Laboratorium Badania Własności Mechanicznych

Próba udarności sposobem Charpy'ego

Badania udarności do 300 J w zakresie temperatury otoczenia, temperatury podwyższonej do 300°C lub temperatury obniżonej do -70°C.

Podstawowa aparatura:

Oprzyrządowany młot udarowy INSTRON-WOLPERT PW30/15 z wyposażeniem i oprogramowaniem.

Pomiary twardości

Pomiary twardości metali w zakresie skali Vickers’a od HV1 do HV30.

Podstawowa aparatura:

Twardościomierz ZWICK 3212 z wyposażeniem i oprogramowaniem, twardościomierze przenośne Krautkramer

Próba rozciągania metali

Próba rozciągania metali do 250 kN  w zakresie temperatur (23 - 700)°C  z wyznaczeniem:
 • granicy plastyczności,
 • wytrzymałości na rozciąganie,
 • wydłużenia,
 • przewężenia,
 • modułu sprężystości.

Podstawowa aparatura:

 • Dynamiczna maszyna wytrzymałościowa INSTRON 8502 (250 kN),
 • Statyczna maszyna wytrzymałościowa ZWICK 7414 (100 kN).

Laboratorium Pomiarów Naprężeń

Badania metodami tensometrii oporowej - badania odkształceń (naprężeń) w elementach pod obciążeniem, badania naprężeń własnych technologicznych i montażowych w elementach urządzeń przed lub po zainstalowaniu.

Pomiary naprężeń metodą tensometrii elektrooporowej

Badania naprężeń na powierzchni materiałów w zakresie temperatur 5°C - 50°C

Podstawowa aparatura:

 • Wzmacniacz pomiarowy Hottinger Baldwin Messtechnik, Scout 55
 • Elektroniczny system pomiarowy Hottinger Baldwin Messtechnik, Spider 8

Pomiar naprężeń własnych metodą tensometrii elektrooporowej

Badania naprężeń własnych blisko powierzchni materiału.

Podstawowa aparatura:

 • Zestaw do precyzyjnego wykonywania odwiertów Vishay Measurement, RS 200
 • Miernik odkształcenia Vishay Measurement, Model P3

Laboratorium Badań Metalograficznych

Badania strukturalne metodą mikroskopii świetlnej i skaningowej - nieniszczące badania metalograficzne metodą replik wykonywane bezpośrednio na urządzeniach z zastosowaniem metodyki opracowanej w Zakładzie oraz badania metalograficzne na pobieranych próbkach.

Badania metalograficzne

Badania metalograficzne makrostruktury, mikrostruktury (w tym techniką replik).

Podstawowa aparatura:

Mikroskopy metalograficzne optyczne i mikroskop skaningowy z wyposażeniem.

Laboratorium Badań Pełzania

Wyznaczanie Tz i Rz w temp. do 750°C.

Podstawowa aparatura

Zmodernizowane pełzarki  typ ZST i ZSE z wyposażeniem (18 stanowisk).

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.