Jesteś tutaj: Ogłoszenia / Praca w IEn

Praca w IEn

Sekretarka/Sekretarz

Instytut Energetyki Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie  poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko

Sekretarka/Sekretarz

Opis stanowiska:

Obsługa sekretariatu kilkunastoosobowego zespołu badawczego realizującego projekty badawcze, naukowe i prace komercyjne.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu.

Zakres obowiązków :

 • bieżąca korespondencja (papierowa, elektroniczna)
 • monitoring list mailingowych oraz newsletterów MNiSW EU, KPK, NCN, NCBiR
 • obsługa spotkań w IEN
 • organizacja od strony organizacyjnej delegacji krajowych i zagranicznych (wnioski, rozliczenia, rezerwacje lotów, hoteli, transportu)
 • obieg dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej
 • prowadzenie biura doktoratów wdrożeniowych
 • monitoring budżetów w projektach
 • faktury – rejestracja, skanowanie, archiwizacja
 • drukowanie/bindowanie/laminowanie
 • dystrybucja dokumentacji projektowych – PGE, PW, NCBiR, inne
 • przepisywanie dokumentów
 • wnioski i zamówienia publiczne
 • notatki ze spotkań
 • zakupy biurowe, do projektów, zużywalne, materiały sekretariatu, etc.
 • gwarancje/serwisy aparatury i urządzeń
 • projekty graficzne – logo, plakaty
 • ewidencjonowanie prac i dorobku naukowego, publikacyjnego i innego w bazach danych Instytutu Energetyki
 • administrator pomocniczy w systemie aplikacji o granty NCN i OSF
 • przygotowywanie i redagowanie dokumentów i korespondencji oraz zlecanie prac na zewnątrz,
 • zarządzanie dokumentami firmowymi (skanowanie, archiwizacja, wysyłka, obieg faktur, współpraca z księgowością),
 • tworzenie raportów lub planów działania na zlecenie personelu zespołu biura (Excel),
 • organizowanie i rozliczanie podróży służbowych (krajowych i zagranicznych),
 • organizacja i koordynacja spotkań oraz obsługa gości,
 • zapewnianie efektywnego przepływu informacji pomiędzy kadrą naukową, techniczną a administracją centralną

 Od kandydata/kandydatki oczekujemy:

 • zaangażowanie, terminowość i uśmiech to Twoje główne zalety,
 • jesteś osobą zorganizowaną, skrupulatną, utrzymującą porządek i spostrzegawczą,
 • znasz jęz. angielski w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację i czytanie ze zrozumieniem (min. B1),
 • masz wykształcenie co najmniej średnie,
 • sprawnie wykorzystujesz wyszukiwarki internetowe połączeń lotniczych, kolejowych, wypożyczalni samochodów oraz systemów rezerwacji hoteli w kraju i za granicą.
 • posiadasz bardzo dobrą znajomość pakietu Ms Office, szczególnie Excela,
 • potrafisz proponować nowe rozwiązania i samodzielnie ich poszukujesz,
 • bierzesz odpowiedzialność za powierzone Ci zadania i potrafisz wykazać się inicjatywą,
 • jesteś osobą komunikatywną i umiesz budować dobre relacje,
 • posiadasz bardzo pozytywne podejście do ludzi i świata oraz wysoką kulturę osobistą.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość podjęcia  pracy od zaraz,
 • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego i szkoleń,
 • dobrą atmosferę pracy.

Aplikację zawierającą CV ze zdjęciem, list motywacyjny, oraz oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych", prosimy przesłać na adres:

anna.wowkonowicz@ien.com.pl

lub

Instytut Energetyki Instytut Badawczy
ul. Mory 8
01-330 Warszawa
Dział Spraw Pracowniczych

do dnia 25.10.2019 r. w tytule wiadomości lub na kopercie prosimy wpisać "rekrutacja sekretarka/sekretarz".

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 25.10.2019 r.

Osoby zakwalifikowane do rozmowy rekrutacyjnej zostaną telefonicznie poinformowane o jej terminie. Zastrzegamy możliwość przeprowadzeniu testu kompetencji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. 

Aplikacje niekompletne oraz złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie.

 

Wykonawcy – członka zespołu badawczego

Instytut Energetyki – Instytut Badawczy w Warszawie

zatrudni

wykonawcę – członka zespołu badawczego

 

W związku z realizacją projektu OPUS NCN pt. Opracowanie oraz badania hybrydowego reaktora SOE/MCFC do syntezy lekkich węglowodorów w oparciu o wysokotemperaturowe procesy elektrochemiczne, poszukiwany jest członek zespołu badawczego, który będzie zaangażowany w realizację projektu jako Wykonawcy – członka zespołu badawczego.

Opis stanowiska oraz oczekiwane kompetencje:              

Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizację prac eksperymentalnych, w szczególności charakterystykę prądowo-napięciową hybrydowego reaktora MCFC-SOE. Rolą wykonawcy będzie wykorzystanie doświadczenia i umiejętności w zakresie projektowania eksperymentów oraz ich realizacji z zapewnieniem najwyższych standardów naukowych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie ciągłości prac eksperymentalnych oraz ich raportowanie. Wykonawca, jako członek zespołu badawczego, będzie zaangażowany w redakcję publikacji naukowych i prezentację wyników podczas konferencji powiązanych z tematyką projektu.

Wymagania:

- przynajmniej stopień dr inż.,

- wykształcenie kierunkowe (energetyka lub inżynieria chemiczna i procesowa),

- biegła znajomość języka angielskiego udokumentowana przynajmniej 5 publikacjami wydanymi w języku angielskim w czasopismach powiązanych z tematyką projektu (na przykład Applied Energy, International Journal of Hydrogen Energy, Energy)

Okres zaangażowania: 18 miesięcy

Wynagrodzenie: 1250 PLN brutto               

Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna

Aplikację zawierającą CV ze zdjęciem, list motywacyjny, oraz oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)", prosimy przesłać na adres:

jakub.kupecki@ien.com.pl

do dnia 25.09.2019 r. w tytule wiadomości prosimy wpisać "wykonawca – członek zespołu badawczego”

Osoby zakwalifikowane do rozmowy rekrutacyjnej zostaną telefonicznie poinformowane o jej terminie. Zastrzegamy możliwość przeprowadzeniu testu kompetencji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. 

Aplikacje niekompletne oraz złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie.

Inżynier o specjalizacji mechanika

Instytut Energetyki

Krajowy lider w dziedzinie stałotlenkowych ogniw paliwowych SOFC i elektrolizerów SOE, rozwijający własne technologie w zakresie ogniw, stosów oraz układów energetycznych w skali do 100  kW, poszukuje pracownika na stanowisko:

Inżynier o specjalizacji mechanika

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • Projektowanie systemów mechanicznych przy pomocy programu SolidWorks,
  • Opracowywanie elementów maszyn i urządzeń pod kątem schematów konstrukcyjnych, rysunków wykonawczych oraz warsztatowych,
  • Nadzór nad realizacją wykonanych projektów technicznych w fazie wytwarzania (głównie metody CNC),
  • Wprowadzanie zmian konstrukcyjnych w istniejących prototypach,
   • Udział w doborze i zamawianiu elementów do zaprojektowanych urządzeń i podzespołów, dobór materiałów do konstrukcji stalowych, detalowanie rysunków.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – mechaniczne (opcjonalnie ostatni rok studiów),
 • Znajomość oprogramowania SolidWorks,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Rzetelność i terminowość w realizacji powierzonych zadań,
 • Mile widziana przynajmniej podstawowa znajomość pakietu ANYSYS Workbench Mechanical,
 • Mile widziane doświadczenie w automatyce i znajomość LabView,
  • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku lub w dziedzinie produkcji elementów mechanicznych.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w stabilnej jednostce,
  • Pracę przy rozwoju przełomowych rozwiązań energetycznych, zarówno dla systemów energetyki rozproszonej jak i zawodowej,
  • Warunki wynagrodzenia uwzględniające posiadaną wiedzę i umiejętności,
  • Szeroki zakres odpowiedzialności i decyzyjności,
  • Pracę w systemie jednozmianowym - cały etat.

 

Aplikację zawierającą CV ze zdjęciem, list motywacyjny, oraz oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych", prosimy przesłać na adres:

jakub.kupecki@ien.com.pl

lub

Instytut Energetyki Instytut Badawczy

ul. Mory 8

01-330 Warszawa

Dział Spraw Pracowniczych

 

do dnia 14.05.2019 r. w tytule wiadomości lub na kopercie prosimy wpisać "rekrutacja inżynier o specjalizacji mechanika".

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia                     17.05.2019 r.

Osoby zakwalifikowane do rozmowy rekrutacyjnej zostaną telefonicznie poinformowane o jej terminie. Zastrzegamy możliwość przeprowadzeniu testu kompetencji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. 

Aplikacje niekompletne oraz złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie.

Inżynier o specjalizacji energetyka

Instytut Energetyki

Krajowy lider w dziedzinie stałotlenkowych ogniw paliwowych SOFC i elektrolizerów SOE, rozwijający własne technologie w zakresie ogniw, stosów oraz układów energetycznych w skali do 100  kW, poszukuje pracownika na stanowisko:

Inżynier o specjalizacji energetyka

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • Obliczenie systemów cieplno-przepływowych przy pomocy programów MS Excel, ASPEN oraz SolidWorks,
 • Opracowywanie układów energetycznych w skali mikro (<100 kW) pod kątem schematów konstrukcyjnych, rysunków wykonawczych oraz warsztatowych,
 • Nadzór nad realizacją wykonanych projektów technicznych w fazie produkcji,
 • Wprowadzanie zmian konstrukcyjnych w prototypach,
 • Udział w doborze i zamawianiu podzespołów układów dostępnych na rynku.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – energetyka, mechanika lub pokrewne (opcjonalnie ostatni rok studiów),
 • Znajomość oprogramowania SolidWorks,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Rzetelność i terminowość w realizacji powierzonych zadań,
 • Mile widziana przynajmniej podstawowa znajomość pakietu Aspen HYSYS/Aspen PLUS
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w stabilnej jednostce,
  • Pracę przy rozwoju przełomowych rozwiązań energetycznych, zarówno dla systemów energetyki rozproszonej jak i zawodowej,
  • Warunki wynagrodzenia uwzględniające posiadaną wiedzę i umiejętności,
  • Szeroki zakres odpowiedzialności i decyzyjności,
  • Pracę w systemie jednozmianowym - cały etat.

 

Aplikację zawierającą CV ze zdjęciem, list motywacyjny, oraz oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych", prosimy przesłać na adres:

jakub.kupecki@ien.com.pl

lub

Instytut Energetyki Instytut Badawczy

ul. Mory 8

01-330 Warszawa

Dział Spraw Pracowniczych

 

do dnia 14.05.2019 r. w tytule wiadomości lub na kopercie prosimy wpisać "rekrutacja inżynier o specjalizacji energetyka".

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia  17.05.2019 r.

Osoby zakwalifikowane do rozmowy rekrutacyjnej zostaną telefonicznie poinformowane o jej terminie. Zastrzegamy możliwość przeprowadzeniu testu kompetencji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. 

Aplikacje niekompletne oraz złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie.

 

Laboratorium Automatyki i Zabezpieczeń Instytutu Energetyki zatrudni technika elektryka / elektronika
 
 
Laboratorium Automatyki i Zabezpieczeń  Instytutu Energetyki zatrudni technika elektryka / elektronika

Wymagania:

 • Mile widziani absolwenci techników oraz politechnik, preferowane elektryczne, elektroniczne (automatyk), informatyczne
 • Znajomość podstawowych zagadnień elektrycznych i elektronicznych
 • umiejętność naprawy urządzeń elektronicznych i automatyki
 • dobrze rozwiniętych umiejętności manualnych (montaż elementów THT, SMD)
 • umiejętności czytania schematów układów elektronicznych
 • Mile widziane umiejętności programistyczne w języku C, projektowaniu płyt PCB
 • wiek do 30 lat
 • prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,.

Opis stanowiska:

 • składanie, uruchamianie i testowanie nowych urządzeń elektronicznych,
 • serwis urządzeń,
 • nadzór nad wyposażeniem pomiarowym
 • wzorcowanie przyrządów
 • przygotowanie urządzeń do wysyłki,

Oferujemy:

 • ciekawą, kreatywną i stabilną pracę w młodym zespole,
 • stabilne wynagrodzenie,
 • możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania dodatkowych umiejętności.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)".

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres:

Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Laboratorium Automatyki i Zabezpieczeń
01-330 Warszawa, ul. Mory 8

e-mail: emil.tomczak@ien.com.pl

Inne informacje: Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Wykonawca – członek zespołu badawczego w ramach projektu OPUS

W związku z realizacją projektu OPUS, na stanowisko wykonawcy - członka zespołu badawczego wybrano dr inż. Marka Skrzypkiewicza

Wykonawca – członek zespołu badawczego w ramach projektu PRELUDIUM

W związku z realizacją projektu PRELUDIUM, na stanowisko wykonawcy - członka zespołu badawczego wybrano
p. Michała Skrzypkiewicza

Wykonawca – członek zespołu badawczego w ramach projektu SONATA

Na stanowisko wykonawcy - członka zespołu badawczego w projekcie SONATA wybrano dr inż. Marka Skrzypkiewicza

Na stanowisko stypendysty - wykonawcy - członka zespołu badawczego w projekcie SONATA wybrano p. Stanisława Jagielskiego. Kandydat otrzymał następującą punktację w poszczególnych kategoriach 4/4, 3/4, 3/3, łącznie 10 pkt.