglowym Zgłoszenie patentowe RP 2013 405205